Bondzeles tondzeles ®  

.

0.

.

Līzīte, Lociņš un Abija.

 .

Bondzeles tondzeles ® ir jautra uz azartiska aportēšanas spēle lauku apstākļiem, kas būtiski atšķiras no visām citām līdzīgām ar daudzām iespējamām variācijām, inventāru un punktu gūšanu.

Spēlei vajadzīgs līdzens laukums un atbilstošs inventārs - dažāda izmēra un formu konservu bundžas un speciāli dažādu konfigurāciju statīvi.

Vēl viena būtiska atšķirība no citām aportēšanas spēlēm - bondzelēs tondzelēs ® aizliegts kā aportējamos jeb motivācijas priekšmetus izmantot jebkādas bumbiņas. Spēles noteikumi paredz, ka mest pa bundžām drīkst tikai ar tā dēvētajiem mīkstajiem aportiem, kuros nav koka, metāla un cietgumijas detaļu. Pirms katras komandas uzstāšanās tiesnesis vai sacensību rīkotājs dot atļauju izmantot aportējamo priekšmetu vai arī aizliedz to izmantot.

.

.

Statīvi ar bundžām tiek izvietoti taisnē vai pusaplī ar attālumu 1 m starpā. Katrai komandai tiek doti 5 metieni un suņa īpašnieks cenšas trāpīt ar aportiņu pa konservu bundžām, kas izvietotas uz statīviem. Bundžu punktu vērtība norādīta uz katras bundžas atsevišķi. Spēles uzdevums - nogāzt pēc iespējas vairāk bundžu ar lielāku punktu summu. Suns, meklējot aportējamos priekšmetus, drīkst ar savu ķermeni, ķepām vai purnu nogāzt arī uz statīviem palikušās bundžas. Speciālas komandas šādai darbībai nav pieļaujamas.

Sacensības iespējams organizēt tikai bezvēja laikā.

 
Bondzeļu tondzeļu ® noteikumi
.
1. Komandai tiek doti 5 metieni, lai ar aportējamā priekšmeta palīdzību nogāztu pēc iespējas vairāk konservbundžu, kas izvietotas uz īpašiem statīviem.

2. Aportēšanai drīkst izmantot tā dēvētos mīkstos aportus, kuros nav koka, metāla vai cietgumijas detaļu. Aizliegts izmantot jebkāda materiāla un diametra bumbiņas. Pirms katra dalībnieka uzstāšanās tiesnesis vai sacensību rīkotājs izvērtē izvēlēto aportu un attiecīgi dod atļauju to izmantot vai arī aizliedz. Pieļaujami gan rūpnieciski ražoti, gan pašu gatavoti priekšmeti, ja tie atbilst izvirzītajām prasībām.
3. Dalībnieks met ar aportējamo priekšmetu pa konservu bundžām, bet suns tiek izsūtīts pakaļ aizmestajam priekšmetam. Suns ar savu ķermeni, ķepām vai purnu drīkst apgāzt uz statīviem palikušās bundžas. Vadot suni, tiek pielietota vienīgi aportēšanas (pienešanas) komanda, citas papildkomandas, kas ļautu sunim speciāli apgāzt bundžas un statīvus, piemēram, "Gulēt!", "Sēdēt!", "Velties!" nav pieļaujamas.

4. Uzstāšanās sākumā tiesnesis dod signālu metienu sākšanai.
5. Laika atskaite sākas brīdī, kad aportējamais priekšmets ir aizmests un šķērsojis starta zonas līniju.
6. Metējam vienmēr ir jāatrodas aiz starta zonas līnijas, bet viņš drīkst pārkāpt līnijai, ja tas ir nepieciešamas, lai paņemtu aportu (gadījumos, kad suns to neatnes). Tādā gadījumā punkti par metienu netiek ieskaitīti.
7. Sunim aportējamais priekšmets ir jāatdod tikai starta zonā. Punkti par metienu tiek ieskaitīti, ja aporta atdošanas brīdī vismaz viena suņa priekšķepa ir pārkāpusi starta zonas līnijai.

8. Uzstāšanās laikā drīkst izmantot tikai vienu aportējamo priekšmetu.

9. Punkti tiek piešķirti atbilstoši vērtībai, kas uzrakstīta uz nogāztās bundžas.

10. Par katru atnesto aportu tiek piešķirts 1 punkts.

11. Ja uzstāšanās laikā suns pamet sacensību laukumu un saimnieks nespēj to atsaukt atpakaļ 40 sekunžu laikā, dalībnieki no sacensībās izstājas.
12. Ja diviem vai vairākiem dalībniekiem ir vienāds punktu skaits, augstāko vietu iegūst tā komanda, kura izdarījusi metienus īsākā laika posmā (laika kontrole).
13. Ja komandas ir ieguvušas vienādu punktu skaitu vienādā laika posmā, tad šiem dalībniekiem tiek piedāvāta iespēja izdarīt atkārtotu metienu sēriju pēc esošajiem noteikumiem. Šis noteikumu punkts attiecas uz komandām, kuras pēc savākto punktu skaita pretendē uz 1., 2. vai 3. vietu.
14. Pārējie dalībnieki, kuri ieguvuši vienādu punktu skaitu, izdarot vienādu metienu skaitu, dala savā starpā to vietu, kas tiem pienākas pēc iegūto punktu rezultātiem.

15. Pēc tiesneša lēmuma statīvu un bundžu skaitu un to izvietojumu var mainīt līdz starta sākumam.

16. Attālums no starta zonas līdz bundžu statīviem – vismaz 7 m. Attālums starp statīviem - apmēram 1 m. Statīvu un bundžu skaits - pēc tiesneša vai sacensību rīkotāja ieskatiem.

 

Piezīme. Šī sporta spēle radīta Latvijā 2016. gadā. Tās autors ir Kolliju portāla dibinātājs Vecais Kollijs

.

  Noderīgi
 

» Aportēšanas iemaņas
 
  Sacensības
.

» Bondzeles tondzeles "Rančo kollijā ® 2016"

» Bondzeles tondzeles "Kollimpiādē ® 2017"

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

 

0.


 
 
 
 

2000-2023 © Kolliju portāls. Visas tiesības patur autors.

0