Nyitramenti x-tra Spirit  

 

 

.

1  2  3  4  5  6

0

Izstādē Ķīpsalā 2009. gada pavasarī.

"Kollimpiādē ® 2009".

Kopā ar Seržiku (pa labi) "Kollimpiādē ® 2009".

Atpūtas pauzē "Kollimpiādē ® 2009" ar Seržiku (pa labi).

Sargājam saimnieci.

Pļavā pie Megas.

Kopā ar Violu, Seržiku un Keriju.

Atpūtā pie jūras ar Seržiku (pa kreisi) un Violu pēc "Kollimpiādes ® 2009".

Ar Seržiku (pa labi) kāpās.

Mūsu kompānijai pievienojusies Kerija (no kreisās).

0
1  2  3  4  5  6
0

 

 

.


 
 
 
 

2000-2023 © Kolliju portāls. Visas tiesības patur autors.

0