Kumeļu audzēšana  

.

.

.....

Fantagira ar Fionu.

..................

Kumeļu izaudzēšanā ietilpst kumeļu saglabāšana, normālas augšanas un attīstības nodrošināšana un kumeļa audzināšana, t.i., tādu iemaņu veidošana, kas rada uzticēšanos cilvēkam un sagatavo kumeļu vēlākai apmācībai un treniņiem.

.....
Kumeļu saglabāšana

.....
Kumeļu saglabāšana visvairāk atkarīga no kumeļu ēdināšanas un turēšanas. Kā jau teikts, pēc piedzimšanas mātes jaunpiens ir kumeļa vienīgā un pilnīgi nepieciešamā barība. Pirmajā laktācijas dienā ķēves jaunpiens ir ļoti bagāts ar olbaltumvielām, it sevišķi ar albumīnu un arī globulīniem. 1...3 stundās pēc dzemdībām ķēves jaunpienā vidēji ir 15,9% olbaltuma, no kuriem vairāk par pusi ir albumīnu, 3,4% piena cukura, 1,3% tauku. Pēc 12 stundām jaunpiena sastāvā vairs ir tikai 4,% olbaltumu, bet jau 5,3% piena cukura un 2,4% tauku. Ķēvju normālā pienā vidēji ir ap 2,% olbaltumvielu, 6...7% piena cukura un 1% tauku. Šie skaitļi liek uzmanīgi novērtē jaunpiena nozīmi kumeļa saglabāšanā un arī apgādē ar nozīmīgākajām barības vielām tieši pirmajās stundās pēc piedzimšanas. Tāpēc pirmajā dienā kumeļa pazīdīšana jāatkārto pēc katrām 1...2 stundām. Arī vēlākajā laikā kumeļi zīž pēc katrām 2...3 stundām.
Mātes tesmeņa stāvokli un piena sastāvu ietekmē ēdināšana. Pēc atnešanās ķēvi pirmo reizi ēdina, kad pagājušas 3...4 stundas. Pirmajās laktācijas dienās jāizvairās no olbaltumvielām bagātas barības. Nav pieļaujama pat nedaudz bojātas barības izēdināšana, kas zīdējkumeļam var izsaukt smagus gremošanas traucējumus. Pat viegla caureja ir brīdinājums par mātes piena sastāva izmaiņām, tāpēc rūpīgi jāpārbauda ķēvei izēdinātā barība (izņēmums - ar mātes meklēšanos saistītā kumeļa caureja).
Jaunais kumeļš kopā ar māti jāpasargā no saaukstēšanās, ko veicina telpu mitrums un caurvējš. Pie āra apstākļiem kumeļš un māte jāpieradina uzmanīgi. Sausā, kaut arī vēsā laikā kumeļš kopā ar māti, sākot ar 7...10 dienu vecumu, var iziet neilgā pastaigā, galvenokārt izmantojot siltākās dienas stundas. Vēlā pavasarī dzimušo kumeļu pieradināšana pie āra apstākļiem ieteicama dzestrākajās rīta un vakara stundās. Jau 15...20 dienu vecumā kumeļam kopā ar māti jāiziet ārā katru dienu. Iestājoties siltajām pavasar dienām, šādām pastaigām jāilgst 3...4 stundas dienā. Vēlams pusi no dienas pastaigu laika izmantot no rītiem, otru pusi - pievakarē.
No kumeļu saudzēšanas un saglabāšanas viedokļa uzmanīgi jānovērtē mātes un kumeļa pastaigu vieta, ganību teritorija un mātes nodarbināšanas vieta. Šeit nedrīkst būt pamesti stiepļu vīstokļi, metāllūžņi, pudeļu lauskas, asiem zariem pārklāti koku gabali, bīstamas ir arī aizaugušas, apslēptas bedres vai staignāji.

.....
Kumeļu ēdināšana

.....
Kumeļu ēdināšana pirmajā laikā atkarīga no mātes pienīguma, bet pienīgums savukārt ir atkarīgs no mātes ēdināšanas un izmantošanas. Kumeļi pirmajos mūža mēnešos atkarībā no šķirnes pieaug par 1...2 kg diennaktī. Šis pieaugums praktiski jānodrošina ar mātes pienu. Zīdīšanas periodā kumeļi pakāpeniski jāpieradina arī pie augu barības, t.i., nepieciešama zīdējkumeļu papildēdināšana.
Gremošanas trakta attīstība rada kumeļiem tieksmi pēc augu barības jau 12...15 dienu vecumā. Agri dzimušie kumeļi, uzturoties stallī, sienu iegūst no mātes barības galda, bet vēlu dzimušie kopā ar māti tūlīt sāk uzņemt ganību zāli. Pirmā mēneša beigās kumeļus pieradina pie spēkbarības - spiestām auzām vai spiestu auzu un kliju maisījuma. Spēkbarību kumeļiem izēdina no atsevišķas siles, kuras augstums no zemes ir 0,5...0,7 m. Kumeļu barības sile norobežojama no kopējā boksa, lai māte nevarētu silei piekļūt. Šajās silēs kumeļiem var pasniegt arī smalku sienu.
Ganību laikā zīdējkumeļu papildēdināšanai ar spēkbarību ieteicams pārvietojams aplociņš, kurā novietota spēkbarības sile. Aplociņa sienās izveidotas vertikālas spraugas, caur kurām kumeļi var brīvi ieiet un iziet, bet mātes iekļūt nevar. Lai sile nepielītu, vēlams virs siles iekārtot vieglu polietilēna plēves seguma jumtu.
Tā kā no mātes iegūtā piena daudzumu noteikt grūti, precīzi nevar uzzināt arī vajadzīgās spēkbarības daudzumu. Aptuveni var pieņemt, ka zīdējkumeļam katru divu mēnešu laikā spēkbarības daudzums jāpalielina par 1 kg (savā laikā P. Lejiņš teica: "Cik mēnešus vecs kumeļš, tik puskilogramu spēkbarības"). Tā sešu mēnešu vecumā jeb atšķiršanas laikā kumeļam vajag apmēram 3 kg spēkbarības. Šie praktiskie ieteikumi ir tikai aptuveni, jo atšķiras dažādu šķirņu kumeļu ātraudzība, dažāda ir ganību zāles ražība un dažāds mātes pienīgums. Lai nodrošinātu zīdējkumeļus ar spēkbarību, katru dienu viņiem silēs jādod tik daudz šīs barības, lai vakarā sile būtu iztukšota, bet dienā tur spēkbarība būtu.
Rudens mēnešos vēl pirms atšķiršanas vēlams kumeļus pieradināt pie sakņaugiem, vislabāk burkāniem vai bietēm. Pieradināšanu ērti izdarīt, notīrītu sakņaugu šķēlītes uzliekot barības silē virs spēkbarības.
Atšķirtos kumeļus ēdina tikai ar augu barību. Vasaras beigās vai agrā rudenī, kad ganību zāles pietiek, kumeļu ēdināšanā tā jāizmanto iespējami pilnīgi. Ganību zāles ieguvei pasliktinoties, izmantojami zālāju atāli. Rudenī, samazinoties zaļās masas izmantošanas iespējām, pakāpeniski uzsākama siena izēdināšana. Izēdināmā siena daudzumu atšķirtiem kumeļiem neierobežo. Otrajā mūža pusgadā kumeļi atkarībā no šķirnes un izēdināmās spēkbarības daudzuma apēd 4...8 kg siena. Lielāko daudzumu spēj apēst lielā auguma smago šķirņu kumeļi. Izēdinot sienu, vēlama arī 2...4 kg liela burkānu vai biešu deva. Spēkbarības devas atšķirtiem darba zirgu šķirņu kumeļiem var atstāt agrākajā līmenī (ja pēdējā zīdīšanas mēnesī tie saņēmuši 3...3,5 kg spēkbarības). Ātras gaitas zirgiem, kuriem gremošanas orgānu liela ietilpība nav vēlama, spēkbarības devas vēlams pēc atšķiršanas nedaudz palielināt, bet kopā izēdināt ne vairāk par 4...4,5 kg dienā.

.....
Kumeļu atšķiršana, turēšana un kopšana 

.....
Kumeļu atšķiršana no mātes iespējama apmēram 6 mēnešu vecumā. Atšķiršanas vecums atkarīgs no šķirnes ātraudzības un kumeļa attīstības, bet kumeļa attīstību savukārt ietekmē mātes pienīgums un kumeļu papildēdināšana zīdīšanas laikā. Labi attīstīti ātraudzīgo šķirņu kumeļi mūsu klimatiskajos apstākļos atšķirami jau 5,5 mēnešu, bet lēnaudzīgu šķirņu un vājāk attīstītie kumeļi - tikai 6,5...7,5 mēnešu vecumā. Atšķiršanai piemēroto attīstības pakāpi raksturo kumeļu apmatojuma nomaiņa: laikā, kad specifiskā kumeļu dūnmatu sega uz visa ķermeņa nomainījusies pret īstiem segmatiem, kumeļiem mātes piens vairs nav nepieciešams.
Tā kā kumeļi šinī laikā zīž reti, atšķiršanu ieteicams izdarīt uzreiz - tas atvieglo kopēju darbu un kumeļi ātrāk aizmirst mātes. Ja saimniecībā ir vairāki līdzīgas attīstības pakāpes kumeļi, ieteicams tos atšķirt grupā. Atšķirtie kumeļi uz dažām dienām novietojami slēgtās telpās. Kad kumeļi nomierinās, tos pārvieto uz attālākiem ganību aplokiem, lai pirmo pāris nedēļu laikā pēc atšķiršanas tie nevarētu sazviegties ar mātēm. Atšķirtie kumeļi ātrāk nomierinās, ja tiem tuvumā atrodas vecāks, mierīgāks zirgs. Atšķiršanas pirmajās dienās, kamēr kumeļi mīt slēgtās telpās, kumeļu ēdināšanai vēlams izmantot garšīgu barību.
Pēc kumeļu atšķiršanas mātēm parasti stipri piepildās tesmenis. Lai izsargātos no tesmeņa iekaisumiem, uz dažām dienām vēlams atšķirto kumeļu mātēm ierobežot sulīgās barības un koncentrātu devas. To ērtāk izdarīt, ķēvju ēdināšanu organizējot pastaigu aplokos vai staļļos. Ķēvju intensīvākas un ilgākas kustības diezgan radikāli samazina piena veidošanos un tesmeņa piepildīšanos.
Kumeļu turēšana un kopšana iekārtojama atbilstoši zirgu bioloģiskajām prasībām, gādājot, lai kopšanas un turēšanas apstākļus veidojošie elementi veicinātu gan zirga fizisko spēju, gan zirga pakļāvības veidošanos. Pirmie apkopšanas darbi ir arī jaunā dzīvnieka audzināšanas sākums, jo pieradina kumeļus pie cilvēka. Cilvēka saprātīga rīcība savukārt izraisa kumeļa uzticēšanos cilvēkam.
Jaundzimušie kumeļi turami kopā ar mātēm boksā. Regulāra mātes un kumeļa apskate, katru boksa apmeklējumu saistot ar dzīvnieku uzrunāšanu un paglaudīšanu, pieradina kumeļu pie kopēja tuvuma. Arī ganību periodā kumeļi līdz atšķiršanai ganās kopā ar mātēm; to regulāra apskate un attīstības novērtējums ļauj savlaicīgi ievērot visdažādākās novirzes no normas un tās novērst. Pēc atšķiršanas vēlams kumeļus turēt grupās, jo zirgi ir bara dzīvnieki. Ziemā, kad kumeļi jāievieto boksos, vienā boksā atkarībā no tā platības jāievieto divi vai pat trīs auguma un spēka ziņā līdzīgi kumeļi.
Apmatojuma regulāra tīrīšana notiek stallī. Tīrot māti, ar suku viegli paglaudāms arī kumeļa apmatojums. Ja pāris nedēļu veciem kumeļiem apmatojuma sukāšana rada labsajūtu - tie mātes sukāšanas laikā uzbāzīgi tuvojas kopējam un "prasa" veltīt uzmanību arī viņiem. Vasarā, pārejot uz diennakts ganībām, regulāra sukāšana praktiski nav iespējama. Labs kumeļa un mātes apmatojuma iztīrīšanas veids vasarā ir viņu peldināšana. Peldināšanai jāizvēlas ūdenstilpnes ar lēzenu krastmalu un stingru grunti. Ievedot ūdenī māti, jācenšas panākt, lai kumeļš sekotu mātei ūdenī labprātīgi, bez piespiedu paņēmienu lietošanas. Peldināšanas laikā apmatojumu izmazgā ar ziepēm un suku. Pēc peldināšanas māte un kumeļš novietojami saulainā aizvēja vietā. Kumeļa dūnvilnas apmatojums žūst gausi, tāpēc, lai kumeļš neapaukstētos, peldināšanai izmantojamas bezvēja dienas.
Ikdienas kopšanai laikā, apkopjot mātei nagus, arī jaunais kumeļš saudzīgi jāpieradina pie kāju pacelšanas un nagu tīrīšanas. Jaundzimušiem kumeļiem zem nagu zolēm ir it kā polsteris. Šis veidojums aizsargā mīkstos kumeļa nagus, tāpēc saudzējams līdz tā dabiskai nodrupšanai. Vēlāk, kad kumeļš kopā ar māti iet ganībās vai darbā, uzmanīgi jāseko kumeļa nagu stāvoklim. Kumeļu nagi ir stāvi, tāpēc, pārvietojoties pa cietu, raupja seguma ceļu, naga nesnes purna daļa var pastiprināti noslīpēties un nags kļūst vēl stāvāks. Ja ievēro šādu naga apdilumu, pārvietošana pa raupju ceļa segumu jāizbeidz un māte ar kumeļu ilgstoši jānovieto ganībās uz mīkstas grunts vai arī jātur mīkstā stāvvietā. Kumeļu apskates laikā sevišķa uzmanība veltāma nagu sānmalu vienādam slīpumam. Ja vērojama nevienāda slīpuma sānmalu veidošanās, naga slīpākā puse uzmanīgi jāsaīsina. Atšķirtiem kumeļiem ilgstoši uzturoties uz mīkstas grunts vai arī mīkstā stāvvietā, nagi nodilst maz un to malas izaug nesamērīgi garas. Gari nagi var viegli apdrupt, un var veidoties slīpie nagi. Lai tas nenotiktu, garās nagu malas uzmanīgi jāapgriež un jānolīdzina. Nagiem strauji augot, šāda apgriešana var izrādīties nepieciešama pēc katrām 4...6 nedēļām.
Atšķirto kumeļu ādas un apmatojuma kopšana ziemā ir līdzīga vecāko zirgu ādas kopšanai. Visiem stallī turamiem zirgiem ir nepieciešama regulāra ikdienas sukāšana un apslaucīšana.
Atšķirtiem kumeļiem intensīvas kustības jānodrošina arī ziemā: tie regulāri uz pāris stundām dienā jāizlaiž izskrieties pastaigu aplokā vai kumeļu grupa lielā aplokā jāpadzenā.
Zirgs pēc iedzimtās dabas ir uzmanīgs un tramīgs dzīvnieks ar augstu nervu sistēmas jutību. Iedzimtās zirga dabas pārveidošana iespējama tikai ar prasmīgu audzināšanu.

.....
Kumeļu audzināšana

.....
Kumeļu audzināšana ir zirga un cilvēka savstarpējo attiecību veidošanas process, kuru mērķtiecīgi vadot ir panākama jaunā dzīvnieka uzticēšanās cilvēkam un ar uzticēšanos saistītā pakļāvība vēlākajā izmantošanā. Šis darbs prasa no kopēja daudz pacietības un laika, bet tas ir pilnīgi nepieciešams - tikai labi audzināts kumeļš izveidojas par labdabīgu jaunzirgu, kuru viegli apmācīt un sagatavot izmantošanai.
Visā zirga mūžā, bet it sevišķi kumeļa vecumā veidojas daudzi nosacījuma refleksi, kas kopā ar iedzimtajiem instinktiem nosaka zirga izturēšanos dažādās situācijās. Audzināšanas uzdevums ir veidot tādus nosacījuma refleksus, kas noderīgi vēlākai zirga izmantošanai. Šie jaunībā izveidotie nosacījuma refleksi sastāda nepieciešamo iemaņu kopumu, kas izpaužas zirga paklausībā, uzticībā un darba gribā.
Tikko izstrādātie nosacījuma refleksi ir nestabili, tāpēc tie jānostiprina ar atkārtotu darbību. Ja refleksu nostiprināšanu neizdara, tas pakāpeniski dziest - dzīvnieks ir "aizmirsis" iemācīto. Tāpēc kumeļu audzināšanas darbs prasa vingrinājumu sistemātisku atkārtojumu. Jaunas iemaņas veidošana uzsākama tikai pēc iepriekšējās iemaņas nostiprināšanas.
Saprātīga apiešanās ar jaundzimušo kumeļu mātes apskates un apkopšanas reizēs, sākot ar pirmajām dzīvības dienām, ir audzināšanas darba sākums. Kumeļš pierod pie kopēja, ļaujas apkopties, pacelt kājas utt. Ļoti svarīga ir kumeļa pakļāvība kāju pacelšanā un ilgstošā turēšanā, darbojoties ap nagiem. Šāda iemaņa vēlāk ļoti atvieglo nagu apgriešanu un apkalšanu. Pirmajos mūža mēnešos kumeļi jāpieradina pie apaušiem un nedaudz vēlāk - arī pie pavadas. Šim nolūkam izmanto mīkstus, ērtus, no siksnām vai auklām izgatavotus apaušus, kurus ļauj kumeļam nest ilgstoši. Vērojot, ka kumeļš apaušus "pieņem", t.i., no tiem nevairās un necenšas tos noplēst, uzsāk vingrinājumus ar pavadu. Pievienojot apaušiem pavadu, kumeļu aiz pavadas vadā mātes tuvumā. Jūtot, ka kumeļš pavadu respektē, izvadāšanu turpina, attālinoties no mātes. Katru reizi vingrinājumu nobeidz, pietuvojoties mātei un tad atbrīvojot kumeļu no pavadas. Refleksu sistēmas veidošanu ar pavadu beidz, kumeļu piesienot. Šī vingrinājuma izpildei nepieciešami izturīgi apauši un pavada. Uzliekot apaušus ar pievienotu pavadu, kumeļu attālina no mātes, pavadu piesien pie izturīga mieta un kumeļu atstāj vienu. Tas parasti kumeļu satrauc: viņš cenšas atbrīvoties un pavadu vai apaušus saraut. Pēc vairākkārtīgiem neveiksmīgiem mēģinājumiem kumeļš pakļaujas un paliek stāvot. Redzot kumeļa samierināšanos, to atsien, aizved pie mātes un atbrīvo no pavadas. Šāds vingrinājums nākamajās dienās vairākkārt atkārtojams.
Ļoti svarīgi kumeļu pieradināt pavadai ne vēlāk par 3...4 mēnešu vecumu. Šinī vecumā kumeļam vēl nav daudz spēka un viņš pavadu pārraut nespēj. Stiprākiem dzīvniekiem tas var izdoties, un vēlamās pakļāvības vietā var izveidoties nepakļāvības reflekss - šāds zirgs arī vēlāk centīsies pārbaudīt pavadas izturību un daudzreiz to saraus.
Visas vajadzīgās iemaņas jāsaglabā ar sistemātisku nodarbību atkārtošanu. Kumeļu pakļāvību audzinātājam veicina pēc izpildītā vingrinājuma izsniegtais "atalgojums" maizes kumosa vai cukurgrauda veidā un kumeļa noglaudīšana, draudzīgi "aprunājoties".
Ar to nobeidz audzināšanas darba galvenos etapus kumeļa vecumā. Otrajā mūža gadā sākas treniņi un turpinās tālākā apmācība. 

...

 

  
 
 
 

2000-2023 © Kolliju portāls. Visas tiesības patur autors.

0