Publikācijas  

.

.

Kolliju saiets Variebā

.

1  2  3  4  5  Foto: Egils Rēdmanis.

Kādā septembra rītā "Straumēnos" pulcējās kolliji ar saviem īpašniekiem...

Inga ar Rebellu.

Niko piedāvājās sanest no akas ūdeni.

Saimniece Abija ar savu mazmeitiņu Rebellu.

Pie lielā šķūņa notiek apspriede. Šeit nākamgad notiks jauns ikgadējs pasākums kollijiem un viņu īpašniekiem "Rančo kollijs ® 2011". Lai saglabātu intrigu, par pasākuma koncepciju vairāk pastāstīsim janvārī. Jāpiebilst, ka pasākums ļoti atšķirsies no "Kollimpiādes ®" un specializētajām izstādēm.

Kur Irisa Stepe, tur vienmēr daudz kolliju...

Arī suņi kaut ko nolēmuši pārspriest savā starpā.

No kreisās: Black Rose Necklace Favorīts, Nyitramenti X-tra Spirit , Danfrebek Drill Sergeant un Nyitramenti Yours Sincerely.

Dace paceļ vīna glāzi par godu "Straumēniem".

Fantagiras aploks atradās vistuvāk galdiem, tādēļ visvairāk tika cienāta ar āboliem un maizi.

1  2  3  4  5  Foto: Egils Rēdmanis

0

 


 
 
 
 

2000-2023 © Kolliju portāls. Visas tiesības patur autors.

0