Piesaukšana uz laiku  

.

0.

 

Abbey Golden Sunlight.

 

Piesaukšana uz laiku nav suņu sporta veids, bet gan paklausības disciplīna.

Iepazīstināsim jūs ar tādiem šīs disciplīnas noteikumiem, kādus tos lieto Kolliju portāls savos pasākumos.

 

Piesaukšanas noteikumi

 

1. Attālums suņa piesaukšanai – 30 m, kucēniem – 10 m.
2. Pirms starta suns tiek nosēdināts, apguldīts vai nostādīts aiz starta līnijas, bet hendleris dodas uz piesaukšanas zonu.
3. Pēc tiesnešu signāla hendleris piesauc suni, izmantojot verbālās komandas vai žestus. Laika skaitīšana sākas brīdī, kad hendleris dod sunim pirmo komandu.
4. Verbālo komandu un žestu skaits nav ierobežots.
5. Piesaukšanas zonas platums – 2 m.
6. Nav pieļaujama hendlera pārvietošanās aiz piesaukšanas zonas, tādējādi provocējot suni tam sekot.
7. Laika skaitīšana tiek pārtraukta brīdī, kad suns šķērsojis piesaukšanas zonas pirmo līniju.
8. Ja suns 3 reizes patvaļīgi šķērsojis starta līniju
, pirms hendleris tam devis komandu uzsākt kustību, rezultāts netiek ieskaitīts.
9. Dalībniekiem atļauts izmantot palīgus suņa noturēšanai starta zonā. Šajā gadījumā dalībnieks saņem 3 soda punktus (sekunžu skaits, kas tiek pievienots suņa skrējienā pavadītajam laikam).
 

 

 

  Sacensības
  .

» Piesaukšanas sacensības "Kollimpiādē ® 2014"

» Piesaukšanas sacensības "Kollimpiādē ® 2013"

» Piesaukšanas sacensības "Kollimpiādē ® 2012"

» Piesaukšanas sacensības "Kollimpiādē ® 2011"

» Piesaukšanas sacensības "Kollimpiādē ® 2010"

» Piesaukšanas sacensības "Kollimpiādē ® 2009"

» Kolliju portāla sacensības piesaukšanā uz laiku 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

.

0.


 
 
 
 

2000-2023 © Kolliju portāls. Visas tiesības patur autors.

0