Pitch & swim  

.

0.

.

Elisy Abnet Solar Wind ar motivācijas priekšmetu "Straumēnu" lielezerā.

.

 

Pitch & swim vai aqua pitch ir apmēram tas pats, kas pitch & go, tikai ūdenī ar nedaudz saīsinātu laukumu. Tāpat kā pitch & go gadījumā, dalībnieks met aportējamos priekšmetu zonās, kurām piešķirta dažādu punktu vērtība. Suns peld aizmestajam priekšmetam pakaļ, satver to ūdenī, peldus nogādā to atpakaļ saimniekam un atdod krastā izvietotā starta zonā. Svarīgi - aportiņam jābūt peldošam, tas nedrīkst grimt ūdenī!

 
Pitch & swim noteikumi

1. Komandai tiek dotas 100 sekundes, lai izdarītu pēc iespējas vairāk metienu.
2.
Dalībnieks met aportēšanas priekšmetu, cenšoties trāpīt tos zonās, kas ļauj iegūt vislielāko punktu skaitu, bet suns peld tam pakaļ un nogādā aportēšanas priekšmetu atpakaļ metējam.

3. Aportēšanai drīkst izmantot tikai negrimstošus priekšmetus. 

4. Uzstāšanās laikā aportējamo priekšmetu mainīt pret citu nedrīkst.

5. Uzstāšanās sākumā tiesnesis dod signālu metienu sākšanai.
6. Laika atskaite sākas brīdī, kad aportēšanas priekšmets ir aizmests un šķērsojis starta zonas līniju.
7. Metējam vienmēr ir jāatrodas aiz starta zonas līnijas, bet viņš drīkst pārkāpt līnijai, ja tas ir nepieciešamas un iebrist ūdenī, lai paņemtu aportēšanas priekšmetu (gadījumos, kad suns to neatnes). Tādā gadījumā punkti par metienu netiek ieskaitīti.

8. Ja aportēšanas priekšmets nokrīt neiezīmētā zonā (ārpus laukuma), punkti netiek ieskaitīti. Tādā gadījumā priekšmetam peld pakaļ suņa saimnieks. Šim nolūkam atļauts izmantot pleznas un sejas masku.
9. Sunim aportēšanas priekšmets ir jāatdod tikai starta zonā. Punkti par metienu tiek ieskaitīti, ja aportēšanas priekšmeta atdošanas brīdī vismaz viena suņa priekšķepa ir pārkāpusi starta līnijai.

10. Iznākot no ūdens, suns drīkst nopurināties virsū dalībniekiem, skatītājiem un tiesnešiem! Par šādu darbību var tikt piešķirti papildus punkti pēc tiesneša ieskatiem.

11. Ja uzstāšanās laikā suns pamet ūdens tilpni vai baseinu un saimnieks nespēj to atsaukt atpakaļ 40 sekunžu laikā, dalībnieki no sacensībām izstājas. Ja suns nolemj peldot šķērsot ūdenstilpni vai baseinu, saimniekam ir tiesības dzīties viņam pakaļ, izmantojot piepūšamo matraci vai laivu (peldlīdzekļi jāņem līdzi pašam).

12. Uzstāšanās laikā sunim atļauts uzvilkt glābšanas peldvesti, bet saimniekam - peldriņķi.
13. Ja diviem vai vairākiem dalībniekiem ir vienāds punktu skaits, augstāko vietu iegūst tā komanda, kura izdarījusi mazāko metienu skaitu.
16. Ja komandas ir ieguvušas vienādu punktu skaitu, izdarot vienādu metienu skaitu, tad šiem dalībniekiem tiek piedāvāta iespēja izdarīt atkārtotu metienu sēriju pēc esošajiem noteikumiem. Šis noteikumu punkts attiecas uz komandām, kuras pēc savākto punktu skaita pretendē uz 1., 2. vai 3. vietu.
17. Pārējie dalībnieki, kuri ieguvuši vienādu punktu skaitu, izdarot vienādu metienu skaitu, dala savā starpā to vietu, kas tiem pienākas pēc iegūto punktu rezultātiem.

18. Sacensību laukums ūdenī atšķiras no pitch & go standarta laukuma. Tā platums - 10 m, kopējas garums - 15 m. Laukums sastāv no piecām zonām, katras platums - 3 m. Laukums ūdenī iezīmēts ar sānu boju virteni, peldošām punktu vērtību un attāluma norādēm.

19. Tiesnesis sacensību laikā drīkst pārvietoties ap laukumu gumijas laivā. Aizliegts izmantot mehāniskus peldlīdzekļus, tai skaitā ūdensmotociklus.

20. Blakus starta zonai jābūt obligāti novietotiem glābšanas līdzekļiem, kas paredzēti izmantošanai ūdenī.

 

 

Piezīme. Šī sporta spēle radīta Latvijā 2017. gadā. Tās autors ir Kolliju portāla dibinātājs Vecais Kollijs

 

  Noderīgi
.

» Aportēšanas iemaņas

 

 

 

 

 

 

 

 


.

0.


 
 
 
 

2000-2023 © Kolliju portāls. Visas tiesības patur autors.

0