Aitu domestikācija  

.

0.

..

Pavasarī "Straumēnos" jēru laiks.

...

Aitas pieder mugurkaulnieku tipam, un zooloģiskajā klasifikācijā tās ieņem šādu vietu: klase – zīdītāji (Mammalia), šķira – pārnadži (Artydactila), apakššķira – atgremotāji (Ruminanta), dzimta – dobradži (Cabicornia), ģints – aitas (Ovis), suga – savvaļas aitas (Ovis ammon L.), apakšsuga – mājas aitas (Ovis ammon aries).

..
Aitu šķirņu priekšteči

..

Aitu izveidošana par mājdzīvniekiem (domestikācija) ilgusi vairākus tūkstošus gadu un aptvērusi daudzas dzīvnieku paaudzes. Senatnes kultūras pieminekļi un izrakumi liecina, ka aitas kā mājdzīvnieki bijušas sastopamas jau 6000-8000 g. p.m.ē. Par mājas aitu priekštečiem uzskata trīs savvaļas aitu grupas: muflonu, arkaru un argali grupas.

..

..

Merino aitas.

..

Muflonu grupas savvaļas dzīvnieki ir ziemeļu īsastes rupjvilnas aitu priekšteči. Šīs aitas apdzīvoja lielus rajonus Eiropas un Āzijas ziemeļos. Uzskata, ka mufloni kā savvaļas dzīvnieki vēl tagad sastopami Vidusjūras kalnainajās salās Korsikā un Sardīnijā. Eiropas muflonam ir liels augums, spēcīga ķermeņa uzbūve, ķermeņa augstums - 65-70 cm, garums – līdz 120 cm. Teķiem ir līdz 80 cm gari ragi, brūns apmatojums.

..

..

Muflons.

..

Laikā no 1920. gada līdz 1935. gadam akadēmiķis M. Ivanovs Ukrainas dienvidos Askānija Novā, krustojot savvaļas muflonus ar smalkvilnas aitām, ieguva kalnainiem apvidiem piemērotas aitas.
Arkaru grupas savvaļas dzīvnieki sastopami Kazahstānas, Vidusāzijas un Afganistānas stepēs, pustuksnešos un dažreiz arī kalnainos apvidos. Domā, ka no šīs grupas cēlušās taukastu un garastu aitas, pie kurām pieder smalkvilnas aitas. Taukastu aitas izplatītas bijušās Padomju Savienības Eiropas un Āzijas daļas dienvidos.
Argali grupas savvaļas dzīvnieki sastopami Tjanšana, Altaja, Himalaju kalnu masīvos, kā arī Kamčatkā un Aļaskā. Argali ir vislielākie no savvaļas aitu priekštečiem, tiem ir lieli spirālveidīgi ragi. Uzskata, ka no šīs grupas cēlušās kurdjukaitas, kuras audzē Vidusāzijas valstu pustuksnešu zonā.

..

..

Argali.

..

Visām savvaļas aitām ir dažādas nokrāsas brūna rupjvilna, kurā 95-97% ir rupjo akotmatu un tikai nedaudz ļoti smalkas pavilnas. Dzīvnieki dzīvo baros, tiem ļoti attīstīta redze un dzirde. 
Ar argali grupas savvaļas teķiem krustojot Prekosu aitas, Kazahstānā izaudzēta smalkvilnas aitu šķirne – Kazahstānas arharomerīnaitas, kas piemērotas Kazahstānas kalnainajiem apvidiem.
Citoģēnisko pētījumu rezultātā noskaidrots, ka savvaļas teķiem ir trīs kariotipi: 56 hromosomu karotips ir argaliem un arhariem, 58 hromosomas – rakariem, bet 54 hromosomas ir Eiropas un Āzijas mufloniem, kā arī visām mājas aitu šķirnēm. Tas liek domāt, ka vienīgie mājas aitu priekšteči ir Eiropas un Āzijas mufloni un aitu domestikācijas centrs tādā gadījumā ir Vidusjūras un Rietumāzijas apvidi.

...

 

 

 


 


 
 
 
 

2000-2023 © Kolliju portāls. Visas tiesības patur autors.

0