Kazas  

.

.

.

"Straumēnu" neatkarīgākā un pati pirmā kaza Ieva ar Redīsu un Runkuli.

.

  Informācija
.
» Domestikācija

» Ķermeņa uzbūve

» Ciltsdarbs

» Āžu pajūgu braukšana

» Kazu Nostra
.
  Skaties arī
.

 


  

.

.


 
 
 
 

2000-2023 © Kolliju portāls. Visas tiesības patur autors.

0