Gudro kolliju laboratorija  

 

.

Labas manieres kollijiem un kazām

 

 

Katram dzīvniekam, arī ļoti paklausīgajam Lociņam un āzim Olimpam mēdz būt uzvedības problēmas.

 

Par suņu uzvedības problēmām tiek dēvēta tāda dzīvnieku rīcība, kas nav vēlama "cilvēku-suņu" barā, taču, iespējams, būtu pilnīgi dabīga "suņu-suņu" barā, piemēram, zemē nomestu ēdamlietu notiesāšana, vārtīšanās atkritumos vai maitās utt. Savvaļas suņa medību instinktus un barības uzņemšanas ieradumus neviens nav atcēlis.

Šādas un līdzīgas darbības vēlas ierobežot suņu īpašnieki - cilvēki. Saprotams, ka gan suņiem, gan cilvēkiem, dzīvojot kopīgā barā, jāiet uz nelieliem kompromisiem un jāuzvedas tā, kā otram ir pieņemami. Ar kādām uzvedības problēmām ir saskārušies kolliju īpašnieki? Kādēļ radušās šīs problēmas un kā tās vislabāk risināt?

Lai to noskaidrotu, ir izveidota šī sadaļa, kurā aplūkosim arī kazu uzvedības problēmas. Vai noēst dārzā visus kāpostus ir pieklājīgi? Kādi ir kūts galvenie likumi? Vai ragi ir arguments? "Straumēnos" kolliji un kazas sadzīvo labi.

Problēmas sarindotas pēc to aktualitātes, aptaujājot vairākus kolliju īpašniekus. Viņiem tika piedāvāts aizpildīt anketas, kurās minētas 40 suņu uzvedības problēmas. No tām kolliju īpašnieki kā aktuālas atzīmēja 24.

Kā redzams zemāk esošajā sarakstā, kollijiem piemīt gan diedelēšana, gan destruktīva rīcība un agresija, gan bailes un nepaklausība - viss tas pats, kas citu suņu šķirņu pārstāvjiem.

Par kazām (un aitām) - vienīgi pašu novērojumi ikdienā. Katra problēma un to iespējamie risinājumi ir aprakstīti zemāk.

Un atcerieties - viens no visbiežākajiem suņu uzvedības problēmu cēloņiem ir viņa nepietiekamā nodarbināšana gan fiziski, gan garīgi. Īpaši destruktīva rīcība (graušana, plēšana utt.)  parasti ir sekas suņa garlaicībai un nespējai atrast sev kaut ko piemērotu. Iegriezieties sadaļās Mūsu sports un Vecā Kollija interaktīvās rotaļlietas kollijiem un kazām. Iespējams, atradīsiet sev un savam sunim ko noderīgu.

.

.
  Problēmu TOP 24
.  
1. Diedelēšana
2. Zemē nosmestu ēdamlietu notiesāšana
3. Lēkšana ar priekškājām uz cilvēkiem
4. Agresija pret svešiniekiem
5. Bailes no trokšņiem
6. Agresija pret kaķiem
7. Bedru rakšana dārzā
8. Vārtīšanās atkritumos vai maitās
9. Agresija pret citiem suņiem
10. Dīvānu, gultu un klubkrēslu savandīšana
11. Pārmērīga riešana dzīvoklī
12. Pārtikas zagšana no saimnieka galda
13. Apavu bojāšana (un citu priekšmetu graušana)
14. Saimnieka vilkšana pavadā, ignorējot komandu "Blakus!"
15. Mēbeļu bojāšana (un citu priekšmetu graušana)
16. Barības ņemšana no svešiniekiem
17. Hiperaktivitāte
18. Pārmērīga un / vai agresīva greizsirdība
19. Pārlieka uzticība svešiniekiem
20. Agresija pret braucošiem transporta līdzekļiem
21. Neatsaukšanās uz saimnieka aicinājumiem
22. Atkritumu tvertnes izrevidēšana
23. Bēgšana no mājām un klaiņošana
24. Bailes no citiem suņiem

.

Diedelēšana

.

Diedelēšana ir viens no visgrūtāk izskaužamajiem netikumiem. Diedelēšana izpaužas ne tikai aktīvi kā, piemēram, skrāpēšana ar ķepu vai lēkšana virsū pie galda sēdošajiem; pietiek ar to, ka suns sēž pie galda un skumjām acīm lūkojas uz jums. Ja pat tikai vienreiz padosieties, ar to aizsāksiet nebeidzamu diedelēšanas tradīciju. Kad pēcāk mēģināsiet sunim likt pārstāt diedelēšanu, tas tikai izraisīs vēl žēlabainākus centienus ar smilkstēšanu, riešanu, rūkšanu un jebko citu, kas piesaista cilvēka uzmanību. Tādēļ vieglāk ir jau no sākuma ievērot - nekad nedodiet sunim ēdienu no galda. 
Ja tomēr sunim jau ir izdevies nogaršot cilvēku ēdienu, būs krietni grūtāk iemācīt viņam to nediedelēt, taču risinājumi ir iespējami: 

 • Ievērojiet barošanas grafiku, taču pārliecinieties, ka barojat suni pēc tam, kad mājinieki ir beiguši savu maltīti. Sunim ir jāapzinās, ka pēc ranga viņš mājās ir pēdējais. Ja suns saņem kādu kārumu no galda, tas viņam kalpo kā norāde, ka viņa rangs tiek paaugstināts.
 • Iemāciet sunim komandas „Sēdēt!” un „Vietā!”. Kad mājinieki ir pabeiguši savu maltīti, varat apbalvot suni ar kādu gardumu, ja tas ir atturējies no diedelēšanas. 
 • Ja suns uzvedas agresīvi, ieslogiet to citā telpā, kamēr mājinieki ietur maltīti, lai viņš neredzētu jūs ēdam. Lai arī suns smilkstēs un kauks, vislabāk ir izsūtīt to ārpus ēdamtelpas.
 • Kad galds ir nokopts, ielaidiet suni ēdamtelpā, tādējādi viņam nenāksies domāt par ēdienu uz galda. Pēc tam pasniedziet sunim viņa ēdienu. 

Diedelēšanas centienos suns var izrādīties ļoti neatlaidīgs. Tā kā suņi ir bara dzīvnieki, tie vienmēr tiecas nostiprināt dominanci pār pārējiem bara locekļiem, šajā gadījumā – jūsu ģimeni. Tādēļ ir tik būtiski jau no sākuma noteikt viņa rangu.

Hosento ar Keisiju arī mēdz diedelēt, tādēļ, lai mēs varētu bez šīs pārliekās uzmanības no suņu puses paēst, viņi tiek iesūtīti istabā. Arī rangs mūsu mājās tiek pārkāpts, jo pirms savām ēdienreizēm parasti pabarojam suņus, lai "būtu miers".

Daļēji pie radušās situācijas esmu vainojams arī es pats, iedibinot par tradīciju reizēs, kad virtuvē dzeru alu, suņu cienāšanu ar kārumiem - cīsiņiem, desu, kotletītēm u.c. Papildus tam Hosento ir ļoti negausīgs uz ēdamo jau no kucēna vecuma, tas viņu interesē vienmēr.

Ja jūs dzīvojat istabā ar kazu vai aitu (kā, piemēram, mēs trīs mēnešus ar Hertu), to no diedelēšanas var atturēt vienīgi, izolējot citā telpā. Nekādi citi paņēmieni nedarbojas.

..

Zemē nomestu lietu notiesāšana

.

Zemē nomestu ēdamlietu notiesāšana sunim ir iedzimts uzvedības komponents. Vairākus tūkstošus gadu suņi uzlasīja barību no zemes un viņiem pat neradās ne mazākās aizdomas, ka tās ir sliktas ēšanas manieres. Šī būs pirmā grūtība, ar kuru jāsaskaras.

Otrās grūtības pamatā ir jauno dzīvnieku nezināšana par I. Pavlova atklātajiem klasiskajiem nosacījuma refleksiem. Suns savā darbībā izmanto pieredzi, reizēm, lai to iegūtu, pietiek ar vienu reizi. Piemēram, ja kucēnu bars redz, kā viņu māte paceļ no bļodiņas izkritušu barību, ar to pilnīgi pietiek, lai rīkotos tāpat. Ja kuce tāpat rīkojas arī ārā, kucēni ielāgo, ka tas ir normāls barības iegūšanas veids. Trešā grūtība un, domājams, ne pēdējā, būs tā, ka mēs ne vienmēr pareizi barojam savus suņus. Pareizi būtu jārīkojas šādi:

 • Suns ēdienu saņem tikai no sava trauciņa (kārumus - vienīgi no saimnieka rokas). Citi barošanas veidi ir nepieļaujami.

 • Ēšana jāsāk, saņemot komandu (tā var būt pēc izvēles). Mazu kucēnu pie bļodas var pieturēt un tikai izsakot mutisku komandu, viņu var laist pie maltītes notiesāšanas. Kad kucēns paaudzies, nosēdiniet viņu bļodas priekšā, pakāpeniski palielinot laiku līdz komandas došanai. 

 • Nekad neļaujiet un nemudiniet suni, lai tas uzlasa no grīdas nokritušu ēdamo - vienalga, vai tas izkritis no suņa bļodiņas, vai nokritis no jūsu galda. Jūsu suns nav apkopēja! Pat, ja kāruma gabaliņš nejauši izkritis jums no rokas, kucēnam tas vienmēr ir tabu. Pastipriniet to ar komandu "Nedrīkst!". Ja kucēns tomēr vēlas uzlasīt barību no grīdas, sodīt viņu nekādā gadījumā nedrīkst - pietiek, ja vienkārši pastumsiet viņu nost un dosiet komandu "Nedrīkst!", pēc tam iedodot gabaliņu no rokas, izmantojot "ēšanas" komandu, kādu būsiet izvēlējies.

 • Kad kucēns sasniedzis aptuveni trīs mēnešu vecumu, varat veikt nodarbības ārā. Izmētājiet barības gabaliņus zemē. Ja viņš centīsies tos uzlasīt, viegli paraujiet aiz pavadas un tūlīt pat piedāvājiet viņam kārumu no rokas, izmantojot "ēšanas" komandu. Kucēnam pieaugot, nodarbībās arvien paildziniet kucēna izturību, neaiztiekot zemē nomestu pārtiku. Kad kucēns, ieraugot zemē nomestu pārtiku, novērsīsies no tās, pieskries jums klāt un pieprasīs savu kārumu, varat uzskatīt, ka esat panācis savu.

 • Nekad neļaujiet nepiederošām personām barot vai piebarot jūsu suni.

Pieauguša suņa iemācīšanai neņemt barību no zemes būs vajadzīgs ilgs laiks un pacietība, taču tas nav neiespējami.

Mēs savus kollijus nebarojam pēc komandas. Katram ir sava bļodina, vieta un pat telpa, kurā tie vienlaicīgi ēd. Tas tiek darīts tādēļ, lai suņi, esot blakus un skatoties viens uz otru, necenstos ātrāk aprīt barību un neskatītos viens pēc otram piederošā ēdamā. Piemēram, Hosento gaida, kad Lociņš būs paēdis, lai pārbaudītu, vai kaut kas nav viņam palicis neapēsts.

Mēs dzīvojam meža malā un reizēm mūsu kolliji atnes mājās kādu atrastu kaulu, kas palicis pāri no nomedīta vai krituša dzīvnieka, reiz Keisija pat bija atnesusi stirniņas galvaskausu. Viņi ar atradumu darbojas pagalmā un mēs parasti to viņiem nost neņemam, taču, ja vajadzīgs, varam nokomandēt "Met zemē!" un suņi paklausa.

Ir liela daļa kazu, kas no zemes principā neēd, it kā viņām šādas manieres būtu iemācītas kopš dzimšanas, taču tās, kas to dara un ir gatavas aprīt jebko, atradināt no tā nav iespējams.

.

Lēkšana ar priekškājām uz cilvēkiem

.

Mācot sunim uztvert tikšanos ar cilvēku kā pozitīvu pieredzi, sekas bieži vien ir tādas, ka suns izrāda pārlieku prieku par šādu tikšanos, un tas nereti izpaužas kā lēkšana ar priekškājām uz cilvēkiem. Ideālā variantā risinājums tam būtu jau no paša sākuma ieviest spēles noteikumus – nekādas lēkšanas, bez izņēmumiem! Šādu uzvedību ir vieglāk novērst, nekā pēc tam labot. Ir jāparāda sunim, ka viņš nesaņems uzmanību no cilvēka, kamēr nesēdēs mierīgi. Kad vien ierodaties mājās, lieciet sunim vispirms apsēsties. Kamēr viņš nesēž, pilnībā ignorējiet viņu. Tikko kā suns apsēžas, paslavējiet viņu. Ja viņš atkal uzlec, tad atkārtojiet procedūru no sākuma. Arī viesiem lūdziet rīkoties tāpat. Nav jēgas sodīt vai sist suni par lēkšanu; ir jārada konsekventa asociācija, ka lēkšana vienmēr ir nevēlama uzvedība. 
Ja redzat, ka suns jau ir gatavs skriet pie jums un uzlēkt, pagriezieties pret viņu ar muguru. Neuzturiet acu kontaktu ar suni. Tikai tad, kad viņš ir nomierinājies, notupieties viņa tuvāk un paslavējiet. Situācijās, kad suns ir pārlieku uztraukts un vēlas lēkt, novērsiet viņa uzmanību uz ko citu, iedodiet viņam uzdevumu – „Sēdēt!”, atnest kaut ko u.tml.

Mūsu mājās vienīgi Hosento lec ar priekšķepām virsū gan pašiem, gan tiem viesiem, kuri viņam šķiet simpātiski. Atzīstos, ka nekad neesam ar to centušies pārāk nopietni cīnīties, jo Hosento pēc dabas ir ļoti neatlaidīgs, spītīgs un vispār "kāpelētājs" - cenšas ierāpties klēpī, uzkāpt uz dažādām neiedomājamām virsmām, pat automašīnu jumtiem utt.

Nepacietīgākās kazas un aitas arī mēdz reizēm lēkt ar priekškājām mums virsū, ja rokās ir bļodas ar ēdamo un, viņuprāt, tās tiek dalītas pārāk gausi. Cīnīties ar to ir bezjēdzīgi, jo šiem dzīvniekiem nav izpratnes par to. Visam pāri dominē vēlme ātrāk tikt pie ēdamā.

.

Agresija pret svešiniekiem

.

Agresija pret cilvēkiem ir nopietna problēma, kuras risināšanā, iespējams, jāiesaista profesionāls suņu treneris. Reti kad suņa agresija pret cilvēku ir bez pamata un iemesla, lielākoties tā ir reakcija uz stresa situāciju.

Izplatītākie agresijas veidi ir sekojoši: 

 • Baiļu agresija: socializācijas trūkums sunim var izraisīt bailes no svešiniekiem vai noteiktiem cilvēku tipiem (veci, jauni cilvēki, vīrieši, sievietes, bērni, kuri skaļi uzvedas utt.), ar kuriem tie nav iepriekš saskārušies. Nonākot šādā stresa situācijā, no kuras tas nespēj izbēgt, suns var reaģēt agresīvi. Ja agresīvā reakcija noved pie viņam vēlamā rezultāta, šāda uzvedība var kļūt par ieradumu. Risinājumi šāda tipa agresijas gadījumā: veltiet laiku tam, lai socializētu savu suni, iepazīstinātu viņu ar dažādiem cilvēkiem. Radiet pozītīvu pieredzi sunim, saskaroties ar svešiem cilvēkiem, slavējiet viņu iepazīšanās laikā. Izvairieties no situācijām, kurās suns var sajusties kā strupceļā iedzīts. Uzraugiet iepazīstināšanu ar maziem bērniem, raugieties, lai bērni nekaitinātu suni. 

 • Teritoriālā agresija: sunim ir izteikts instinkts sargāt to teritoriju, kuru tas uzskata par savējo. Teritoriālā agresija bieži izpaužas kā pret cilvēkiem vērsta agresija, ja tie pārkāpj suņa teritorijas robežas un suns ienācējus uztver kā draudus. Tāpat kā baiļu agresijas gadījumā, galvenais risinājums ir socializēt suni un pieradināt pie tā, ka svešinieki viņa teritorijā nozīmē pozitīvu pieredzi. 

 • Dominances agresija: piejaucētie suņi ir saglabājuši instinktu no saviem savvaļas priekštečiem ievērot ranga statusu barā, vairums agresijas problēmu rodas tieši hierarhijas kārtības problēmu dēļ. Suns sevi uztver kā bara locekli, tāpat kā pārejos ģimenes locekļus. Ja kādu no tiem viņš uzskata par vājāku, tad attiecīgi atļaujas izrādīt agresiju pret to. Ir būtiski sunim ierādīt, ka viņš ģimenē ieņem viszemāko ranga statusu.

 • Barības agresija: izpaužas tad, kad suns domā, ka viņam jāaizsargā savs ēdiens. Šādā gadījumā sunim jāiemāca, ka cilvēka atrašanās ēdiena klātbūtnē ir normāla, pozitīva parādība. Tuvojieties sunim, kad viņš ēd, atstājiet viņa bļodiņas tuvumā kārumus. Iemāciet sunim ļaut izņemt kaulu no mutes, par to atalgojot viņu ar kārumu. Nekad nereaģējiet agresīvi uz suņa izrādīto ēdiena sargāšanu. Tas sunim parāda, ka viņam jākļūst vēl agresīvākam, lai liktu saprast savu domu.

 • Sāpju agresija: ja suns cieš sāpes, tas var izrādīt agresiju brīdī, ja cilvēks cenšas to kustināt vai tam palīdzēt.

 Vispārīgi risinājumi agresijai pret svešiniekiem:

 • Ja mājās ierodas viesi, ieslēdziet suni citā istabā, līdz spējat to pilnībā kontrolēt. 

 • Izmantojiet kādu paziņu, kas nebaidās no suņiem, sava suņa apmācībā; šī persona nedrīkst reaģēt uz suņa agresiju ar kliegšanu vai bailēm, kas tikai vēl vairāk suni sakaitinātu. Pirmajā reizē ievediet suni istabā, kad viesis ir apsēdies. Pāris minūtes mierīgi aprunājieties, ignorējot suni. Atkārtojiet šo procedūru pāris reizes, līdz viesi jau var sagaidīt pie durvīm. Ir būtiski iemācīt sunim sēdēt jums blakus, kad ierodas viesis, nevis riet un lekt pie durvīm. 

Patiesībā par to, ka starp kollijiem šī uzvedības problēma ir tik izplatīta, biju ļoti izbrīnīts. Mūsu kolliji nekad nav izrādījuši agresiju pret cilvēkiem, tikai sākumā tos aprējuši. Kad gadās kāds cilvēks, kas suņiem nav pa prātam (kāds no tūristiem, piemēram, kas apmeklē "Laimīgo kolliju zemi ®"), viņi vienkārši aiziet prom. Hosento, piemēram, ne parāk patīk bērni, jo kāda meitene sarkanā jakā skraidīja viņam pakaļ ar rokā uzvilktu maisiņu, centās panākt un "paglaudīt" (caur maisiņu, jo mamma esot piekodinājusi, ka suņi esot "netīri" radījumi). Hosento rokās nedevās un tagad izvairās no līdzīgiem tipāžiem principā.

Arī kazas un auni var būt agresīvi noskaņoti pret svešiniekiem un drīzāk to uztver nevis kā ienākšanu viņiem piederošā teritorijā un tās suverenitātes apdraudēšanu, bet gan kā draudus viņu baram. Auns, piemēram, var sabadīt cilvēku, jo iedomājas aizstāvam savu aitu harēmu. Un iegaumējiet - nekad nepagrieziet aunam muguru! Es pats esmu lidojis pa gaisu un zvaigznes gar acīm griezās tieši tā, kā tas tiek attēlots multenēs.

Svešiniekus nemīl arī mūsu kaza Ieva, kura ir sabadījusi ne vienu vien apmeklētāju.

.

Bailes no trokšņiem

.

Bailes no trokšņiem var rasties kā no vienas negatīvas pieredzes, tā arī no nepārtrauktas saskarsmes ar bailes izraisošiem stimuliem. Daļa suņu reaģē gluži mierīgi uz trokšņiem, citiem tie rada paniku un neadekvātu reakciju. Problēma ir būtiska, jo suns var savainot sevi vai jūsu īpašumu, ja baiļu situācijā ir palicis viens pats. Šo problēmu var atrisināt, padarot suni nejūtīgāku pret trokšņiem. 
Vispirms nosakiet baiļu avotu, balstoties uz novērojumiem. Tipiskākie trokšņi, no kuriem suņiem ir bail, mēdz būt pērkons, salūts, šāvieni, dažādi blīkšķi. Radiet pozitīvu asociāciju – ja jūtat, ka tuvojas pērkons, sagatavojiet suņa kārumus. Pirms suns paspēj nolīst paslēpnī, iedodiet kārumu par katru mirkli, kad tas necenšas paslēpties. Ja suns paliek pie jums, slavējiet viņu par to. 
Pakāpeniski pieradiniet suni pie trokšņiem – ierakstiet pērkona dunoņu atskaņotājā, atskaņojiet ierakstu sākumā zemākā skaļumā, tad pakāpeniski uzgrieziet skaļāk.

Agrāk, DOSAAF laikā, kad kolliji bija dienesta suņi, visiem bija jābūt pieradinātiem pat pie starta pistoles šāvieniem. To darīja līdzīgi - kopā ar troksni radot pozitīvu asociāciju, piemēram, kāruma saņemšanu.

Nekad nav nācies saskarties ar to, ka kazas baidās no pērkona, tikai reizēm no paša radītiem dažādiem trokšņiem. Taču, kad dzīvnieki ir pārliecinajušies, ka šie trokšņi viņus nekādā mērā neapdraud, tiem vairs netiek pievērsta uzmanība.

Mūsu kolliji no trokšņiem nebaidās. Ja mežā atskan kāds šāviens, viņi reaģē satraukti rejot. Taču drošības labad, kad kaut kur tuvumā notiek medības, suņus no istabas ārā nelaižam.

.

Agresija pret kaķiem

.

Agresija pret kaķiem var būt suņa - mednieka agresijas izpausme. Mednieka agresija ir vērsta uz tieksmi noķert dzīvu būtni (satvert priekšmetu) un ir dabiska suņa instinktu izpausme. Kaķis ir ārkārtīgi liels ārējais kairinātājs!

Dažkārt suns sākotnēji uztver kaķi kā rotaļu biedru, taču kaķis suņa piedāvājumus spēlēties interpretē savādāk, tas noved pie agresijas no viena vai otra dzīvnieka puses. Lai vienā mājā veiksmīgi sadzīvotu suns ar kaķi, nepieciešams saprast, ka šie abi dzīvnieki ir ļoti atšķirīgi: kaķi ir individuālisti un teritoriāli pieķērīgas būtnes, kamēr suns, būdams bara dzīvnieks, pieķeras konkrētam cilvēkam. 
Miermīlīga līdzāspastāvēšana starp suni un kaķi ir iespējama, taču jāsaprot, ka ne visi suņi ir spējīgi pieciest kaķus savā tuvumā. Ir jāapzinās konkrētās šķirnes īpatnības, piemēram, medību suņiem, īpaši terjeriem, ir lielāka tieksme dzenāt citus dzīvniekus, nekā dekoratīvo šķirņu suņiem. 
Ja sākotnēji dzīvniekus iepazīstina lēni un prātīgi, ir lielākas iespējas, ka tie sadzīvos miermīlīgi: 

 • Pasargājiet kaķa ēdiena trauku un „tualeti”, padarot tos sunim nepieejamus. 

 • Ieslogiet suni citā istabā, kamēr kaķis var iepazīties ar māju un tās iemītniekiem, nebaidoties, ka viņu sāks trenkāt. 

 • Radiet pozitīvu pieredzi abiem dzīvniekiem, kad otrs ir klāt – dodiet kārumus, glāstiet suni un kaķi, slavējiet, kad suns labvēlīgi izturas pret kaķi un otrādāk.

 •  Iemāciet sunim savaldīt sevi dažādās situācijās – paklausīt komandām „Sēdēt!”, „Gulēt!”, „Vietā!” arī tajos brīžos, kad ir kārdinājums dzīties pakaļ kaķim. Sāciet ar vienkāršākām situācijām, pakāpeniski paaugstinot izaicinājuma līmeni. 

 • Nodarbiniet suni fiziskā un garīgā ziņā – iespējams, suns dzenā kaķus, jo netiek pietiekami garīgi vai fiziski stimulēts. 

Jāpiebilst vēl viena būtiska lieta: suņu un kaķu ķermeņa valoda ir atšķirīga un reizēm vienu un tie paši signāli (vai līdzīgi) nozīmē pavisam ko pretēju, piemēram, astes luncināšana.

Mūsu kolliji ar kaķiem sadzīvo visai draudzīgi, ja vien tie nesāk bēgt vai iekāro suņu ēdamo, ko cenšamies nepieļaut.

Lai gan ir iespējams suņus un kaķus saradināt, tomēr šo dzīvnieku "karš" ir sens un mūžīgs. Mani šī tēma ir ļoti interesējusi vienmēr, tādēļ visu zināmo esam apkopojuši sadaļa Suņi pret kaķiem.

Kazas un aitas, kas dzīvo mūsu fermā, nekad nav izrādījušas agresiju pret kaķiem. Tas varētu notikt vienīgi tad, ja kaķis centos ielīst kazas ēdamtraukā, kad tā tiek barota. Tad kazas bada prom pat vistas. Taču kaķiem šāds ēdiens nešķiet pievilcīgs.

.

Bedru rakšana dārzā

.

Suņi rok, jo tā ir normāla instinktīva uzvedības izpausme, kurai var būt dažādi iemesli. Lai atrisinātu rakšanas problēmu, ir jākonstatē tās iemesls.

 • Izklaide – suns var piekopt rakšanu kā sava veida spēli, kad atklāj, ka atraktās saknes un zemes pikuči var būt „rotaļlietas”. Parasti suņi rok šāda iemesla dēļ, ja ilgu laiku tiek atstāti vieni paši; to apkārtējā vide ir visai nabadzīga, bez rotaļu iespējām; ja sunim nav citas iespējas izlikt savu enerģiju; ja suns ir tādas šķirnes, kas sākotnēji radīta rakšanai (piemēram, terjers); ja suns ir novērojis, ka jūs „spēlējaties” dārzā, rokot zemi. Problēmas risināšanai ieteicams rīkoties sekojoši: ejiet pastaigās ar suni vismaz 2 reizes dienā. Iemāciet sunim dažādas rotaļas: ķert bumbu vai lidojošo šķīvīti, iemāciet tam dažādus trikus, kurus atkārtojat katru dienu 5-10 minūtes. Izvietojiet dārzā interesantas rotaļlietas – piemēram, pildītas ar kārumiem u.tml. Neatlaidīgiem racējiem nodrošiniet „legālas” rakšanas vietas kādā dārza nostūrī. Ja pieķerat suni rokam kur citur, pasakiet stingru „Nedrīkst!" un aizvediet viņu uz vietu, kur tas drīkst rakt, paslavējiet, ja suns saprot šo atļauju. Kaut vai uz laiku padariet iecienīto, bet neatļauto rakšanas vietu nepievilcīgu – noberiet akmeņus, nosedziet ar kādiem priekšmetiem. 

 • Medījuma meklēšana – suns var meklēt zemē mītošos dzīvniekus, piemēram, kurmjus vai peles. Šādā gadījumā jāparūpējas, lai šie dzīvnieki nemitinātos jūsu dārzā, taču uzmanieties un neizmantojiet metodes, kas varētu būt indīgas pārējiem mājdzīvniekiem.

 • Atvieglojuma vai aizsardzības meklēšana – karstā laikā suns mēdz rakt bedres, lai atvēsinātos vēsajās smiltīs, turpretī aukstā laikā tas var meklēt bedrē patvērumu no aukstuma, vēja, lietus, vai arī rakt, lai atrastu ūdeni. Jums jānodrošina sunim viņa meklētais patvērums ēnā. Ja suns tomēr izvēlas bedri dārzā, ierādiet tam „legālu” rakšanas vietu. Nodrošiniet pietiekami daudz svaiga ūdens tādā traukā, ko nevar viegli apgāzt un izliet. 

 • Uzmanības pievēršana – suns ātri iemācās, ka ar konkrētu uzvedību var piesaistīt jūsu uzmanību, vienalga, pozitīvu vai negatīvu. Ja suns rok jūsu klātbūtnē, un ja citas saskares iespējas ar jums ir ierobežotas, ir ticams, ka rakšana notiek tieši šī iemesla dēļ. Ieteicams ignorēt šādu uzvedību, pat ne sodīt viņu par to, jo arī sods ir uzmanības pievēršana. Tā vietā pavadiet vairāk laika ar suni ikdienā, pievērsiet viņam uzmanību pozitīvā veidā. 

 • Izejas meklēšana – suns rok ar mērķi kaut kur nokļūt vai no kaut kā izbēgt, piemēram, ja tas rok zem sētas vai tās tuvumā. Praktiski paņēmieni šīs problēmas risināšana ir: ierakt zem sētas drāšu pinumu ar asajiem galiem virzienā prom no jūsu dārza; pie sētas var daļēji ierakt lielus akmeņus; var ierakt pašu sētu kāda pusmetra dziļumā. 

Citi atbaidīšanas paņēmieni var būt: aizbiedēt suni no dārza ar laistītāju vai ūdens pistoles palīdzību, vai ievietot izraktajās bedrēs suņa paša ekskrementus. 
Ja nekas no augstāk ieteiktā nedarbojas, atliek tikai suni stingri uzraudzīt pastaigu laikā dārzā.

Reizēm mūsu kolliji rokas peļu vai kurmju alās, taču, nekādi azartiskie racēji nav. Strādājot ar kino dzīvniekiem, man bieži nākas mācīt tiem tieši pretējo, kas normalās situācijās nav vēlams un ko cenšas izskaust - lēkt uz automašīnas jumta, kāpt uz galda, arī rakt bedres utt. Ja gribat to iemācīt arī savam sunim, to uzzināsiet sadaļā Fermas kinosuņa pamatiemaņas.

Savukārt, karstā laikā, kad ārā valda svelme, pie majās pamatiem bedres rok visi mūsu kolliji, tādēļ jau sen ir iznīcinātas visas piemājas puķu dobes, bet mani tas neskumdina. Tāpat visas puķes būtu apēdušas kazas...

Nekad neesmu novērojis kazas vai aitas rokam bedres. Varbūt jāiemāca?

.

Vārtīšanās atkritumos vai maitās

.

Vārtīšanās ir īpaša tēma, kurai vajadzētu pievērsties.

Vispopulārākais skaidrojums suņu tieksmei izvārtīties dažādās smirdīgās vielās, atkritumos un maitās, ir saistīts ar suņa mednieka instinktu: šādi izvārtoties, suņi cenšas nomaskēt un noslēpt paši savu suņa smaku, lai to nesajustu potenciālais medījums. Vēl vairākas teorijas apgalvo, ka suns vārtās, lai vēlāk „aiznestu” šo smaku savam baram un paziņotu par atradumu, vai arī, lai izceltos no pārējā bara. Tātad tā ir gluži dabiska uzvedība no suņa skatījuma, taču ļoti neērta no saimnieka viedokļa. Viens no risinājumiem šai problēmai ir likvidēt visas iespējamās lietas, kurās suns varētu izvārtīties, ja vien nedzīvojat fermā. Lai efektīvi atmācītu suni no šādas uzvedības, ir būtiski pieķert viņu „nozieguma vietā” un radīt nepatīkamas asociācijas ar vārtīšanās darbību, piemēram, vārtīšanās brīdī uzlaist sunim ūdeni no ūdenspistoles. Būtiski ir iemācīt sunim paklausības komandas, ar kurām iemarķēt nevēlamās darbības, piemēram „Nedrīkst!”, lai vajadzīgajā brīdī jūs spētu atturēt viņu no darbības. Mūsu fermas kolliji vārtās samērā bieži - pārsvarā aitu urīnā un fekālijās. Īpaši to piekopj Hosento. Es to uzskatu par ļoti dabisku rīcību un nekādā gadījumā neiejaucos. Varbūt man pašam arī pamēģināt izvārtīties?

aitu ganīšanas apmacības pasniedzējs vēlos piebilst vēl vienu ļoti būtisku lietu, ko stāstu katra sava skolnieka saimniekam, ja viņa suns pļavā liekas gar zemi. Cilvēki parasti ir nepatīkami pārsteigti un viņiem ir acīmredzami neērti arī manā priekšā, ka viņu mīļdzīvnieks ir izrādījies tāds "sušķis", taču šāda vārtīšanās aitu ganībās ir ļoti svarīga, jo liecina arī par ganīšanas instinkta esamību. Nonākot svešā vidē, suns var sākt vārtīties arī, ja jūtas par sevi nepārliecināts un nervozē. Katrā gadījumā es iesaku ganu suņu saimniekiem šādas suņu darbības nekādā gadījumā nekoriģēt un nesodīt.

Vārtās arī citi dzīvnieki. Zirgi, par provi, vārtās bieži un dara to pārsvarā divu iemeslu dēļ - tīra kažoku, atbrīvojoties no parazītiem - mušām un dunduriem, bet mūsu ķēve Lusse vārtās pat ūdenī. Otrs zirgu vārtīšanās iemesls ir "iezīmēšana" - dzīvnieks, kas barā ir dominējošais, vārtīšanās vietās atstāj savu sviedru smaku.

Kazas vārtās ļoti reti, parasti tās noliekas guļus uz sāniem un stumjas ar kājām uz priekšu, bet reti kad gāžas uz muguras un ragiem pret zemi. Aitas nevārtās nekad un nekādos apstākļos, jo anatomisku īpatnību dēļ nogāzušās augšpēdus, tās pašas saviem spēkiem vairs augšā netiek. Tad jāiet palīgā.

.

Agresija pret citiem suņiem

.

Suņi mēdz izrādīt agresiju pret citiem suņiem vairāku iemeslu dēļ: tiem var būt bijusi slikta pieredze savā laikā vai arī bail, vai arī tie nav pietiekami pieredzējuši komunikācijā ar saviem sugas brāļiem un raida nepareizus ķermeņa valodas signālus. Bieži vien suņu puikas, sasniedzot dzimumbriedumu, ir tendēti vairāk iesaistīties konfliktos ar citiem puikām.

Lai kāds būtu iemesls, ir vairāki risinājumi šai problēmai: 

 • Pamatā agresivitātes kontrolēšanai ir paklausība. Jums jāspēj kontrolēt savu suni jebkurā situācijā, jāspēj atsaukt, nomierināt, savaldīt. Strādājiet pie vispārējās paklausības komandām. 

 • Satiekoties ar citu suni, mēģiniet palaist savējo bez pavadas. Būšana pie pavadas var likt sunim justies tā, it kā viņš nespētu izbēgt, un šādā situācijā suņi tiecas izrādīt lielāku agresiju. 

 • Ja jums ir kucēns, spēlējoties ar pieaugušiem suņiem, tas var iemācīties „rupjas” spēles manieres, kas nav vēlams.

 • Arī pats nespēlējieties ar savu suni pārāk brutālā veidā, vienmēr apturiet rotaļas brīdī, kad sākat novērot nevēlamu agresivitāti. 

 • Nodrošiniet sunim iespējas sociāli kontaktēties ar citiem suņiem jau no agrīna vecuma. Tas ir būtiski, jo socializācija palīdz sunim apgūt ķermeņa valodu, kas nepieciešama komunikācijā ar citiem suņiem.

 •  Ja sunim ir bijusi slikta pieredze saskarsmē ar citiem suņiem, mēģiniet radīt vairāk pozitīvas pieredzes.

 •  Ja suns rotaļājas ar nepazīstamiem suņiem, uzmaniet, lai tie nekostu, neskrāpētu, citādi neizrādītu brutālu uzvedību un dominēšanas tieksmi attiecībā pret jūsu suni un otrādāk. 

 • Centieties ierobežot laiku, ko jūsu suns pavada rotaļās ar citiem suņiem, iedrošiniet savu kucēnu vai suni rotaļāties ar jums. 

 • Vērojiet svešo suņu ķermeņa valodu – ja tie pauž agresivitātes pazīmes, atsauciet savu suni nekavējoties. 

Visi mūsu kolliji jau no kucēna vecuma ir uzauguši fermā un tiem ir bijusi iespēja iekļauties dažāda vecuma suņu un citu dzīvnieku barā. Pieaugot arī Hosento cenšas dominēt un gadās, ka starp viņu un Lociņu izceļas kāds konflikts, kas gan tiem momentāni izšķirts. Hosento ir ļoti greizsirdīgs suns. Pret svešiem suņiem, ja vien tie paši ir miermīlīgi noskaņoti, Hosento izturas normāli, taču, ja atbraucējs, jau kāpjot ārā no mašīnas, rāda zobus un rūc (visticamāk, baiļu agresijas izpausme nezināmā vidē un situācijā), Hosento vienmēr "atbild" un "uzvar", parādot savu statusu.

Ir bijušai arī reti gadījumi, kad kāda kaza vai aita cenšas iebadīt sunim to pašu baiļu dēļ, bet tad suns vienmēr "atbild" un noliek uzbrucēju "pie vietas". Atceros reiz, ka mūsu Līzīte, kas svēra apmēram 22 kg, momentāni nogāza gar zemi vismaz 60 kg smago aitu Bēku, kura viņai iebadīja. Lai gan ļaujam kollijiem šādās konfliktsituācijās ar kazām un aitām ņemt virsroku, neviens no suņiem nekad nevienu lopiņu nav savainojis. Hosento var nogāzt aitu un piestpiest to pie zemes, gaidot tālāk kādu rīkojumu. Fermā suņi ir galvenie un lai arī dominējošie lopiņi reizēm izmēģina savus spēkus "komandēt visu parādi", samierinās ar savu statusu. Jā, un interesanti, - lielais āzis Olimps, kurš sver vismaz 120 kg un viņa ragi patiešām ir "arguments", nekad nav atļāvies nekādus izlēcienus ne pret vienu mūsu kolliju.

.

Dīvānu, gultu un klubkrēslu savandīšana

.

Ja jūs, atnākot mājās, redzat netīrību un nekārtību, izlaidiet suni pagalmā vai citā istabā un sakārtojiet dīvānus un klubkrēslus. Pēc tam papūlieties nomierināties: konflikts ar suni problēmu tikai saasinās. Apsēdieties un padomājiet, kas nav pareizs jūsu attiecībās ar suni, kur slēpjas jūsu kļūda, kas jūsu prombūtnes laikā rada sunī tik lielu satraukumu.

Lai atrisinātu konkrētu problēmu, vispirms jānosaka dīvānu, gultu un klubkrēslu savandīšanas cēlonis. Šo darbību var pavadīt arī mēbeļu un citu priekšmetu graušana, tapešu plēšana no sienām un cita destruktīva rīcība.
a) Rotaļa, garlaicība, sociālā izolācija. Suņi izpēta un izzina priekšmetus, pakasot tos ar ķepu vai paņemot mutē, un šādas izpētes procesā tie netīšām var sabojāt attiecīgos priekšmetus. Suns var savandīt dīvānu izklaides pēc, ja tiek ilgstoši atstāts viens bez citām izklaides iespējām; ja apkārtējā vide ir nabadzīga, bez rotaļlietām; ja suns ir jauns (jaunāks par 3 gadiem) un tam nav iespēju citādāk iztērēt savu enerģiju; ja suns ir īpaši aktīva tipa, kuram nepieciešamas daudz nodarbību. 

Risinājumi: 

 • Nodrošiniet sunim daudz rotaļu un pastaigu iespējas, kur izlikt lieko enerģiju. 

 • Radiet sunim iespējas saņemt garīga rakstura stimulus – iemāciet jaunus trikus, nodarbojieties ar suni katru dienu. 

 • Nodrošiniet suni ar pietiekamu daudzumu dažāda veida rotaļlietām. Apsveriet domu piedāvāt sunim rotaļlietas, kuras var piepildīt ar kārumiem – tas palīdz novērst suņa uzmanību no lietām, kuras nedrīkst grauzt un plēst, un tā vietā pievērsties atļautajām rotaļlietām.

b) Atšķirtības stress: suņi ar atšķirtības stresu savā uzvedībā liek manīt, ka tie ir ārkārtīgi pieķērušies saviem saimniekiem – mēdz sekot saimniekam no vienas telpas uz otru, vētraini sveicina saimnieku, atgriežamies mājās, reaģē histēriski, kad saimnieks grasās doties prom. Šādās situācijās nedrīkst suni sodīt, jo viņš jau tā cieš no stresa. Tapešu plēšanas un graušanu atšķirtības stresa dēļ var risināt, izmantojot desensitizācijas metodes. 
c) Uzmanības pievēršana: bieži vien paši to neapzinoties, mēs vairāk uzmanības sunim veltam tad, kad viņš sadara blēņas. Suņi, kas nesaņem pietiekami daudz uzmanības vai uzslavu par pareizu rīcību, mēdz ķerties pie destruktīvas graušanas un telpu demolēšanas, lai piesaistītu saimnieka uzmanību.

Risinājumi: 

 • Pārliecinieties, ka suns saņem pozitīvu uzmanību no jums katru dienu – rotaļas, kopšana, pastaigas utt.

 • Pēc iespējas ignorējiet suņa slikto uzvedību un slavējiet labo, pat tad, ja viņš klusiņām spēlējas ar savu mantiņu. 

 d) Bailes un fobijas: suņa destruktīvā demolēšana un graušana var būt reakcija uz bailēm, piemēram, no skaļiem trokšņiem, kustīgiem priekšmetiem utt.

Risinājumi:

 • Nodrošiniet sunim drošu vietu, kur tas var paslēpties.

 • Neslavējiet un nemieriniet suni, kad tas uzvedas bailīgi; tā vietā mēģiniet ierosināt rotaļu vai reakciju uz sunim zināmām komandām, par kuru izpildi paslavējiet viņu.

Ko nedrīkst darīt?

.

Sodīšana reti kad ir iedarbīgs destruktīvās demolēšanas un graušanas problēmu risinājums, lielākoties tā tikai pasliktina situāciju. Nekad nesodiet suni pēc dīvāna savandīšanas vai graušanas fakta atklāšanas, it īpaši, ja tas noticis labu laiku iepriekš. Suns neapzinās, ka ir izdarījis kaut ko nepareizi, viņš tikai apzinās, ka jūs esat dusmīgs. Sods šajā gadījumā ne tikai neatrisinās sākotnējo problēmu, bet var izraisīt citas nevēlamas uzvedības problēmas.

Var piebilst, ka suns, mēģinot savandīt gultu vai dīvānu, mēdz "klāt sev gultu", t.i., padarīt izvēlēto guļvietu, suņaprāt, ērtāku gulēšanai. Vēl viens iespējamais risinājums ir aizliegums sunim lēkt un atrasties uz mēbelēm. Taču suns tam jāpieradina jau no mazotnes, savādāk viņā raisīsies vienīgi neizpratne par to, ka aizliegums tiek uzlikts tām darbībām, kas visu laiku ir bijušas atļautas. Slepus suns turpinās savu ieradumu.

Par cik mēs vienmēr esam gulējuši kopā ar saviem kollijiem (un reizēm pat aitu Hertu) un ļāvuši viņiem gulēt visur, kur vien viņi paši vēlas, es šajā savandīšanā nesaskatu nekādu problēmu. Jā, viņi mēdz "klāt gultu" un vienā dīvānā lielajā istabā ir pat "izrakta" bedre. Risinājums būs dīvāna nomainīsana, nevis ņeļaušana suņiem gulēt uz tā. Destruktīva rīcība mūsu kollijiem nekad nav novērota, jo mēs 24 stundas diennaktī esam kopā un suņiem nekad nav garlaicīgi. Jūs taču zināt, ka mēs ne tikai ganām aitas un kazas, bet arī sportojam (Mūsu sports), izgudrojam un izgatavojam spēles (Vecā Kollija interaktīvā rotaļlietas kollijiem un kazām), filmējamies un fotografējamies (seriāls "Fermas kolliju piedzīvojumi").

Kad līdz 3 mēnešu vecumam mums istabā dzīvoja arī aita Herta, kuru adoptēja un uzaudzināja kollijs Hosento, reizēm arī viņa ielēca pie manis uz dīvāna un mēs abi kopā skatījāmies seriālus par Lesiju. Arī Herta šad tad pakasīja ar kāju un mēģināja "uzklāt sev gultu". Man tas neradīja problēmas. Kūtī ne tik reti vakaros var novērot, ka arī kazas mēdz "klāt gultu" - pirms apgulšanās pakasa ar kāju pakaišus.

.

Pārmērīga riešana dzīvoklī

.

Lielākoties suns rej, jo viņam ir garlaicīgi. Ja tas pieradis pie lielas uzmanības, tad, palicis viens, vairs nezina, ko iesākt. Sunim ir jāiemācās, ka riešana nepiesaistīs jūsu uzmanību. Pat, ja šī uzmanība ir tikai rājiens vai sods, suns tik un tā jūtas, ka ir panācis savu. 
Ja suns ne tikai rej, bet arī rūc, rāda zobus, nekādā gadījumā neveiciet darbības, kas varētu izprovocēt tālāku agresiju. Ja suns rej vienatnē, kad neesat mājās, pārliecinieties, ka tam ir pietiekami daudz ēdiena un ūdens, kā arī droša, klusa guļvieta. Parasti suns rej šādos apstākļos, ja nekad nav iemācījies palikt viens. Ja jūs ar savu ķermeņa valodu un balss toni visādi apliecinat, ka viss būs labi, ka jūs drīz atgriezīsieties, un žēlojat suni, tas tikai vēl vairāk pasliktinās situāciju. Pārlieki vētraina sasveicināšanās atgriežoties liek sunim saprast, ka palikšana mājās vienam patiešām ir iemesls stresam. Pārstājiet slavēt suni par neesošu paklausību, slavējiet viņu tikai tad, kad viņš tiešām izdara to, ko liekat. Nodrošiniet suni ar pietiekamu daudzumu graužamajām rotaļlietām un nodarbēm, kamēr viņš ir viens – var mājās dažādās vietās paslēpt kārumus, kas uz ilgāku laiku liks sunim meklēt tos. Pakāpeniski radiniet suni būt vienam – vispirms citā istabā, tad izejiet no mājas uz neilgu laiku. Atgriežoties izturieties mierīgi un atturīgi. Kad dodaties prom no mājas, neveiciet atvadīšanās ceremonijas, vienkārši izejiet pa durvīm, it kā nekas nebūtu noticis. Ja pēc iziešanas no mājas dzirdat, ka suns iekšā rej, centieties novērst viņa uzmanību – iemetiet ar nelielu akmentiņu pa loku vai radiet asu troksni, piezvaniet uz mājas telefonu. Galvenais ir būt konsekventam savā uzvedībā, lai cik grūti tas arī nenāktos.

Man pašam nav tapis skaidrs, kā izmērīt suņa riešanu un noteikt - tā ir parmērīga vai nē? Kolliji ir ļoti "runājoši" suņi un man pašam tas problēmas nesagādā. Mums nav kaimiņu un mēs mēdzam riet visur, ja gribas. Vēl vairāk - mēs pat reiz uzņēmām "Fermas kolliju piedzīvojumu" sēriju "Riešana kopā ar Līzīti". Mēs gājām ar suņiem un visur rējām - pagalmā, pļavās un pie dīķa. Reizēm ar viņiem rēju kopā arī es (zēl, bet tas filmā nav iekļuvis).

Visskaļākā no mūsu kollijiem ir Keisija. Sevišķi viņai ir izstrādājies ieradums riet, kad notiek ēdiena likšana suņu bļodiņās. Mani tas īpaši netraucē, bet kad apnīk, dodam komandu "Klusu!" un viņa negribīgi apklust.

Kazas nerej, taču kāda reizēm blēj bez apstājas, ja nav dabūjusi to, ko ļoti grib.

.

Pārtikas zagšana no saimnieka galda

.

Daudzi suņi mēdz zagt ēdienu no galda, skapīšiem, ledusskapjiem (ja iemācās tos atvērt) vai pat pamanās izkampt kumosu no garāmejošu bērnu rokām. Uz tādu uzvedību suņus mudina spēcīgas iekšējās dziņas. Pat, ja mēģināsiet sodīt suni par ēdiena zagšanu, viņš vienkārši izvairīsies to darīt jūsu klātbūtnē, bet, tikko jūs neskatīsieties, suns tik un tā turpinās piekopt savus zagšanas ieradumus.

Iemesli, kādēļ suns zog ēdienu, ir dažādi: izsalkums; ēdiena gatavošanas gaitā radītās smaržas, kas iedarbojas uz suņa dziņām; paradums barot suni no galda un cilvēku maltītes paliekām; vienkārši pieejams ēdiens. 
Risinājumi, kā atturēt suni no ēdiena zagšanas:

 • Neturiet ēdienu sunim pieejamās vietās – tas ir visvienkāršākais, bet efektīvākais risinājums. 

 • Barojiet suni labi. Lai arī tas pilnībā neizslēdz suņa tieksmi nočiept kaut ko no galda, tomēr mazina šādu iespējamību.

 • Iemāciet sunim komandu „Neaiztiec!”, ko var pielietot attiecībā uz ēdienu, kas tam nepienākas. Nolieciet kādu gardumu uz grīdas vai galda suņa priekšā, dodot komandu „Nē, neaiztiec!”. Ja suns paklausa, paslavējiet. Ar laiku viņš sapratīs, ka atturēšanās no ēdiena paņemšanas nozīmēs uzslavu.

 • Liedziet sunim pieeju teritorijām, kur tiek gatavots vai glabāts ēdiens – virtuvei, ēdamistabai u.tml. Tas novērsīs ēdiena kārdinājumu.

Neviens no mūsu kollijiem nekad nav zadizs pārtiku no galda, izņemot Hosento, kas, reizēm palicis visrtuvē viens pats, mēdz no galda paņemt kādu desmaizi, izlaizīt uz plīts esošo pannu utt. Hosento augumā ir liels suns (augums skaustā - 65 cm) un viņa galva sniedza pāri virtuves galdam bez jebkāda piepūles. Kā jau iepriekš biju pieminējis, viņam ir īpašas attiecības ar ēdamo jau no mazotnes, ko tagad nestāstīšu. Lai izprastu viņu, jums jānoskatās dokumentālā filma "Vienkārši Hosento". Pārsvarā jau viņš ir paklausīgs un, ja viņam ir piekodināts neko no galda neņemt, viņš to nedara.

Iemācīt kazām neņemt pārtiku no viņām pieejamām vietām nav iespējams. Tās iegūšana viņu dzīvē ir pats galvenais un svarīgākais. Jā, starp citu, ja vēlaties redzēt, kā brīvībā tikušas kazas izdemolē saimnieku brokastu galdu, noskatieties "Fermas kolliju piedzīvojumu" sēriju "Brokastis". Filmēšanas vajadzībām tas bija atļauts speciāli, taču kazas to izmantotu arī ikdienā, ja vien šāda iespēja būtu radusies.

.

Apavu bojāšana (un citu priekšmetu graušana)

.

Skatiet augstāk punktu par dīvānu, gultu un klubkrēslu savandīšanu. Cēloņi un problēmas risinājumi - analogi.

Pārsteidzoši, bet neviens no mūsu kollijiem un kazām nekad nevienu kurpi vai zābaku nav sagrauzis. Reizēm kolliji ir iznesuši čību pagalmā un ar to dauzījušies skraidot, taču priekšmets nekad nav ticis sabojāts. Lielākā problēma - čības atrašana, ja pēc dauzīšanās suņi to pametuši.

.

Saimnieka vilkšana pavadā, ignorējot komandu "Blakus!"

.

Viena no kaitinošākajām lietām pastaigās ar suni ir tad, kad suns jūs nepārtraukti velk uz visām debess pusēm, pilnībā ignorējot jūsu dotās komandas. Viņš parasti to dara, jo vēlas ātrāk pārvietoties uz priekšu, lai redzētu, kas interesants tur viņu sagaida. Tas, ka mēs arī pārvietojamies uz priekšu suņa vilkšanas rezultātā, liek sunim saprast, ka šāda uzvedība ir efektīva.

Ir gan dažādas metodes, gan dažādi aprīkojuma veidi, kas palīdz cīnīties ar šo problēmu:

 • Atgriezieties pie konsekventas paklausības komandas "Blakus!" apgūšanas. Ideālā variantā sunim pēc jūsu vēlēšanās būtu jāiet blakus pat bez pavadas.

 • Var iegādāties speciālas kakla siksnas vai pat apaušus, ar ko var kontrolēt suņa galvu pēc principa – kur atrodas galva, tur seko arī ķermenis.

 • Apmācības ziņā vienīgais veids, kā izvairīties no tā, ka suns velk jūs pavadā, ir nekustēties uz priekšu, kamēr suns velk. Atsāciet kustību tikai tad, kad suns pievērsis savu uzmanību jums un pavada ir brīva, paslavējot viņu pirms tam. Var dažādot šo apmācību, pēkšņi mainot virzienu, lai suns pierastu vienmēr koncentrēties uz jūsu kustībām. 

Vienmēr iesaku visiem dažādus paklausības elementus ik pēc laika atkārtot un tam pat nav jāvelta daudz laika. To visu var paveikt pastaigas laikā, ja vien tāda notiek.

Mūsu kollijiem Abijai un Līzītei, kas bieži piedalījās suņu izstādēs, blakus iešana tika mācīta, izmantojot pavadu, jo izstādes ringā suņus neved brīvi, turpretī mūsu fermas kolliji - Lociņš, Keisija un Hosento pavadu savā dzīvē nav redzējuši. Mēs nekur ārpus savas fermas nedodamies un iešana blakus Hosento ir iemācīta bez pavadas. Vēl - Hosento tiek disciplinēts, uzliekot viņam visparastāko kaklasiksnu. Tad viņš zina, ka "strādā", un jokiem nav vietas.

Arī kino āžiem Olimpam, Žigulītim un Plampačam ir kaklasiksnas un tie pat ir tikuši mācīti iet blakus pie pavadas, taču tas ikdienā gan tiek izmantots visai reti.

Problēmas parasti rodas tādēļ, ka ar laiku, ja to neizmanto, viss "aizmirstas" un reiz apgūtā disciplīna ir "vējā", tādēļ vēlreiz iesaku citiem ik pa laikam atkārtot paklausības elementus, arvien noslīpējot dažādas apgūtās iemaņas.

.

Mēbeļu bojāšana (un citu priekšmetu graušana)

.

Atkal skatiet punktu mazliet augstāk par dīvānu, gultu un klubkrēslu savandīšanu. Cēloņi un problēmas risinājumi - analogi.

Te pie reizes atceros senu gadījumu, kad vecāsmammas māsai bija pelēks āzis, kas vasarā bija iekļuvis dzīvojamajā mājā, kuras durvis karstuma dēļ tika turētas vaļā. Bijis sestdienas vakars, kad lauku ļaudis dodas uz pirti. Saimniece, čakla būdama, pirms došanās mazgāties mājā saklājusi visas esošās gultas ar tīriem palagiem, pārvalkiem un spilvendrānām. Kamēr šie pirtī, āzis izlēkājis pa visām gultām, ar ragiem savandījis un saplēsis gultasveļu un piedevām katrā gultā vēl iečurājis.

.

Barības ņemšana no svešiniekiem

.

Nekad neļaujiet svešiem cilvēkiem barot vai uzcienāt jūsu suni ar kārumiem! Suns nedrīkst pieņemt ēdienu no svešiniekiem. Tajā pat laikā sunim nav jānobīstas no cilvēka izstieptās rokas, viņš nedrīkst būt agresīvs.

Kāpēc nevar ņemt barību no svešiniekiem:

 • Jūsu suni var noindēt.

 • Jūsu sunim var būt barības alerģija pret vielām, kuras satur svešinieka pasniegtais kārums.

 • Tas veicina nevēlamu uzvedību, piemēram, diedelēšanu.

Lai suns vienaldzīgi izturētos pret izstieptu svešinieka roku ar barību tajā, būs nepieciešamas nodarbības. Tajās iesaistīsim savus dragus un paziņas, kas viesojas jūsu mājās. Vēlams, lai šādu paziņu - "labdaru" - būtu vairāk. Pretējā gadījumā sunim izstrādāsies vienaldzība tikai pret pāris personām. Palūdziet, lai jūsu paziņas pastiepj suņa virzienā izstieptu roku, kuras plaukstā paslēpts kārums tā, lai to nevarētu paņemt. Tiklīdz suns izrāda interesi par "apslēpto mantu", izmantojiet aizliedzošo komandu "Nedrīkst!", viegli paraujiet suni aiz kaklasiksnas. Ja suns paklausa, apbalvojiet viņu ar kārumu no savas rokas un komandu "Labi!". Atkārtojiet šādus vingrinājumus, līdz esat panācis vēlamo - jūsu suns nereaģē uz svešinieka izstieptajā rokā esošo kārumu.

.

Hiperaktivitāte

.

Ņemot piemēru no hiperaktivitātes sindroma izplatības bērniem, daudzi suņu īpašnieki sāk satraukties, vai arī viņu mīluļi necieš no šīs pašas kaites. Vairums aktīvo, rotaļīgo, temperamentīgo suņu ir pilnīgi veseli, taču dažos gadījumos ir pamats domāt, ka suns ir hiperaktīvs. Visbiežāk hiperaktivitātes sindromu jauc ar sekojošiem apstākļiem: 

 • Normāla kucēnu uzvedība – kucēni un jauni suņi ir krietni aktīvāki, nepaklausīgāki un mazāk kontrolējami nekā pieaugušie suņi, kas ir normāla parādība. To uzmanība reti kad spēj koncentrēties uz kaut ko igāk par 10 minūtēm, tāpēc nodarbībām nevajadzētu būt ilgākām.

 • Pārlieku aktīvi pieaugušie suņi – dažu šķirņu suņi ir aktīvāki nekā citi, it īpaši, ja šķirne tikusi veidota aktīva darba nolūkiem. Ikdienas dzīve, it īpaši pilsētas apstākļos, nenodrošina šiem suņiem sākotnēji plānoto slodzi un iespēju „izlikt” visu enerģiju. 

 • Pseidohiperaktivitāte: daži suņi ar vidēju un augstu aktivitātes līmeni šķiet hiperaktīvi vai pārlieku aktīvi, ja nesaņem pietiekamu fizisko un garīgo stimulu. Ja tie pavada lielāko dienas daļu ieslodzīti, piesieti vai savādāk ierobežoti, tad vienu stundu, kas tiek dota pastaigām, tie pavada mežonīgi nēsājoties un ārdoties. Šādiem suņiem ir nepieciešams izstrādāt atbilstošu dzīvesstilu, kas apmierinātu to prasības pēc nodarbībām un izklaides.

 • Ļoti reaktīvi suņi: atkal dažas šķirnes ir vairāk tendētas uz šo nekā citas. Atšķirībā no hiperaktīva suņa, reaktīvs suns ir tas, kas uz katru sīkāko notikumu savā apkārtējā vidē reaģē ar neparastiem enerģijas uzplūdiem. Piemēram, ja, vējam uzpūšot, kokiem nobirst lapas, suns uz to reaģē ar skraidīšanu apkārt, traku riešanu, lēkāšanu u.tml. 

 • Uzmanības pievēršana: suņi mēdz iemācīties uzvesties jebkādā veidā, kas vien spēj pievērst jūsu uzmanību. Ja jūs reaģējat tikai tad, kad suns sāk riet, lēkāt, ārdīties, tad šādu uzvedību tikai veicinat. Turklāt sunim ir pieņemama jebkāda uzmanība, pat negatīva – sods, bļaušana. Risinājums ir apgrieztā reakcija – pievērsiet uzmanību sunim tikai tad, kad viņš uzvedas labi, un ignorējiet viņu, kad tas nav rātns. 

 • Medicīniskā hiperaktivitāte (ADHD sindroms) – suņiem ar šo sindromu ir sliktas koncentrēšanās spējas, augsts aktivitātes līmenis par spīti atbilstošam dzīvesveidam un videi. Neatkarīgi no atrašanās vietas, tie nepārtraukti atrodas kustībā, lēkā, reaģē pat uz vismazākajām izmaiņām. Tie ir mierīgi tikai tad, kad guļ. Lai noteiktu, vai suns patiesi slimo ar hiperaktivitātes sindromu, sunim veterinārārsta uzraudzībā tiek dots stimulants (medikaments) un tiek novērotas izmaiņas sirdsdarbības ritmā, elpošanā un uzvedībā. Sunim ar ADHD sindromu šie parametri būs samazināti. Ilgtermiņā šādus dzīvniekus, papildus atbilstošai turēšanai, ārstē arī ar psihostimulantiem medikamentiem. Hiperaktivitāte ir ģenētiskas izcelsmes kaite. Tā ir reta, un to var noteikt tikai veterinārārsts vai dzīvnieku uzvedības speciālists. 

Viena no īpašībām, kuras es ļoti cienu kollijos, ir hiperaktivitātes trūkums (pretēji šeltijiem un borderkollijiem, piemēram). Kolliji ir aktīvi un universāli suņi, kuriem viss ir pa spēkam, un viņiem ļoti patīk darboties kopā ar saviem saimniekiem, bet pat tad viņi nezaudē savu pašcieņu, nekļūst pārāk uzmācīgi, saglabājot cēlumu un aristokrātismu savā uzvedībā. Mūsu kolliji vienmēr ir gatavi spēlēties ar kociņu vai bumbiņu, taču nav pārlieku uzbāzīgi. Starp citu, reiz pat uzņēmām "Fermas kolliju piedzīvojumu" sēriju "Mēs ar Lociņu spēlējam kociņu".

Kazas nosaukt par hiperaktīvām būtu grūti. Darbīgākie un zinātkārie tomēr ir āži, ar kuriem man ļoti patīk strādāt. Āžiem nav jārūpējas par kazlēniem, viņiem netraucē piena pilnie tesmeņi - ir daudz vairāk brīva laika un fizisku iespēju. Kad tie pieēdušies, viņi vienmēr meklē izklaides. Līdzīgi, kā suņiem - ja āži garlaikojas, visticamāk sekos destruktīva rīcība - aizgaldu, aploku u.c. laušana. Tā vietā, piemēram, iesaku kazu ganāmpulku īpašniekiem uzspēlēt spēles "Kur kāposti, tur gaidiet āzi" un "Priekš kam kazai vajadzīgs bajāns?"

.

Pārmērīga un / vai agresīva greizsirdība

.

Lai arī greizsirdība ir cilvēciskas emocijas, šāda uzvedība ir novērojama arī suņiem. Lielākoties tā izpaužas situācijā, kad suņa mājā ierodas jauns cilvēks un pavada laiku kopā ar suņa īpašnieku – jauns draugs vai bērns. Šie ienācēji atņem sunim saimnieka uzmanību, kā arī ielaužas teritorijā, kuru suns uzskata par savas ģimenes teritoriju, kuru sargāt ir tā pienākums. Šādos apstākļos suns var sākt izrādīt nepierastu uzvedību – parādās depresija, atsvešināšanās, suns kļūst neaktīvs, nomākts, zaudē ēstgribu, reizēm kļūst agresīvs. Pārejas perioda laikā ir ļoti būtiski veltīt daudz laika un uzmanības sunim, palutināt to vairāk. Tāpat centieties ievērot jau ierasto rutīnu – pastaigājieties, barojiet, rotaļājieties ar suni tieši tajā pašā laikā kā agrāk. Mēģiniet radīt vairāk pozitīvu brīžu sunim jaunās personas klātbūtnē. Gadījumā ar bērna parādīšanos ģimenē, jābūt uzmanīgākiem; sākotnēji neļaujiet bērnam ņemt suņa rotaļlietas vai "okupēt" suņa guļvietu. Pirms bērna pārvešanas mājā var mēģināt veikt pasākumu virkni, kas pieradinātu suni pie bērna klātbūtnes – piemēram, ierakstīt un atskaņot bērna raudas magnetofonā, paaicināt mājās ciemiņus ar maziem bērniem, atnest mājās kādu drānu no slimnīcas, kurai būtu bērna smarža. Dienā, kad pārvedat bērnu mājās, nenesiet to uzreiz iekšā; vispirms ieejiet mājās, sasveicinieties ar suni ierastajā kārtībā un tikai tad ienesiet bērnu. Ļaujiet sunim to apostīt un apskatīt, liekot saprast, ka suns joprojām jums ir nozīmīgs. Nodrošiniet sunim vietu, kur tas būtu pasargāts no bērna klātbūtnes. Īpaša uzmanība jāpievērš laikā, kad bērns sāk rāpot, jo suns to var uztvert par medījumu vai rotaļlietu. Nekad neatstājiet bērnu un suni kopā vienus pašus!

Greizsirdība mēdz būtu arī pret citiem suņiem, kuriem paša saimnieks "nodevīgi" pievērš uzmanību, piemēram, noglauda kāda ciemiņa suni. Hosento ir ļoti greizsirdīgs un skaudīgs suns! Reiz viņš iekoda dibenā manas māsas zeltainajam retrīveram Beilijam, kad tas ciemojās pie mums, jo Ieva - Hosento galvenā autoritāte - atļāvās zeltaino paglaudīt.

Tiklīdz mājās kāds pievērš uzmanību kādam citam kollijam, sevišķi Lociņam, Hosento tūlīt ir klāt, izrādot pat apskaužamu veiklību. Ja piekļuve ir apgrūtināta, viņš pārkāps galdam, pārlēks datoram, izlīdīs pa spraugu, bet vienmēr būs klāt, iestumsies starpā, ierāpsies klēpī, pat burtiski uzgulsies virsū, lai tikai glauda viņu. Atzīstos, ka ar to cīnīties pozitīvām metodēm, kuras vienīgi atzīstam komunikācijā ar dzīvniekiem, ir bezcerīgi.

Kazas vai zirgi mēdz būt greizsirdīgi viens uz otru, ja tiek cienāts kāds cits no viņu bara. Viņi var kost un spert cits citam, bet trāpīt kādam cilvēkam. Zirgus tūristiem pat neļaujam cienāt, jo parasti atbraucējiem nav ne mazāko zināšanu par šādu dzīvnieku uzvadību. Kazas pie "ēdiena greizsirdības" ne tikai var sabadīt viena otru, bet kož tuvāk stāvošajiem sugasbrāļiem arī ausīs.

Pats svarīgākais secinājums - uzmanības trūkums obligāti rada greizsirdību!

.

Pārlieka uzticība svešiniekiem

.

Visus, kas parādās jūsu vai jūsu īpašuma tuvumā, suns uzskata par saviem labākajiem draugiem. Metas pie kājām, luncina asti, pat diedelē. Suns jūtas laimīgs, jo ir parādījies kāds, kam izrādīt visu savu mīlestību. Saimnieks ir apmierināts, nav problēmu ar agresīvu izturēšanos pret svešiniekiem, ja nu vienīgi dažreiz kāds no viesiem paburkšk, ka suns noslienājis bikses vai pārplēsis ar nagiem zeķbikses. Protams, katram ir izdevīgs "savs suns" svešā teritorijā - tas nav jābaro, ar to nav jāstaigā vai jānodarbojas - atnāci, paspēlējies, paglaudīji un viss.

Pazīstama situācija? Tā parasti uzvedas suņi, kurus kucēnu vecumā saimnieki ļāva murcīt un ņurcīt visiem svešiniekiem, kas parādījās mājās. Sunim izstrādājas savs priekšstats par svešinieku - tas ir prieka, patīkamu sajūtu un kārumu avots, turklāt tas sāk uzskatīt savu un saimnieku teritoriju par jebkuram svešiniekam piederošu.

Audzinot suni, neļaujiet nepiederošām personām to glāstīt, aiztikt, komandēt vai vēl trakāk - barot ar kārumiem. Vēlāk šādu suņa izturēšanos ir grūti koriģēt. Pārtrauciet suņa ierasto kontaktēšanos ar jebkuru personu, kas ierodas mājās. Ja nepieciešams, izraidiet dzīvnieku citā telpā, bet ciemiņiem piekodiniet nepievērst sunim nekādu uzmanību. Kad suns sāks ielāgot, ka prieki no svešiniekiem beigušies, viņš pamazām sāks izturēties pret tiem piesardzīgāk.

Jāpiebilst, ka suņa pārlieka uzticība svešiniekiem apdraud gan paša suņa, gan jūsu un jūsu īpašuma drošību. Pārlieka uzticība bieži vien ir arī suņa nozagšanas iemesls, ja tas ir šķirnes dzīvnieks. Spriežot pēc publikācijām medijos, tas Latvijā notiek visai bieži.

Mūsu kolliji pret svešiem ir visai atturīgi. Hosento, nelaižot svešo sev tuvumā,

viņu pamatīgi aprej, riņķojot apkārt, bet Keisija uz tuviem kontaktiem ar svešiniekiem neielaižas nemaz. Viņa drīzāk aizies mājās. Lociņš ir visdraudzīgākais no visiem.

Vienmēr un visur tiek uzsvērts suņu socializācijas nozīmīgums, taču mūsu gadījumā tas, ka gan mūsu kolliji, gan mēs paši svešus cilvēkus redzam samērā reti, šajā ziņā ir nospēlējis pozitīvu noti. Mēs (suņi un arī es pats) pārāk neuzticamies svešiniekiem un ir jāpaiet diezgan ilgam laikam, lai šāda uzticēšanas varētu rasties. Mūsu kolliji (un mēs paši) nekādā gadījumā neesam piemēroti kanisterapijai. Jā, un vēl - man nemaz nepatīk, kad sveši cilvēki cenšas "grābstīties" gar maniem suņiem!

Arī kazas un aitas pret svešiem cilvēkiem un viņu dzīvniekiem izturas ar izteiktu neuzticību. Tās loti uzmanīgi vēro svešiniekus, bet tuvoties sev neļauj - virzās prom. Vissmieklīgāk uzvedas pat galvenais un lielākais āzis Olimps - viņš kļūst gļēvs un "mīkstām" kājām pārvietojoties, slēpjas aiz kazu mugurām.

Izņēmums ir mūsu kino aitas Dollija un Herta, un kaza Ieva. Dollija ir atturīgāka, bet Herta labprāt kontaktējas ar atbraukušajiem tūristiem. Ieva vienmēr ir devusies pie svešiniekiem, taču agrāk bieži vien izrādīja savu nepatiku, ciemiņus (un pat bērnus) sabadot. Tagad vecumā viņas uzvedībba ir mainījusies. Visvairāk viņa cenšas "atšifrēt" smēķētājus, jo dūmi Ievai ļoti patīk. Tad viņa parasti uzrullē augšlūpu. Ieva un āzis Žigulītis varēja bez liekas kautrēšanās pārbaudīt atbraucēju automašīnas un tajās pat iekāpt.

.

Agresija pret braucošiem transporta līdzekļiem

.

Dzīšanās pakaļ kustīgiem objektiem, tai skaitā transporta līdzekļiem, suņiem ir dabiska instinkta izpausme. Šo instinktu nav iespējams iznīdēt, taču var kontrolēt ar atbilstošu apmācību. Dažu šķirņu suņiem ir izteiktāks šis instinkts nekā citu šķirņu pārstāvjiem. Agresija pret braucošām mašīnām izpaužas ne tikai kā riešana, dzīšanās pakaļ tām, bet arī kā riepu košana u.tml. Šādas agresijas izpausmes nereti ir bīstamas pašam sunim, jo var beigties ar ievainojumiem vai pat letālu iznākumu. Ideālā variantā jau kucēna vecumā būtu jāiemāca sunim ignorēt braucošas mašīnas, taču šo netikumu iespējams labot jebkurā vecumā. 
Apbruņojieties ar pacietību, mācot suni nedzīties pakaļ mašīnām. Nekāda kliegšana un aurošana neatturēs suni no tā, balss pacelšana tikai vēl vairāk satrauks viņu. Vispirms iegādājieties garu pavadu, lai iemācītu sunim atturēties no garām braucošām mašīnām. Iemāciet sunim pārvietoties un sēdēt jums blakus, tātad jāapgūst komanda „Blakus!”. Kad suns ir veiksmīgi apguvis šo komandu, aizejiet pastaigā gar kādu ceļu, pa kuru brauc mašīnas. Ja suns vēlas mesties tām pakaļ, dodiet komandu „Blakus!” un atvelciet viņu nost no ceļa, ja nepieciešams. Ja suns paklausa, paslavējiet viņu un iedodiet kādu kārumu. Katru dienu atkārtojot šo metodi, ar laiku suns zaudēs interesi par braucošām mašīnām, bet vairāk priecāsies par iespēju izpatikt jums un saņemt atalgojumu. Nelaidiet suni brīvi no pavadas, kamēr neesat pilnībā pārliecināts, ka spēsiet kontrolēt suņa instinktus. Sākotnēji ir būtiski apmācību veikt mierīgos apstākļos, kur suns spēj koncentrēties un saprast, kādu uzvedību jūs no viņa vēlaties, piemēram, mājās. Paņemiet suni pavadiņā, nostājieties vienā istabas galā. Paviciniet virs deguna sunim bumbiņu, bet neļaujiet pieskarties; tad pametiet to pāri istabai un dodiet sunim komandu „Neaiztiec!”, ja tas centīsies skriet pakaļ bumbiņai. Atkārtojiet, kamēr suns saprot komandas jēgu – „Neaiztiec!” (vai jebkurš cits termins, kas jums liekas ērts) nozīmē neiet pakaļ bumbai, nedzīties. Kad suns ir sapratis procedūru, atkārtojiet to citās istabās, telpās, ārpus mājas. Tikai tad, kad suns ir perfekti apguvis komandu dažādos apstākļos, varat mēģināt suni palaist bez pavadas. Atkārtojiet uzdevumu, iesaistot tajā paziņu, kas brauc pa ceļu ar mašīnu. Katru dienu atkārtojiet šos vingrinājumus, katru reizi par paklausību slavējiet suni. Negaidiet, līdz suns jau ir ieskrējies pilnā ātrumā pakaļ mašīnai, līdz kaut ko darīt. Komanda „Neaiztiec!” ir jāizmanto kā preventīvs līdzeklis. Ja jūsu sunim ir izteikta tieksme dzīties pakaļ mašīnām, katrā pastaigā esiet ārkārtīgi modri pret visu, kas varētu šo instinktu izprovocēt. 

Skriešana pretī automašīnai un riņķošana ap to, man šķiet ļoti bīstama. To mūsu mājās dara tikai Hosento. Esmu daudz klāstījis, cik ideāls kollijs bija Lesijas lomas atveidotājs Pals un talantīgs viņa īpašnieks un treneris Ruds Vēdervokss, kas kollijam bija iemācījis sarežģītas un pat neiedomājamas lietas, taču bija kāda problēma, no kuras Vēdervokss Palu nespēja atradināt. Viņš vienmēr metās virsū garāmbraucošiem motociklistiem.

Hosento skrien pretī tikai tām mašīnām, kas iebraukušas mūsu teritorijā un te gan jāpiezīmē, ka izteiktas agresijas pazīmes, piemēram, košanu riepās, neesmu novērojis. Viņš tikai riņķo tām apkārt un rej, iespējams, lai sapulcinātu mājiniekus - savu baru un paziņotu par svešinieka ierašanos. Tādēļ ar šo cīnos savādāk. Ja iebraucamie vārti ir atvērti un ir zināms, ka tūlīt ieradīsies tūristi vai ciemiņi, vai mājās pārbruks Ieva, suņi tiek iesaukti istabā un ārā izlaisti tikai tad, kad transporta līdzeklis ir pārtraucis kustību. Tad ap to vairs nav jāriņķo, bet var mierīgi apčurāt riepas.

Kazas nekad nav izrādījušas agresiju pret transporta līdzekļiem - ne braucošiem, ne stāvošiem. Dažiem dzīvniekiem rodas interese un viņi var censties atbraukušajos transporta līdzekļos iekļūt. Par auto vadīšanu arī kazām nav intereses, viņām vairāk patīk nogaršot salonā atstātās mantas. Reiz mūsu sarkanajā opelī iekāpa āzis Žigulītis, apēda saulesbriles un kaut kādus dokumentus.

.

Neatsaukšanās uz saimnieka aicinājumiem

.

„Šurp!” ir viena no pamatkomandām, kas jāzina katram sunim. Suns, kas ignorē saimnieka aicinājumus, apdraud pats sevi, kā arī izraisa problēmas savam saimniekam. Kucēni izjūt diezgan spēcīgu instinktu sekot savam saimniekam; pieaugot tie sāk arvien vairāk domāt paši par sevi un uzvesties neatkarīgāk, vairāk interesēties par apkārtnes izpētīšanu nekā saimnieka komandām. 
Ja suns nav kārtīgi apmācīts, neļaujiet tam skraidīt bez pavadas pat ne uz mirkli. Suns nav pietiekami saprātīgs, lai atšķirtu, kad drīkst šķērsot brauktuvi, un var viegli iet bojā sadursmē ar automašīnu. 
Liela daļa cilvēku neapzināti iemāca savam sunim ignorēt aicinājuma komandas: tie pasauc suni, suns neatsaucas, bet saimnieks tikai turpina bezjēdzīgi saukt, kamēr nenociešas un dodas sodīt nepaklausīgo suni. Lai suns vienmēr atsauktos uz jūsu komandu, ir jāpadara šī komanda par patīkamāko skaņu viņa ausīm, kas saistās tikai ar pozitīvām emocijām. Nekad nesauciet suni pie sevis, lai sodītu. Pirmās apmācības nodarbības vēlams veikt iežogotā teritorijā. Vienmēr sauciet suni pie sevis priecīgā, laipnā tonī; ja suns nepievērš jums uzmanību, varat pasvilpt, izdot dažādas skaņas, pievilināt viņu pie sevis ar rotaļlietām. Kad suns pienāk pie jums, slavējiet viņu par to visos iespējamos veidos. Ja pavadāt daudz laika kopā ar suni ikdienā, ik pa brītiņam pasauciet viņu pie sevis un slavējiet, ja viņš izpilda komandu. Pakāpeniski pārnesiet nodarbības uz sarežģītākiem apstākļiem, kur ir vairāk uzmanību novērsošu faktoru jeb ārējo kairinātāju. Neierobežotās teritorijās turiet suni pie pavadas, kamēr neesat pārliecināts par kontroles spējām. Ar laiku var izmantot arvien garāku pavadu. Kad suns konsekventi atgriežas pie jums ik reizi, kad to pasaucat, var sākt mēģināt laist viņu skraidīt bez pavadas. Ja suns nereaģē uz saucienu, necentieties viņu noķert, tā vietā ķerieties pie viltības – varat mēģināt apsēsties zemē un tēlot, ka raudat. Parasti suns atskrien pārbaudīt, kas ar jums noticis. Cits paņēmiens ir iet prom no suņa, ignorēt viņu, protams, kontrolējot, vai suns vēl spēj jūs saskatīt un atrast. Vairumā gadījumu, redzot, ka attālināties, suns dosies pie jums. Šādā gadījumā nestrostējiet suni par to, ka sākumā tas neklausīja, bet gan piestipriniet pavadiņu pie kakla siksnas un turpiniet nodarbības. 

Parasti mūsu kolliji uz aicinājumiem atsaucas un paklausa. Kā izņēmumu atceros reizi, kad Hosento, pavisam jauns būdams, bija atradis kādu kaulu, apgūlies Lejas pļavā un to grauza, nereaģējot uz saucieniem ierasties mājās.

Esam pieradinājuši gan kazas, gan aitas nākt mājās, saucot tās vārdos. Ja kazas devušās patālāk, man atliek tikai sasaukt galveno āzi Olimpu. Viņš klausa perfekti un visi pārējie dzīvnieki viņam padevīgi seko. Vēl lopiņi "Straumēnos" ir pieraduši kolektīvi griezties mājup, izdzirdot mūsu kolliju riešanu. Tiešī šī iemesla dēļ, kad pie mums notiek aitu ganīšanas apmācības, kazas netiek pat laistas no kūts ārā, jo tiklīdz kāds no atbraukušajiem "skolniekiem", riņķojot ap aitām, ierejas (un tas notiek bieži), pļavā esošās kazas apgriežas un dodas uz kūti.

Un vēl - ļoti svarīgi iegaumēt - suns vienmēr nāk pie jums, nevis jūs pie viņa!

.

Atkritumu tvertnes izrevidēšana

.

Pamatā ir pāris savstarpēji saistīti iemesli, kādēļ suns revidē atkritumu tvertnes. Primārais, protams, ir dziņa pēc barības, taču to papildina arī citi faktori, piemēram, suns tiek atstāts mājās viens uz ilgu laiku, garlaicības mākts, tas meklē izklaides. Sodīt suni par atkritumu izvandīšanu krietni vēlāk pēc notikušā, kad vakarā pārrodaties mājās, ir bezjēdzīgi, jo suns šajā brīdī spēj savā prātā konstatēt tikai 3 lietas: pirmkārt, viņš priecājas jūs redzēt; otrkārt, apkārt mētājas atkritumi; treškārt, jūs uz viņu kliedzat. Tā kā suns nesaskata likumsakarību starp trešo un otro punktu, tad šāda sodīšana ir neefektīvs problēmas risinājums.

Ir vairāki piemērotāki risinājumi: 

 • Pārvietojiet atkritumus ārpus suņa pieejamības robežām. 

 • Ja nav iespējams pārvietot atkritumu tvertnes, nomainiet tās ar tvertnēm, kurām ir vāki. Tas krietni apgrūtina piekļūšanu atkritumiem. 

 • Varat atstāt atkritumu tvertnes viegli pieejamas sunim un uz atkritumu virsējā slāņa uzsmidzināt piparu aerosolu vai izliet asu mērci. Ja izmantojat šādu metodi, pārliecinieties, ka sunim ir pieejams dzeramais ūdens. 

 • Piepildiet atkritumu tvertni ar tādām lietām, kā papīra bumbām, tualetes papīru u.tml. Kad suns apgāzīs atkritumu tvertni, viņš tur neatradīs neko interesantāku, kā tikai papīru, tādēļ nebūs motivēts censties atkārtot šo uzvedību. 

 • Veiciet profilaktiskus pasākumus jau kucēna vecumā – nedodiet sunim ēdienu no sava galda, neatstājiet sunim neparedzētu ēdienu viņam pieejamās vietās.

Neviens no mūsu kollijiem nekad nav izvandījis atkritumu tvertnes vai spaiņus. To nav darījušas arī kazas, jo ir pārāk smalkas un neēd pat zemē nokritušas ēdamlietas, kas tiek dotas viņām.

.

Bēgšana no mājām un klaiņošana

.

Klaiņošana ne tikai apdraud jūsu suņa dzīvību, drošību un veselību, bet ir arī drauds apkārtējai videi un neērtība sabiedrībai. Saimnieka pienākums ir nodrošināt, lai suns nespētu izbēgt ārpus sava īpašuma robežām. Bieži vien suņi, kas ir izolēti vai ieslēgti mājās uz ilgāku laiku, garlaicības mākti cenšas meklēt izklaides kaut kur ārpusē. Pats bēgšanas process jau vien var būt gana izklaidējošs. Nodrošiniet sunim pietiekami daudz nodarbību, rotaļu un treniņu, kas ļaus izlikt enerģiju un nodarbināt suņa prātu. Padariet savu īpašumu par sunim draudzīgu vietu, nevis cietumu – sagādājiet tam daudz rotaļlietu un interesi piesaistošus objektus. Tāpat suņiem ir grūti turēties pretī dabas aicinājumam – ja suns saož kuces smaku meklēšanās laikā, bieži tas kļūst par iemeslu klaiņošanai. Ja tas ir regulārs ieradums jūsu sunim, ir vērts apsvērt kastrāciju. Dažkārt suņi mēģina bēgt, ja ir nobijušies. Pavērojiet sava suņa uzvedību, kad tas atrodas ieslēgts – vai kaut kas biedē viņu? Risinājums ir nodrošināt sunim drošu vidi, kurā tas var justies mierīgi un netraucēti, kā arī veiciniet viņa pašpārliecinātību. 
Visbiežāk suņi izbēg sekojošā veidā: caur atvērtām ieejas durvīm; caur nenoslēgtiem logiem; neaizslēgtiem vārtiem, atvērtām žalūzijām garāžas durvīs; sētas caurumiem; pārlecot vai pārrāpjoties pār žogam; izrokot ejas zem žoga. Likvidējiet šīs izbēgšanas iespējas, neļaujot sunim iemantot šo nelāgo netikumu.

Keisija un Lociņs vienmēr turas pie mājas un bez mūsu pavadības teritoriju patvaļīgi nepamet. To nevar sacīt par Hosento. Viņš šad tad mēdz izlaist "ripulīti" pa tuvējo mežu. Neko sliktu Hosento nedara, arī Lesija devās regulārās pastaigās pa savu apkārtni, taču baidāmies, ka reiz kāds ļauns cilvēks varētu nodarīt viņam pāri. Cenšamies uzvaktēt un ierobežot viņa izkļūšanu ārpus teritorijas, taču, kamēr nav uzlikts žogs visai teritorijai (cenšamies! - jāapjož 9 hektāri), Hosento valkā dienesta suņa dzelteno vesti. Tāpat viņš tiks "aprīkots" ar minikameru, lai mēs redzētu viņa parvietošanās maršrutus, LED lukturi un rāciju. Pieredze ar rāciju saziņai ar suni no attāluma man šķiet ļoti interesanta. Iespējams, tā tiks dokumentētā un publicēta "Gudro kolliju laboratorijā".

Arī kazas un aitas žoga trūkuma dēļ mēdz "izganīties" ārpus teritorijas, taču uzturas tuvumā un atgriežas mājās. Arī šis brīvsolis tiek kontrolēts no mūsu puses, jo parasti šāda "aiziešana" beidzas kā konfilkts ar kaimiņiem, ar kuriem mums nav pārāk labas attiecības.

Reiz kazu brīvsolis beidzās traģiski. Nesaprotamu iemeslu dēļ ganāmpulks bija devies prom vairākus kilometrus un nebija atrodams. Meklējām līdz pat tumsai, taču neatradām. No rīta meklēšana turpinājās un man izdevās sameklēt daļu no bara. Tas skrēja man pretī, bet pakaļ dažu metru attālumā dzinās lapsa, kura kazu izsekošanu pārtrauca tikai tad, kad es atrados burtiski dažu metru attālumā. Dažus dzīvniekus zaudējām, acīmredzot, lapsas tos bija nodzenājušas. Meklēšana turpinājās vēl visu dienu un mums ar Ievu izdevās atrast vēl dazus noklīdušus dzīvniekus, kuri bija sakosti, bet netika uzveikti.

.

Bailes no citiem suņiem

.

Lai arī suņi visumā ir sociāli dzīvnieki, ne uz visiem suņiem tas attiecas vienlīdz. Suņi ir bara dzīvnieki, kas veido stabilas sociālās kopienas un aizsargā teritoriju no citiem indivīdiem. Kucēnu vecumā vairums suņu vēl miermīlīgi spēj līdzāspastāvēt, līdz ar briedumu instinkti sāk likt par sevi manīt. Slikta pieredze saskarē ar citiem suņiem jebkurā vecumā var novest pie tā, ka jūsu suns sāk baidīties no citiem suņiem un nevēlas vairs ar tiem būt kopā. 
Tāpat kā vairumā citu problemātisku gadījumu, baiļu novēršana ir vieglāka, nekā centieni rehabilitēt suni, kad problēma jau ir dziļi iesakņojusies. Pat kucēna vecumā iegūtās bailes var izpausties krietni vēlāk, sunim pieaugot. Bailes bieži vien noved pie agresijas, tādēļ ir būtiski tās pārvarēt vai nepieļaut. Sociālizācija jau kucēna vecumā ir būtisks preventīvs solis, taču tā prasa krietni lielāku rūpību, nekā daļa saimnieku ir gatavi veltīt. Cilvēki cenšas sapazīstināt kucēnus ar suņiem pēc savas saprašanas, bet nereti tas beidzas ar to, ka kucēns pārbīstas vai vēl ļaunāk – tiek savainots. Pareiza socializācija sākas ar kontrolētas, drošas, pozitīvas pieredzes radīšanu kucēnam saskarsmē ar citiem suņiem. Katrai detaļai šajā procesā ir nozīme, piemēram, pat cita suņa krāsai – ja suns sabīstas no melna suņa, turpmāk var attīstīties bailes tieši no melniem suņiem, tamlīdzīgi arī ar šķirnēm, izmēriem utt. 
Viens no būtiskākajiem paņēmieniem suņa uzticības izstrādāšanā ir tā telpas respektēšana – aizsargājiet telpu ap savu suni un pievērsiet uzmanību tam, kas notiek apkārt. 
Kad pastaigājieties pie pavadas, pēc iespējas neļaujiet svešiem suņiem aiztikt jūsējo – lai komunicētos ar citiem, suņiem ir jāspēj brīvi izmantot sava ķermeņa valoda; būdami piesieti, tie to nevar realizēt, kas var provocēt bīstamas situācijas. Ja vēlaties palaist suni spēlēties ar citiem, atrodiet drošu vietu, kur varat kontrolēt suņus. 
Suņu ķermeņu valoda ir sarežģīta, noris ātri un to ir viegli pārprast. Daži suņi ātri pieņem pakļāvīgo lomu, citi cīnās par dominanci. Suņi savas attiecības veido, balstoties uz instinktiem; cilvēka pienākums ir izvairīties no nesaderīgu suņu konfrontācijas. Būtiska nozīme ir gan suņa dzimumam, gan izmēram, tāpat kā zināmiem temperamenta aspektiem. Viena dzimuma suņi vienmēr tiecas veidot hierarhiskas attiecības savā starpā. Ja viens suns ir lielāks par otru, arī šāda saskarsme var izraisīt nevēlamas sekas augumā mazākajam sunim. Mazākie sunīši apzinās lielāko sugas brāļu pārspēku, tādēļ bieži vien izstrādājas bailes pret tiem. Bailes var izraisīt arī sāpes, piemēram, no kādas iedzimtas vai iegūtas kaites, kas ierobežo kustību brīvību, liek sunim ieņemt aizsardzības pozu. 
Ne vienmēr ir iespējams pilnībā rehabilitēt suni, kam izstrādājušās bailes pret citiem suņiem, taču ir iespējams kaut vai uzlabot situāciju, jo, pirmkārt, tas mazina sunim stresa sajūtu, esot citu sugas brāļu tuvumā neizbēgamās situācijās, piemēram, veterinārajā klīnikā, un, otrkārt, bailēm ir tieksme izplatīties – suns var sākt eventuāli baidīties no visa kā cita, no trokšņiem, priekšmetiem, vietām utt., kas ievērojami pasliktina viņa dzīves kvalitāti. Bailes var mazināt ar pārdomātu pozitīvas pieredzes radīšanu sunim, piemēram, apmācības stundās pie instruktora kopā ar citiem suņiem, kas tiek kontrolēti drošā vidē. Nereti der konsultēties ar veterinārārstu par iespējamiem risinājumiem. Stipriniet suņa uzticību jums pašam kā vadonim, lai suns vienmēr justos droši jūsu klātbūtnē.

Parasti mūsu kolliji nebaidās no svešiem suņiem, taču ir bijis izņēmums, kad no mašīnas izkāpj jau iepriekš aprakstītais hiperaktīvais suns, kas metas dauzīties, skriet, dzīties pakaļ, piemēram, atturīgajai Keisijai. Tad viņa mūk mājās, ik pa brīdim palūrot uz atpakaļu pāri plecam. Dzīvniekiem var būt bailes no uzvedības, kas viņiem ir sveša un neparasta. Es pat to atsevišķos gadījumos nosauktu nevis par bailēm, bet gan piesardzību - nostrādā pašsaglabāšanās instinkts.

Kazas un aitas vienmēr baidās no svešiem suņiem, cilvēkiem un pat jaunatvestiem kaķēniem. Lopiņi cits citu, kā arī citas radības, tai skaitā cilvēkus, atpazīst pat pēc sejām un ierastās ķermeņa valodas. Ja kāds uzvedas un izskatās savādāk, jābūt piesardzīgam, jo tas nav savējais un nav saprotams, kas no tāda sagaidāms.

.

.

Domā kā suns!

.

Reizēm cilvēki pārlieku aizraujas ar prasībām, kuras izvirza savam sunim kopdzīves laikā, aizmirstot par viņa instinktiem, vēlmēm un vajadzībām, cenšoties visu pakļaut sev un savām ērtībām. Man tomēr ļoti gribētos, lai suņu (un citu dzīvnieku) īpašnieki spētu padomāt arī par viņiem un iemācītos kaut nedaudz viņus saprast. Kā to izdarīt? Vienmēr esmu teicis, ka tas ir viegli - vienkārši domā kā suns!

 

 

 

 


  


 
 
 
 

2000-2023 © Kolliju portāls. Visas tiesības patur autors.

0