Latvijas kolliju vēsture - 2. posms  1966 - 1973

 

.

» Pirmais  » Otrais  » Trešais  » Ceturtais  » Piektais  » Sestais  » Septītais

.

1966. gadā no dažādu šķirņu sekcijas atdalījās un noorganizējās kolliju sekcija, kurā bija piereģistrēti 15 kolliji. No šī gada sākās plānveidīgs ciltsdarbs ar ikgadējām kolliju metienu ieguvēm. Šī posma sākumā tika izdalīti daži suņu pāri, kuri turpmāk devuši daudzu paaudžu pēcnācējus.

Pirmais pāris - Uzvarētājs Noris-Benno k-36 un Uļ-Bekki c-82 devuši četrus metienus. Ciltsdarbā tika izmantotas šī pāra astoņas meitas. Viņu starpā bija tādas kā izstāžu Uzvarētāja Liepājā 1971. gadā un Kaļiņingradā 1972. gadā Britta c-116 (īp. Trusle), Rīgas, Tallinas, Viļņas izstāžu Uzvarētāja 1970. gadā Bjuta-Lada c-111 (īp. Astahovs), Uzvarētāja izstādēs Rīgā (1971. un 1972 gadā), Viļņā (1974. gadā), kā arī Uzvarētāja ringā Belostokā (Polija) 1972. gadā Blonda-Dženni (īp. Šostaks), Bagira-Vega (īp. Žuravļova), eksterjera ringa Uzvarētāja skatē - sacensībās 

Bagira-Vega (Noris-Benno + Uļ-Bekki) dzim. 20.8.1966, īp. Žuravļova, novērtējums "teicami", III. pakāpe VDK un SAD, I. pakāpe SD, vaislas klase "elite"


1974. gadā Bekta (īp. Ozola), Bara (īp. Lužecka). Visas šīs kuces devušas daudzus pēcnācējus kā no citu pilsētu klubu, tā arī no vietējiem, bet no 

dažādām pilsētām atvestajiem vaislas suņiem. Visām šīm kucēm izstādes novērtējums bija "teicami", visas apmācītas divos apmācības kursos, bonitēšanā viņām bija "elite" vai 1. vaislas klase un izsniegti vaislas atestāti. Daudzi šī metiena pēcnācēji bija gan sacensību, gan arī paraugdemonstrējumu grupas dalībnieki. No šī pāra dēliem vislabākais bija Ben-Baļt (izstādes novērtējums "teicami", I. pakāpe VDK, SAD, slēpotāju vilkšanā, pēdu meklēšanas dienestā, īp. Pastuhova) - viņš bija daudzu sacensību, paraugdemonstrējumu grupas, kā arī Latvijas izlases komandas dalībnieks Vissavienības skatē - sacensībās 1973. gadā, kur ieguva Uzvarētāja nosaukumu gan eksterjera, gan arī darba (SAD) ringos.

Otrais pāris - Uzvarētājs Noris-Benno k-36 un Čolli. Šis pāris deva vienīgo šī metiena vaislas kuci Uzvarētāju atklātajā klasē Belostokā (Polija) 1972. gadā un Rīgas izstādē 1973. gadā Ben-Frinu (īp. Hodaseviča). Turpmāk no viņa meitas Uzvarētājas

Bjuta-Lada c-111 (Noris-Benno + Uļ-Bekki) dzim. 18.9.1967, īp. Astahovs, novērtējums "teicami", II. pakāpe VDK, III. pakāpe SAD, I. pakāpe SD, vaislas klase "elita", Rīgas, Viļņas, Tallinas izstāžu uzvarētāja 1970. g.


Rīgas izstādēs 1975. un 1977. gadā, Daugavpilī - 1976. gadā un Pleskavā - 1976. gadā Festas-Naidas c-121, novērtējums "teicami", I. pakāpe VDK, II. 

pakāpe SAD, vaislas 1. klase, īp. Barmasova) iegūti daudzu paaudžu pēcnācēji.

Trešais pāris - vaislas čempions Ortan-Stail k-35 un Naira c-83 devuši divus metienus, bet tikai no divām kucēm: Negas-Taigas (novērtējums "teicami", II. pakāpe VDK, I. pakāpe SD, īp. Osis) un Nivetas (novērtējums "ļoti labi", II. pakāpe VDK, III. pakāpe SD, īp. Gorbačova) iegūti vairāku paaudžu pēcnācēji.

Ceturtais pāris - vaislas čempions Ortan-Stail k-35 un Uzvarētāja Žega. Ciltsdarbā tika izmantotas šī metiena divas meitas - Žuļa (novērtējums "ļoti labi", II. pakāpe VDK, īp. Šinkarjova) un 

Britta c-116 (Noris-Benno + Uļ-Bekki) dzim. 18.9.1967, īp. Trusle, novērtējums "teicami", I. pakāpe VDK, SAD, pēdu meklēšanā, vaislas klase "elita", izstāžu uzvarētāja Liepājā 1971. g., Kaļiņingradā 1972. g.


Ženeta (novērtējums "teicami", I. pakāpe VDK un SD, īp. Zvirgzdiņa), no kurām tika iegūti pēcnācēji tikai no svešasiņu citu pilsētu vaislas suņiem, tādā 

veidā izveidojot suņu grupu, kura bija svešasiņu iepriekšējo trīs pāru - Negusa pēcnācējiem.

Turpmāk lielākā daļa šo četru pāru meitas, mazmeitas un mazmazmeitas, kā arī ievestās neradnieciskās vietējo suņu pēcnācējiem kuces tika sūtītas uz pārošanu pie labākajiem Ļeņingradas un Maskavas vaislas suņiem. Tika izmantoti no ārzemēm Savienībā ievestie vaislas suņi un viņu pēcnācēji: no Anglijas - Koverdaila Starlaita (īp. Deviševs), Koverdaila Blek Sendbenka k-17 (īp. Muzaļevska), Skifla grupp from Shiel (īp. Koptjajeva) dēli un mazdēli; no Somijas - Terri Boi av Hartebo (īp. Maņevičs) un viņa dēli, kā 

Ženeta (Ortain-Stail + Žega) dzim. 8.4.1968, īp. Zvirgzdiņa, novērtējums "teicami", I. pakāpe VDK un SD, vaislas II. klase


arī Rekša (īp. Švečikova) un Lukki Duke (īp. Čerkaskijs) pēcnācēji.

Šajā laikā bija ievesti svešasiņu kucēni, bet turpmāk ciltsdarbā tika izmantoti 

tikai labākie no viņiem.

1968. gadā no Maskavas izdevās saņemt četrgadīgu Koverdail Blek Sendbenka un Skifla grupp from Shiel mazdēlu - Žan-Žeraru (no Jungas-Svetovs un Žannas-Skļakskis; īp. Zaikins). Izstādēs novērtējums "teicami", I. pakāpe VDK un SAD. Viņš deva daudzus pēcnācējus no pirmo metienu meitām un mazmeitām, kā arī divreiz tika pārots ar Nairu, bet no šī pāra ciltsdarbā tika izmantota tikai Neda (īp. Štālberga) - novērtējums "ļoti labi", I. pakāpe VDK, II. pakāpe SAD, vaislas 1. klase. Viņa kļuva par ciltsmāti daudzu paaudžu pēcnācējiem.

1968. gadā no Maskavas atveda Vissavienības Uzvarētāja un čempiona Franta k-31 (īp. Kogans) un Var-Kantas 

Ben-Baļt (Noris-Benno + Uļ-Bekki) dzim. 14.2.1969, īp. Pastuhova, novērtējums "teicami", I. pakāpe VDK, SAD, slēpotāju vilkšanā un pēdu meklēšanā, Vissavienības skates-sacīkšu Uzvarētājs eksterjera un darba ringos (SAD) 1973. g.
(īp. Romaševs) meitu Eļ-Fantu (īp. Čalijs) - izstādes novērtējums "ļoti labi", I. pakāpe VDK, II. pakāpe SD. No viņas ieguva dažus svešasiņu metienus, bet 

diemžēl no viņas meitām sekcija pēcnācējus neieguva. Ciltsdarbā tika izmantots viņas un Terri Boi av Hartebo (īp. Maņevičs) dēls - Ter-Eļton (īp. Meikšāne) - izstādes novērtējums "teicami", I. pakāpe VDK un SAD.

1970. gadā no Obņinskas atveda Maskavas apgabala izstādes Uzvarētāja Gled-Haļmara k-32 (īp. Šļapins) un vaislas čempiones Vest-Veļtas (īp. Čubareva) dēlu Veļ-Vaizu (īp. Gaļperina). Viņam izstādes novērtējums bija "teicami", I. pakāpe VDK, II. pakāpe SD. Viņš bija 1974. gada skates - sacīkšu absolūtais čempions un darba klases (SAD), kā arī 1975. gada izstādes Uzvarētājs. Viņš deva daudzus pēcnācējus no vietējām kucēm.

1971. gadā ar Maskavas zoobāzes palīdzību Rīgā ieradās pirmais importa suns no Vācijas (VDR) - Morries v. Sirius k-52 (īp. Stepe) - Eddie v. Sirius un Lotus Z Gatebeckparku dēls. Viņam izstādes novērtējums bija "teicami", apmācība - I. pakāpe VDK, SAD un pēdu meklēšanas dienestos. Viņš bija gan paraugdemonstrējumu grupas, gan sacensību, gan arī Latvijas izlases komandas dalībnieks 

Blonda-Dženni (Noris-Benno + Uļ-Bekki) dzim. 14.2.1969, īp. Šostaks, novērtējums "teicami",
II. pakāpe VDK un SD, izstāžu uzvarētāja Rīgā 1971. un 1972. g., Viļņā - 1974. g., Ringa uzvarētāja Belostokā (Polija) 1972. g.

Vissavienības skatē - sacensībās 1973. gadā, kur kļuva par Vissavienības Uzvarētāju eksterjera un darba (VDK) ringos. Viņš bija arī Rīgas, Ļeņingradas 

rajona un Paņevežas izstāžu Uzvarētājs, kā arī vairākkārtējs vaislas ringa Uzvarētājs gan Rīgā, gan arī Ļeņingradā. Par pēcnācējiem viņam piešķirts vaislas atestāts ar atzīmi "elite".

1972. gadā no Maskavas atvests vaislas čempiona Tim-Boja (īp. Savickaja) un Ventas Hoļgas (īp. Karpačevskis) dēls - Vent-Daļmar (novērtējums - "teicami", I. pakāpe VDK, III. pakāpe SAD, īp. Kušners no Daugavpils) un no Maskavas Harveja (īp. Simiguļins) un Baijas (īp. Šabanovs) dēls Bai-Bredli (novērtējums "teicami", III. pakāpe VDK, I. pakāpe SAD, īp. Volkovs). Abus šos suņus izmantoja ciltsdarbā.

Bara (Noris-Benno + Uļ-Bekki) dzim. 22.10.1969, īp. Lužecka, novērtējums "teicami", I. pakāpe VDK un SAD, I. vaislas klase
Šajā laika posmā palielinājās to suņu skaits, kuri tika demonstrēti pilsētas un republikas izstādēs. Tajās piedalījās lielākā daļa suņu, kuri iegūti sekcijas 

ciltsdarba rezultātā. Ja 1966. gada izstādē piedalījās tikai pieci kolliji, tad 1973. gadā tikai jau demonstrēti 86 kolliji. Sakarā ar suņu skaita palielināšanos ringos, radās iespēja piešķirt suņiem ringa Uzvarētāja nosaukumu. Šo titulu varēja iegūt vecākajā vecuma grupā ar noteikumu, ka ringā piedalās ne mazāk kā  10 eksponātu, bet pašam pretendentam jābūt novērtētam ar atzīmi "teicami", kā arī apmācītam VDK un specdienestā. Pirmo reizi Latvijas kollijiem Uzvarētāja tituls tika piešķirts kuču ringā 1969. gadā 

Bekta (Noris-Benno + Uļ-Bekki) dzim. 22.10.1969, īp. Ozola, novērtējums "teicami", I. pakāpe VDK, II. pakāpe SAD
- Žegai (īp. Kazeks), bet 1970. gadā - Bjutai-Ladai (īp. Astahovs). Šajā pat gadā suņu ringā pirmo reizi un trīs gadus pēc kārtas šo nosaukumu ieguva 

Ter-Vikont (īp. Taimarovs) - Terri Boi av Hartebo un Bagiras-Vegas dēls.

Sakarā ar metienu, izstāžu un apmācīto suņu pieaugumu radās iespēja bonitēt daudzus vaislas suņus, un, sākot ar 1969. gadu, Republikas izstādēs vaislas ringā tika demonstrēts un ieguva vaislas klasi dažāds skaits kolliju. Gandrīz visi suņi ar vaislas klasi "elite" un 1. vaislas klasi saņēma vaislas atestātus un bija ierakstīti Vissavienības ciltsgrāmatā. Piešķirtais vaislas atestāta numurs tika rakstīts aiz suņa vārda, suņiem - k-..., kucēm - c-...

Neda (Žan-Žerar + Naira) dzim. 27.9.1969, īp. Štalberga, novērtējums "ļoti labi", I. pakāpe VDK, II. pakāpe SAD, I. vaislas klase

Šajā posmā lielu uzmanību veltīja kolliju apmācībai. Katru gadu kolliji mācījās ne tikai vispārējā dresūras kursā (VDK), bet arī sardzes (SD), sardzes - aizstāvēšanas (SAD) dienestos, bet daži entuziasti apmācīja savus suņus pēdu meklēšanas, slēpotāju vilkšanas (SV), vieglu nastu pienešanas dienestos.

Ar panākumiem kolliji piedalījās VDK, SAD, SV sacensībās. Savu paklausību kolliji parādīja, aktīvi darbojoties kluba paraugdemonstrējumu grupā.

Festa-Naida c-121 (Žan-Žerar + Ben-Frina) dzim. 3.3.1970, īp. Damberga, novērtējums "teicami", I. pakāpe VDK, II. pakāpe SAD, vaislas I. klase, izstāžu uzvarētāja Rīgā 1975. un 1977. g., Daugavpilī - 1976. g., Pleskavā - 1976. g.

Tro-Bridžita c-117 (Troļ + Britta) dzim. 28.3.1970, īp. Korna, novērtējums "teicami", I. pakāpe VDK un SAD, vaislas klase "elita", Rīgas skates-sacīkšu uzvarētāja darba ringā (SAD) 1976. g.

u


Tro-Belta (Troļ + Britta) dzim. 28.3.1970, īp. Jankevica-Brokāne, novērtējums "ļoti labi", III. pakāpe VDK, II. pakāpe SD vvvvv Gran-Ginar (Džin-Grand + Žuļa) dzim. 23.5.1970, īp. Balode, novērtējums "ļoti labi", I. pakāpe VDK un SAD, I. vaislas klase

Veļ-Vaiz (Gled-Haļmar + Vest-Veļta) dzim. 26.6.1970, īp. Gaļperina-Pavlova, novērtējums "teicami", I. pakāpe VDK, II. pakāpe SAD un SD, Rīgas skates-sacīkšu Absolūtais Čempions un darba klases Uzvarētājs (SAD) 1974. g., Rīgas izstāžu uzvarētājs 1975. g.

Ter-Eļton (Terri Boi av Hartebo + Eļ-Fanta) dzim. 2.5.1971, īp. Meikšāne, novērtējums "teicami", I. pakāpe VDK un SAD

9

9

9

8


Bai-Bredli (Harvei + Baija - Maskava) dzim. 11.5.1972, īp. Volkovs, novērtējums "teicami", I. pakāpe VDK un SAD vvvvvvvv Vent-Daļmar (Tim-Boi + Venta Hoļga - Harkova) dzim. 17.8.1972, īp. Kušners, novērtējums "teicami", I. pakāpe VDK, III. pakāpe SAD
.

» Pirmais  » Otrais  » Trešais  » Ceturtais  » Piektais  » Sestais  » Septītais

 


 
 
 
 

2000-2023 © Kolliju portāls. Visas tiesības patur autors.

0