Latvijas kolliju vēsture - 4. posms  1980 - 1996

 

.

» Pirmais  » Otrais  » Trešais  » Ceturtais  » Piektais  » Sestais  » Septītais

.

Astoņdesmito gadu sākumā savu ciltsdarbību turpina no Savienības ievestie suņi: Golsijs (novērtējums "teicami", I. pakāpe VDK un SAD, īp. Neimanis), Rok-Roderik (novērtējums "ļoti labi", II. pakāpe VDK, I. pakāpe SAD, īp. Tropa), Džanner (novērtējums "teicami", III. pakāpe VDK, īp. Piskunova), kā arī vietējie: Džim-Luara (īp. Fomičevs no Kazaņas) un Mor-Harri c-119 dēls Šazuar (novērtējums "ļoti labi", III. pakāpe VDK un SAD, īp. Voļfs), Hassa v. Lossatal (īp. Žvakina - Alma-Ata) un Tro-Bridžitas c-117 dēls - Uzvarētājs Harlijs-Bič (novērtējums "teicami", I. pakāpe VDK un SAD, īp. Birzule), Asko v. 

Foriner Pampariks (Rixown Tudor Lord + Froggi Džindžerpop - Tallina) dzim. 7.7.1980, īp. Griņa, novērtējums "teicami", II. pakāpe VDK, I. pakāpe SAD, II. vaislas klase


Zwillings-Paradies (īp. Jadova no Maskavas) un Dimbianas divi dēli - Darling Dias (īp. Konovaļenko) un Danvell Dias (īp. Antone) - abiem novērtējums 

"teicami", III. pakāpe VDK, Agatona (īp. Armans - Tallina) un Aigas v. Lindenfors dēls Aimur Steir (novērtējums "ļoti labi", II. pakāpe VDK, īp. Zolotars). Turpinājās Digre (īp. Skreija) izmantošana. No Digre un Gei-Ingas (īp. Lapšenkova - Kazaņa) 1980. gadā tika atvesti vairāki kucēni. Turpmāk ciltsdarbā tika izmantota Dig-Rensi (īp. Perehoda) un no vācu izcelsmes suņa Kima v. Schloß Ramstädt (īp. Afanasjeva) tika iegūti labi pēcnācēji. No šī metiena suņiem ciltsdarbā izmantoja Radonu (novērtējums "teicami", III. pakāpe VDK, īp. Kolbasovs).

Ceturtais posms raksturīgs ar intensīvu

Denvi Riks (Rixown Tudor Lord + Digsi) dzim. 21.9.1980, īp. Šamaņina, novērtējums "teicami", I. pakāpe VDK un SAD


importa suņu izmantošanu, kas ievesti no dažādām valstīm Latvijā, Igaunijā, Krievijā. Pirmais pie mums šajā laikā  ievestais suns, kurš sāka savu vaislas 

karjeru 1980. gadā, bija Rixown Tudor Lord (novērtējums "teicami", III. pakāpe VDK, II. pakāpe SAD, vaislas II. klase, īp. Tiļiņina). No viņa iegūts daudz labu gan vietējo, gan arī citu Savienības pilsētu klubu kuču metieni. Pie mums ar viņu tika pārotas labākās Uzvarētāja Morries v. Sirius meitas un mazmeitas. Par sevišķi veiksmīgu var uzskatīt metienu no Gerri v. Salzaspring un Dingeras meitas Digsi (īp. Perhunova), jo visi šī pāra pēcnācēji izstādēs saņēma godalgotas vietas. No šī pāra ciltsdarbā tika izmantots Denvi Riks (novērtējums "teicami", I. pakāpe VDK un SAD, īp. Šamaņina), kurš bija daudzu 

Čitti (Rixown Tudor Lord + Čilona - Ļeņingrada) dzim. 20.10.1980, īp. Astahovs, novērtējums "teicami", II. pakāpe VDK un SAD, I. vaislas klase


sacīkšu un paraugdemonstrējumu grupas dalībnieks, kā arī Uzvarētājs Dessi Riks (īp. Kalnberga). No vietējiem suņiem ciltsdarbā izmantoti vēl daži Rixown 
Tudor dēli: no Šagri (īp. Nadjkins) - Šortij Riks (novērtējums "teicami", I. pakāpe VDK un SAD, īp. Labdzere) un no La-Ainas (īp. Poikāne) - Basters (novērtējums "teicami", I. pakāpe VDK, II. pakāpe SAD, īp. Kārkliņa). Daudz labu pēcnācēju, kuri tika plaši izmantoti ciltsdarbā, deva Rixown Tudor Lord un Dimbianas meita Dareta Riks c-160 (novērtējums "teicami", I. pakāpe VDK, II. pakāpe SAD, 1. klases vaislas atestāts, īp. Bilkena no Liepājas) - daudzu paraugdemonstrējumu grupas dalībniece. Pati A. Bilkena daudzus gadus aktīvi darbojās Liepājas klubā.

Nončeta c-162 (Darling + Neggi) dzim. 14.6.1980, īp. Štalberga-Stonāne, novērtējums "teicami", I. pakāpe VDK un SAD, vaislas klase "elite"


No atvestajiem 1980. gadā Rixown Tudor Lord bērniem var atzīmēt viņa un Froggi Džindžerpop (īp. Viitkara - Tallina) dēlu Forineru Pampariks 

(novērtējums "teicami", II. pakāpe VDK, I. pakāpe SAD, vaislas 2. klase, īp. Griņa). Viņš atstājis daudzus pēcnācējus gan no vietējām, gan arī citu Savienības klubu kucēm.

1980. gadā no Ļeņingradas atveda Rixown Tudor Lord un Čilonas (īp. Domanskis) meitu Čitti (novērtējums "teicami", II. pakāpe VDK, III. pakāpe SAD, īp. Astahovs). Diemžēl viņa tika pārota tikai vienu reizi - ar Uzvarētāju Zarettu Ze Zlate Jalny k-58 (īp. Anaškina - Maskava) - un deva ļoti labus pēcnācējus, bet diemžēl neatstāja Rīgā 

Noreta c-200 (Darling + Neggi) dzim. 14.6.1980, īp. Zvirgzdiņa, novērtējums "teicami", I. pakāpe VDK, II. pakāpe SAD, I. vaislas klase
meitas, jo alimentu kucīti aizveda uz Maskavu, kur Čitteri Zojalz atstāja pēcnācējus. Pie mums tika izmantoti divi šī pāra dēli: Čitger Zojalz 

(novērtējums "teicami", II. pakāpe VDK, III. pakāpe SAD, īp. Frolova) - diemžēl viņš 2,5 gadu vecumā aizgāja bojā - un Čitgiz Zojalz (novērtējums "teicami", I. pakāpe VDK, II. pakāpe SAD, īp. Brauceja - Daugavpils), Republikas izstādes Uzvarētājs un labākais šķirnes suns 1989. gadā, paraugdemonstrējumu grupas dalībnieks. I. Brauceja vēl līdz šim laikam aktīvi darbojas Daugavpilī.

Laikā no 1981. līdz 1988. gadam iegūti gan vietējie, gan arī citu pilsētu metieni no Čehoslovākijas atvestajiem vaislas suņiem - Dermonta Ze Zlate Jalny k-67 un Doriana z Trebešinskeho ranče k-68. Dermont Ze Zlate Jalny k-67 

Rezija (Insent + Rut z Jordanske grace - Kijeva) dzim. 23.7.1981, īp. Levīte, novērtējums "teicami", I. pakāpe VDK, III. pakāpe SAD
(novērtējums "teicami", I. pakāpe VDK un SAD, vaislas I. klases atestāts, īp. Stepe) bija astoņu Rīgas pilsētas un Republikas izstāžu Uzvarētājs laika posmā 

Ditrih Steir k-72 (Brian Marton + Ditta z Tršebešinskeho ranče) dzim. 23.4.1981, īp.  Rumjanceva, novērtējums "teicami", II. pakāpe VDK, I. pakāpe SAD, I. vaislas klase, Republikas, pilsētas izstāžu uzvarētājs 1986. g.
no 1981. līdz 1985. gadam, 1980.  gada skates-sacensību darba ringa (VDK) Uzvarētājs, daudzu paraugdemonstrējumu un VDK sacensību dalībnieks, 1981. 

gada kolliju sekcijas VDK sacīkšu ceļojošā kausa īpašnieks. Savā ciltsdarba sākumā viņš deva pēcnācējus no Uzvarētāja Morries v. Sirius k-52, vēlāk no Rixown Tudor Lorda un abu pārējo čehu Doriana un Dittas z Trebešinskeho ranče meitām un mazmeitām. Tālāk ciltsdarbā tika izmantoti gan viņu dēli, gan arī meitas.

No vietējiem viņa pēcnācējiem var atzīmēt brāli un māsu no vaislas čempiones Ditiketti Riditvikteri (īp. Zemitāne) - Dikardenu Jalz (novērtējums "teicami", I. pakāpe VDK un SAD, vaislas II. klase, īp. Beitāne), daudzu paraugdemonstrējumu un sacensību dalībnieks un Dikitti Jalz (novērtējums "teicami", I. pakāpe VDK, vaislas I. klase, 

Ditika Steir c-164, dzim. 23.4.1981, īp. Ritorova, novērtējums "teicami", I. pakāpe VDK un SAD, vaislas klase "elita", Šķirnes Čempione 1988. g., Republikas izstāžu uzvarētāja 1984. un 1987. g., Pilsētas izstādes uzvarētāja 1986. g.
īp. Gorskaja), bet  no Fešineiting Fleik (īp. Jansone) - Fleiro Jalz (novērtējums "teicami", III. pakāpe VDK, īp. Lepeško).

No dažādām Savienības pilsētām bija ievesti daudzi Dermonta pēcnācēji, lielākā daļa no viņiem tika izmantoti ciltsdarbā un atstāja vairāku paaudžu pēcnācējus. Atzīmēsim tikai labākos no tiem. 1981. gadā no Ivano-Frankovskas atvestajiem četriem kucēniem no Ungārijas atvestās kuces Fenjoligeti Aleksas (īp. Rudakova) turpmāk izmantoti divi: Alegro Fleim Dejalz (novērtējums "teicami", II. pakāpe VDK, īp. Vasariņš no Ventspils) un Alba Fleim Dejalz (novērtējums "teicami", I. pakāpe VDK, īp. Savickas - Daugavpils). Abi šie suņi izstāžu ringos ieņēma godalgotas vietas.

1983. gadā no Vācijas atvestās kuces Astas v. Brukenfeld (īp. Kovpaks - Dņepropetrovska) iegādājāmies Asendi de Kogri (novērtējums "teicami", I. pakāpe VDK, III. pakāpe SAD, īp. Medvedjeva), kura turpmāk deva labus 

Dailotta Diro c-188 (Roll Danilo Bohemia + Dimbiana) dzim. 6.6.1982, īp. Kivleniece, novērtējums "ļoti labi", I. pakāpe VDK, II. pakāpe SAD, I. vaislas klase

pēcnācējus no čeha Skotti Ze Zlate Jalny k-60 (īp. Žukova).

Izstādēs Dermonta pēcnācēji ieguva godalgotas vietas daudzās izstādēs. 35% viņa izstādēs demonstrētajiem pēcnācējiem (tai skaitā arī citās Savienības pilsētās) bija novērtējums "teicami".

Argent Silver Dikor k-79 (Finn Arrow Black Jockey + Barnehofs Ocelot Girl) dzim. 2.2.1982, īp. Bērziņa, novērtējums "teicami", I. pakāpe VDK un SAD, I. vaislas klase

Dorian z Trebešinskeho ranče k-68 (novērtējums "teicami", I. pakāpe VDK un SAD, vaislas I. klase, īp. Korsaņuka) bija daudzu paraugdemonstrējumu un sacensību dalībnieks. Ciltsdarbā tika izmantotas Doriana meitas, kuras savukārt 

deva daudzu paaudžu pēcnācējus. Var atzīmēt labākās viņa meitas: no Dailotas Diro c-188 (īp. Kivleniece) Republikas izstādes Uzvarētāja 1990. gadā - Delinet Dorli (novērtējums "teicami", I. pakāpe VDK, III. pakāpe SAD, īp. Mihailovs), Delfu Dorli (novērtējums "teicami", III. pakāpe VDK, īp. Muceniece no Talsiem); no Daretas Riks c-160 (īp. Bilkena) - Drolli Dorli (novērtējums "teicami", I. pakāpe VDK un SAD, īp. Drozdecka). No Doriana ievestajiem alimentu pēcnācējiem var atzīmēt 1986. gadā no Ļeņingradas kuces Džuļfredas (īp. 
Basters (Rixown Tudor Lord + La-Aina) dzim. 27.1.1983, īp. Kārkliņa, novērtējums "teicami", I. pakāpe VDK, II. pakāpe SAD
Uvarova) ievesto Džentli (novērtējums "teicami", I. pakāpe VDK, II. pakāpe SAD, īp. Drozdovs - Daugavpils), kura eksterjera ringos jaunākajā un vidējā 

grupā 1989. gadā Republikas izstādē kļuva par Uzvarētāju. Kā arī 1983. gadā no Kaļiņingradas ievesto Dec-Cedželli (īp. Rahunoka) meitu Dominiku Dorli (novērtējums "teicami", II. pakāpe VDK, III. pakāpe SAD, īp. Smoļenskaja). Visas iepriekšminētās kuces atstājušas vairāku paaudžu pēcnācējus.

Ditta z Trebešinskeho ranče c-158 (novērtējums "teicami", I. pakāpe VDK, II. pakāpe SAD, vaislas I. klases atestāts, īp. Stepe) 1982. gadā bija Rīgas un Republikas izstāžu 

Laki Sanraiz Kardinal (Skoti ze Zlate Jalny + Gei-Inga - Kazaņa) dzim. 11.2.1983, īp. Liepa, novērtējums "teicami", III. pakāpe VDK, I. pakāpe SAD, II. vaislas klase
Uzvarētāja, eksterjera ringos visās grupās ieņēma pirmās vietas, daudzu paraugdemonstrējumu dalībniece. No Dittas un dažādiem ārzemju izcelsmes vaislas suņiem iegūti teicami pēcnācēji. Viņa kļuva par ciltsmāti lielai ģimenei. 

No Dittas un čehu izcelsmes suņa Briana Marton (īp. Arbeņjeva - Novosibirska) var atzīmēt Ditrihu Steir un Ditiku Steir. 1986. gada Republikas izstādes Uzvarētājs Ditrih Steir k-72 (novērtējums "teicami", II. pakāpe VDK, I. pakāpe SAD, vaislas I. klase, īp. Rumjanceva) izstādēs visās vecuma grupās ieņēma godalgotas vietas. No viņa iegūts daudz pēcnācēju gan pie mums, gan arī daudzās Savienības pilsētās. Pie mums ciltsdarbā tika izmantoti gan viņa dēli, gan meitas. Starp vietējiem viņa dēliem var atzīmēt Droulinkordu 
Dominika Dorli (Dorian z Tršebešinskeho ranče + Des-Cedželli - Kaļiņingrada) dzim. 10.2.1983, īp. Smoļenska, novērtējums "teicami", II. pakāpe VDK, III. pakāpe SAD
Rudit (novērtējums "teicami", I. pakāpe VDK un SAD, īp. Bula) no Droli Dorli - daudzu paraugdemonstrējumu un sacensību dalībnieks. No ievestajiem viņa 

alimentu dēliem izmantoti Ditžen-Sendijs (novērtējums "teicami", I. pakāpe VDK un SAD, īp. Kalnozola) no Viki-Ženni (īp. Gatiatuļina - Uļjanovska) - arī paraugdemonstrējumu un sacensību dalībnieks; un Patricijs (novērtējums "teicami", III. pakāpe VDK, II. pakāpe SAD, īp. Fedosejeva) no Uzvarētājas Rastanas (īp. Čumakova - Ļeņingrada).

1988. gada vaislas čempione, 1984., 1987. gada Republikas, 1986. gada Rīgas pilsētas izstāžu Uzvarētāja Ditika Steir c-164 (novērtējums "teicami", I. pakāpe VDK un SAD, vaislas klase "elita", īp. Ritorova) visās vecuma grupās izstādēs ieņēma pirmās vietas, paraugdemonstrējumu grupas dalībniece. Ritorova bija viena no vecākajiem sekcijas biedriem, kopš 1973. gada aktīvi piedalījās visos kluba un sekcijas pasākumos, bija viena no labākajām audzētājām klubā, ieņēma godalgotas vietas audzētāju konkursos. Šajā laikā savu

Ditmar Steir (Skotti ze Zlate Jalny + Ditta z Tršebešinskeho ranče) dzim. 8.2.1983, īp. Molčanovs, novērtējums "teicami", I. pakāpe VDK, II. pakāpe SAD, II. vaislas klase
tiesneša-eksperta kvalifikāciju paaugstinājusi līdz 1. kategorijai. Viņas otrā kuce Ditika Steir bija viena no labākajām kucēm sekcijā, jo no dažādas 

izcelsmes importa vaislas suņiem deva teicamus pēcnācējus, kuri plaši tika izmantoti ciltsdarbā. No viņas iegūti gan vaislas suņi, gan arī kuces. No Ditikas Steir pirmā metiena no Dermonta dēla Alegro Fleim Dejalz ciltsdarbā izmantoja Ditigrandu Ajalz (novērtējums "ļoti labi" jaunākajā grupā, II. pakāpe VDK, īp. Klevers). Ļoti veiksmīgs  bija Ditikas metiens no Delighta Tatranska romanca (īp. Šelemba, vēlāk - Čerņičkina - Ungārija). Visiem pieciem pēcnācējiem izstādes novērtējums - "teicami". Labus pēcnācējus atstājuši 
Ditžen Sendijs (Ditrih Steir + Viki-Ženni - Uļjanovska) dzim. 13.8.1983, īp. Kalnozola. novērtējums "teicami", I. pakāpe VDK un SAD
šī metiena abi suņi ne tikai Latvijā, bet arī daudzās Savienības pilsētās. Tie ir: vaislas čempions 1993. un 1994. gadā Ditilaits Riditvikteri k-85 

(novērtējums "teicami", I. pakāpe VDK un SAD, vaislas klase "elita", īp. Kozlova, bet pēdējos savas dzīves gadus suns dzīvoja pie audzētājas T. Ritorovas) - eksterjera ringos ieņēma pirmās vietas, 1988. gadā tika atzīts par labāko kolliju šķirnes suni Republikas izstādē; un Ditikliffords Riditvikteri k-84 (novērtējums "teicami", II. pakāpe VDK un SAD, vaislas I. klase, īp. Bortaščenoka, tagad - Šiškina). T. Šiškina jau kopš 1981. gada nodarbojas ar kollijiem. No dažādiem importētiem vaislas
Patricijs (Ditrih Steir + Rastana - Ļeņingrada) dzim. 8.7.1983, īp. Fedosejeva, novērtējums "teicami", III. pakāpe VDK, II. pakāpe SAD
suņiem daudzi pēcnācēji iegūti no 1993. gada vaislas čempiones Ditiketti Ridtvikteri (novērtējums "teicami", III. pakāpe VDK, I. pakāpe SAD, vaislas 

klase "elita", īp. Zemitāne, tagad - Rogovska) eksterjera ringos ieņēma pirmās vietas. Pati I. Zemitāne (tagad - Rogovska) kollijus audzē kopš 1976. gada.

Tagad nedaudz par Ditiketti Riditvikteri pēcnācējiem. Par viņas un Dermonta Ze Zlate Jalny pēcnācējiem bija pateikts iepriekš. No Ditiketti un no Ungārijas atvestā Rovelburgi Sidneja (īp. Solodeņikova - Maskava) ciltsdarbā tika izmantots Dikreidžo Sibalt (novērtējums "teicami", II. pakāpe VDK, īp. Pēkšēna) un visas trīs kuces: 1992. gada Republikas izstādes čempione, 1990. - 1992. gadu Republikas un pilsētu izstāžu Uzvarētāja, 1990. gada Republikas izstādes labākā kolliju šķirnes kuce Dikenni Sibalt (novērtējums "teicami",

Čitgiz Zojalz (Zorett ze Zlate Jalny + Čitti) dzim. 24.2.1984, īp. Brauceja (Daugavpils), novērtējums "teicami", I. pakāpe VDK, II. pakāpe SAD, izstādes Uzvarētājs 1989. g.
I. pakāpe VDK, īp. Braivo), Dikedisa Sibalt (novērtējums "teicami", I. pakāpe VDK un SAD, vaislas 2. klase, īp. Stepe) un Dikeisa Sibalt (novērtējums "ļoti 

labi", I. pakāpe VDK, vaislas 2. klase, īp. Rogovska). Ļoti veiksmīgi pēcnācēji iegūti no Čehoslovākijas ievestā vaislas čempiona, Uzvarētāja Irwina z Nemojova (īp. Stepe), kurš vairākas reizes tika pārots gan ar Ditiketti, gan ar viņas meitām Dikenni un Dikeisu Sibalt, un deva no 13 izstādēs demonstrētajiem pēcnācējiem 11 ar atzīmi "teicami", no kuriem četri kļuva par ringu Uzvarētājiem: Dikolins Sibalt (īp. Avotiņš) - atklātās klases Uzvarētājs un labākais šķirnes suns 1993. gada Republikas izstādē, Dikrobin Erstin (īp. Vagele) - Uzvarētājs junioru 
Ditsanni Steir c-201 (Argent Silver Dikor + Ditta z Tršebešinskeho ranče) dzim. 10.7.1984, īp. Stepe, novērtējums "teicami", I. pakāpe VDK un SAD, vaislas klase "elite"
klasē pilsētas izstādē 1992. gadā un viņa brālis Dikrover Ersti (īp. Lasmane) - Uzvarētājs 1992. gada Republikas izstādē junioru klasē, Dikbessi Karlin (īp. 

Braivo, kopš 1999. gada īp. Bondare) - 1993. gada junioru un 1996. gada atklātās klases Uzvarētāja, kā arī labākā šķirnes kuce 1996. gadā, Latvijas čempione 2000. gadā (3 x CAC). Trešā māsa Dikedisa Sibalt no Uzvarētāja Kario Zlatestella (īp. Frolova) deva 1994. gada izstāžu ringu Uzvarētāju Diksgabbi Steir (novērtējums "teicami", I. pakāpe VDK un SAD, īp. Stepe). No Ditiketti Riditvikteri un no Austrālijas ievestā Kalsted Dark Ndendi (īp. Žukova - Maskava) var atzīmēt abas šīs metiena kuces - Dikerlitu Sibalt (īp. Bartaščenoka) un Dikdolli Sibalt (īp. Krištaļa), kuras novērtētas ar atzīmi "teicami".
Ditilait Riditvikteri k-85 (Delight Tatranska romance + Ditika Steir) dzim. 7.5.1985, īp. Kozlova, Ritorova, novērtējums "teicami", I. pakāpe VDK un SAD, vaislas klase "elita", Vaislas čempions, Labākais šķirnes suns 1988. g.
Trešajā Ditikas Steir metienā no marmora krāsas suņa Uzvarētāja Argenta Silver Dikor k-79 (īp. Bērziņa) bija ļoti labs suns Ditiklerton Argil (īp. Skane), 

kurš jaunākajā un vidējā grupā izstādēs ieņēma 1. vietu, bet vecākajā - godalgotas vietas daudzās izstādēs, bet viņš diemžēl nebija apmācīts un tāpēc mūsu sekcijā netika izmantots. Pēcnācēji iegūti no šī metiena divām kucēm: marmora krāsas Ditielfi Argil (novērtējums "teicami", III. pakāpe VDK, I. pakāpe SAD, vaislas 1. klase, īp. Berkovičs), kura tika pārota ar čehu asiņu suni Ebony Ze Zlate Jalny (īp. Kļimovs - Maskava) un deva lielāko daļu labus marmora krāsas suņus, no kuriem ciltsdarbā tika izmantots Dielington Alberi (novērtējums "teicami", I. pakāpe VDK un SAD, īp. Ščerbaka) un 
Ditiketti Riditvikteri (Delight Tatranska romance + Ditika Steir) dzim. 7.5.1985, īp. Zemitāne - Rogovska, novērtējums "teicami", III. pakāpe VDK, I. pakāpe SAD, vaislas klase "elite"
Ditinegri Argil (novērtējums "ļoti labi", II. pakāpe VDK, īp. Krasotkins), kura deva metienu no Fleiro Jalz (īp. Lepeško). No šī metiena tika izmantota Dineira Naitstar (novērtējums "ļoti labi", III. pakāpe VDK un II. pakāpe SAD, īp. Jevinga).

No kreisās: Ditika Steir ar bērniem (no Delight Tatranska romance): Ditiketti Riditvikteri,
Ditilait Riditvikteri, Ditilait Riditvikteri k-85 un Ditiklifford Riditvikteri

Ditta z Tršebešinskeho ranče (vidū) ar savām meitām: Ditsanni Steir c-201 (pa kreisi) un 
Ditika Steir c-164 (pa labi)
Atgriezīsimies pie pārējiem Dittas z Trebešinskeho ranče metieniem. No viņas otrā metiena no čeha Skotty Ze Zlate Jalny k-60 (īp. Žukova - Maskava) pēcnācējus atstājis Ditmar Steir (novērtējums "teicami", I. pakāpe VDK, II. 

pakāpe SAD, vaislas 2. klase, īp. Molčanovs) 1984. gadā no Uzvarētāja Argenta Silver Dikor k-79 un Dittas piedzima Ditsanni Steir c-201 (īp. Stepe), kura turpmāk daudzās izstādēs saņēma atzīmi "teicami", I. pakāpe VDK un SAD, vaislas klase "elite", daudzu paraugdemonstrējumu dalībniece. Viņa tika pārota ar marmora krāsas čehu asiņu suni Uzvarētāju Meredit Marton (īp. Arbeņjeva - Novosibirska), un rezultātā iegūti divi vaislas suņi (abi marmora krāsā): Diskover Steir (novērtējums "teicami", I. pakāpe VDK un SAD, īp. Dreimane), daudzu 
Džentli (Dorian z Tršebešinskeho ranče + Džuļfreda - Ļeņingrada) dzim. 4.4.1986, īp. Drozdovs, novērtējums "teicami", izstādes uzvarētāja 1989. g.
paraugdemonstrējumu un sacensību dalībnieks un Distella Steir (novērtējums "teicami", I. pakāpe VDK, III. pakāpe SAD, īp. Tereško), kura ringos ieņēma pirmās vietas un 1989. gadā Rīgas pilsētas izstādē kļuva par labāko kolliju 

šķirnes kuci. Viņa deva pēcnācējus no Čehoslovākijas atvestā suņa Imana Vlči Žleb (īp. Abolončikovs - Petrozavodska). Ļoti veiksmīgs metiens tika iegūts no Ditilaita Riditvikteri un Ditsanni Steir (inbrīdings uz Dittu 3/2). No sešiem pēcnācējiem pieciem bija atzīme "teicami", pie tam visi seši ieņēma ringos pirmās vietas, kā arī visi bija apmācīti. Kucēnu skatē un izstādē 1989. gadā 1. vietu suņu ringā ieguva Disnejs Steir (īp. Kočkina), kuču ringā - Distella Steir (īp. Gusarina), viņa bija arī labākā 
Ditielfi Argil (Argent Silver Dikor + Ditika Steir) dzim. 3.3.1986, īp. Berkovičs, novērtējums "teicami", III. pakāpe VDK, I. pakāpe SAD, I. vaislas klase
šķirnes kuce Republikas izstādē 1989. gadā. Māsa Distrella Steir (īp. Ozernojs) bija labākā kuce Rīgas pilsētas izstādē 1990. gadā. Dažas no šī metiena kucēm atstājušas labus pēcnācējus, pamatā no Irwina z Nemojova. 

Var atzīmēt Disantu Aguro (īp. Botina), kura 1993. gada izstādē bija atklātās klases Uzvarētāja un labākā šķirnes kuce; Disgrafu Gudikas (īp. Lukoveckijs) - 1995. gada junioru klases Uzvarētāju un viņa māsu Disgoru Gudikas (īp. Ozernojs) - 1995. gada junioru un 1996. gada jaunsuņu klases Uzvarētāju, kā arī 1996. gada izstādes labāko šķirnes kuci. Diemžēl neviens no šiem suņiem ciltsdarbu neturpināja.

Ceturtā posma laikā bija ievesti suņi no citām valstīm un dažādām bijušās Savienības pilsētām. 1980. gadā no Zviedrijas bija atvesta pirmā marmora krāsas kuce Barnehofs Ocelot-Girl

Diskover Steir (Meredith Marton + Ditsanni Steir) dzim. 17.10.1986, īp. Dreimane, novērtējums "teicami", I. pakāpe VDK un SAD
(novētējums "teicami", I. pakāpe VDK un SAD, īp. Korna). No viņas pirmā metiena no somu asiņu suņa Finn Arrow Black Jockey (īp. Maas - Tallina) pie mums ciltsdarbā tika izmantots 1985. gada Rīgas pilsētas izstādes Uzvarētājs 

Argents Silver Dikor k-79 (novērtējums "teicami", I. pakāpe VDK un SAD, vaislas 1. klase, īp. Bērziņa). No viņa iegūts daudz labu pēcnācēju gan pie mums, gan arī citu pilsētu klubos. Par dažiem bija pateikts jau iepriekš.

1982. gada beigās no Čehoslovākijas ieradās Kerstin Ze Zlate Jalny (novērtējums "teicami", I. pakāpe VDK, II. pakāpe SAD, īp. Bargere) - 1986. gada Republikas izstādes Uzvarētāja, 1988. gada labākā šķirnes kuce. Diemžēl no viņas pēcnācēji netika iegūti. Daži vārdi par Bargeru ģimeni, kura klubu 

Drejana Lakard (Lakisanraiz Kardinal + Drezdi Dorli) dzim. 17.5.1986, īp. Klagiša, novērtējums "teicami", III. pakāpe VDK un SAD, Izstādes uzvarētāja 1989. un 1990. g.
pārstāvēja jau no 1972. gada. Neviens kluba vai sekcijas pasākums nenotika bez aktīvas Irinas un Jeļenas Bargeru līdzdalības. Viņas bija vienas no labākajām audzētājām klubā, ieņemot konkursos pirmās vietas. No savas 

pirmās kuces Pad-Brinas c-120 viņām izdevās teicami izaudzināt 12 kucēnu metienu. Pa šiem gadiem Jeļena kļuva par 1. kategorijas tiesnesi-eksperti. Pašlaik Bargeru ģimene dzīvo citā valstī, bet sekcijai kontakti ar viņiem nav zuduši.

No bijušās Savienības dažādām pilsētām bija atvesti daudzi kolliji, bet ciltsdarbā tika izmantoti tikai labākie no viņiem. 1981. gadā no Kijevas (Ukraina) atveda Insenta (īp. Ablamonovs) un čehu izcelsmes 

Fleiro Jalz (Dermont ze Zlate Jalny + Fešineiting Fleik) dzim. 26.4.1987, īp. Lepeško, novērtējums "teicami", III. pakāpe VDK
kuces Ruth z Jordanske Grace (īp. Baštova) meitu Reziju (novērtējums "teicami", I. pakāpe VDK, III. pakāpe SAD, īp. Levīte). Viņa deva vairākus metienus no Ditigranda Ajalz, Ditiklifforda Riditvikteri un Diskovera Steir, savukārt viņas meitas un mazmeitas ir atstājušas pēcnācējus vairākās paaudzēs. Tika izmantoti arī ievestie suņi.

1983. gadā no Kazaņas tika atvesti vairāki kucēni no Skotti Ze Zlate Jalny un Gei-Ingas (īp. Lapšenkova-Prozorova). Pie mums par vaislas suni kļuva Lakisanraiz Kardinal (novērtējums "teicami", III. pakāpe VDK, I. pakāpe SAD, vaislas 2. klase, īp. Liepa). No viņa un Doriana z Trebešinskeho ranče meitas Drezdi Dorli (īp. Korovko) iegūta 1989. gada Rīgas pilsētas izstādes Uzvarētāja Drejana Lakard (īp. Klagiša), kura devusi vairākus metienus no citu pilsētu svešasiņu vaislas suņiem.

1987. gadā no Maskavas ciltsdarbam 

Patricija Pet (Ditilait Riditvikteri + Polonija Aveļ - Maskava) dzim. 12.6.1987, īp. Rahmatuļina, novērtējums "teicami", II. pakāpe VDK, I. vaislas klase
sekcijā tika iegādāts vēl viens Skotti Ze Zlate Jalny dēls no Uzvarētājas Klarettas Ze Zlate Jalny (īp. Jegorova) Kario Zlata-stella (novērtējums "teicami", III. pakāpe VDK, I. pakāpe SAD, vaislas klase "elita", īp. Frolova) - 

1995. gada izstādes veterānu klases Uzvarētājs. 1988. gadā no Maskavas atvests Vissavienības un Maskavas izstāžu Uzvarētājs Aveļa de Potoļ (īp. Kazanskaja) un Reval Lainer Henni (īp. Poļakova) dēls Jeran de Poļ (novērtējums "teicami", III. pakāpe VDK, I. pakāpe SAD, vaislas klase "elite", īp. Ščadilova). Šajā pašā gadā no Vladimiras tika iegādāts Delighta Tatranska Romance un Tenči Heppi Geits (īp. Cvetkova) dēls Kerindžer Golden Geits (novērtējums "teicami", I. pakāpe VDK un SAD, vaislas 2. klase, īp. Bembere) - labākais šķirnes suns Rīgas pilsētas izstādēs 1989. un 1990. gados, eksterjera ringos ieņēma pirmās vietas, daudzu paraugdemonstrējumu dalībnieks. No visiem šiem suņiem iegūti ne tikai vietējie, bet arī daudzu citu pilsētu metieni. Tālāk no šiem suņiem ciltsdarbā tika izmantotas viņu meitas.
Kario Zlatastella (Skotti ze Zlate Jalny + Klaretta ze Zlate Jalny) dzim. 2.6.1987, īp. Frolova, novērtējums "teicami", III. pakāpe VDK, I. pakāpe SAD, vaislas klase "elite"
Vēl jāpiemin divas atvestās kuces. 1987. gadā no Maskavas tika atvesta Ditilaita Riditvikteri un Polonijas Aveļ (īp. Aksakovs) meita Patricija Pet (novērtējums "teicami", II. pakāpe VDK, vaislas 1. klase, īp. Rahmatuļina). No 

viņas  iegūti ļoti veiksmīgi metieni no diviem no Čehoslovākijas ievestajiem suņiem - Jutana Mamive (īp. Poikāne) un Irwina z Nemojova (īp. Stepe). Jutana dēls Presli Ļusar (īp. Pevčenko) bija 1993. gada Rīgas pilsētas izstādes atklātās klases Uzvarētājs. No Irwina titulus ieguvuši: Palmer Ļusar (īp. Ērgle) - 1993. gada junioru klasē; Pamella Ļusar (īp. Ritorova) - 1995. gadā atklātā klasē, kā arī klubā par labāko šķirnes kuci un arī šķirnes pārstāvi (I. pakāpe VDK un SAD); Parkerblek Ļusar (īp. Priļepiševs) - 1995. un 1996. gados atklātā klasē, labākais šķirnes suns un šķirnes pārstāvis 1996. gada izstādē (I. pakāpe VDK, II. pakāpe SAD). Pavisam no 11 izstādītajiem Patrīcijas bērniem 
Irwin z Nemojova (Akdeniz Right Royal + Grace z Nemojova - Čehoslovākija) dzim. 8.10.1988, īp. Stepe, novērtējums "teicami", I. pakāpe VDK un SAD, vaislas klase "elite", Čempions 1995. g., 15 x izstāžu uzvarētājs 1990.-1996., 5 x BOB, 2 x BIS-1, Ļeņingradas "Kolliju dienu" atklātās klases Uzvarētājs, Kijevas izstādes Uzvarētājs 1990. g

astoņiem izstādes novērtējums ir "teicami".

1988. gadā no Vladimiras atveda Ike Alkami (īp. Neumoins) un Lukki Laikenri (īp. Naumovs) meitu Neppi Nabl Laiken Prezent (novērtējums "teicami", I. pakāpe VDK, II. pakāpe SAD, vaislas klase "elita", īp. Analte). Viņa tika 

pārota ar Nitramenti Hello (īp. Petrakova - Maskava) un Irwinu z Nemojova. No pēdējā iegūti divi 1993. gada izstādes junioru klases Uzvarētāji: Linardo Anabel (īp. Sedliņa) un Lisbet Anabel (īp. Skripņik). Diemžēl sakarā ar lielajām pārmaiņām valstī neviens no iepriekšminētajiem jaunajiem suņiem ciltsdarbu neturpināja.

Šajā periodā viens no veiksmīgākajiem ievedumiem no ārzemēm bija 1988. gada beigās no Čehoslovākijas atvestais angļu izcelsmes (R. CACIB, 

Jeran de Poļ (Aveļ de Potoļ + Reval Lainer Henni - Maskava) dzim. 27.4.1988, īp. Ščadilova, novērtējums "teicami", III. pakāpe VDK, I. pakāpe SAD, vaislas klase "elite"
CAC) Uzvarētāja Akdeniz Right Royal un Uzvarētājas Grace z Nemojova dēls Irwin z Nemojova (novērtējums "teicami", I. pakāpe VDK un SAD, vaislas klase "elita", īp. Stepe) - 1995. gada vaislas čempions, 15 reižu Republikas un Rīgas pilsētas izstāžu dažādu ringu Uzvarētājs (1990.-1994. g.), 1996. 

gadā pieckārtējais labākais šķirnes suns un labākais šķirnes pārstāvis izstādēs Rīgā 1990., 1991., 1994. un 1996. gados, Ventspilī 1990. gadā, labākais izstādes suns 1992. gadā Rīgas un 1990. gadā Ventspils izstādēs, 1991. gadā Ļeņingradas Kolliju dienu Uzvarētājs atklātajā klasē, 1990. gadā Kijevas pilsētas izstādes Uzvarētājs. Irwins tika pārots ar čehu suņu pēcnācējiem un deva daudz labu kucēnu. Starp viņa kucēniem ir 18 dažādu ringu Uzvarētāji; par dažiem jau bija pateikts iepriekš.
Kerindžer Golden Geits dzim. 1.6.1988, īp. Bembere, novērtējums "teicami", I. pakāpe VDK un SAD, II. vaislas klase, labākais šķirnes suns 1989. un 1990. g.
Vēl jāatzīmē Jutana Mamive (īp. Poikāne) un Conny Hanacka Perle (īp. Indāne) meita Jellow Spark Angestru (novērtējums "teicami", I. pakāpe VDK, III. pakāpe SAD, īp. Petkēviča) - Rīgas pilsētas 1991. gada izstādes junioru klases Uzvarētāja un labākā šķirnes kuce, atklātās klases Uzvarētāja 1992. 

gada izstādē. No viņas un Skylark Black Alkami (īp. Jerjomenko - Kijeva) iegūti divi pēcnācēji, abiem atzīme "teicami": Adoni Flame Of Flower (īp. Kušnere) - junioru klases Uzvarētājs izstādē 1993. gadā un Adrian Flame Of Flower (īp. Petkēviča) - daudzu izstāžu dažāda vecuma ringu Uzvarētājs 1994.-1996. gados. Adrians izmantots ciltsdarbā.

1992. gadā kolliju kucēnu apmaiņas ceļā iegādāti divi kucēni no Kubas - svešasiņu suņi vietējai populācijai no Rudy van Amandus (ievests no Luksemburgas) un Sun Rife Piny,

Dielington Alberi (Ebony ze Zlate Jalny + Ditielfi Argil) dzim. 10.4.1989, īp. Ščerbaka, novērtējums "teicami", I. pakāpe VDK un SAD
amerikāņu izcelsmes kolliju pēcnācējas: Gaby's Dairon (novērtējums "teicami", I. pakāpe VDK un SAD, īp. Stepe) un viņa māsa Gaby's Debra (novērtējums "ļoti labi", II. pakāpe VDK, īp. Braivo). No šiem suņiem iegūti pirmie metieni, par tiem būs rakstīts piektajā posmā. 1994. gadā no 

Sankt-Pēterburgas - Prezent Stok Seibl Ambasadora (īp. Petrakova) un Gold Fild Patris Blek Silki Roi (īp. Robinson) dēls w (novērtējums "teicami", īp. Jaunrodziņa).

Ciltsdarbā tika izmantoti ne tikai vietējie vaislas suņi. 1980.-1990. gados tālākās šķirnes uzlabošanas nolūkos apmēram puse vietējo kuču tika sūtītas uz dažādām Savienības pilsētām. Astoņdesmito gadu sākumā mūsu kuces tika pārotas ar suņiem, kuri ievesti no Vācijas: Eiko v. Scotts House (īp. Hotkina), James v. Cornelia Hof (īp. Balikov), Kim v. Schloß Ramstädt (īp. Afanasjeva); no Somijas: Finn Arrow Black Jockey un Uzvarētājs Deliilan Ceder (īp. Maas); no Austrālijas: Kalsted Dark Ndendi (īp. Žukova); no Ungārijas: Rovelburgi Sidnei (īp. Solodeņikova) un Nitramenti Hello (īp. Petrakova). Tā kā mūsu kolliju lielākā daļa bija čehu suņu pēcnācēji, tad sevišķi daudz tika izmantoti no Čehoslovākijas ievestie suņi: Roll Donilo Bohemia

Dikedisa Sibalt (Rovelburgi Sidney + Ditiketti Riditvikteri) dzim. 23.2.1989, īp. Stepe, novērtējums "teicami", I. pakāpe VDK un SAD
(īp. Sokoļņikova - Odesa), Delight Tatranska Romanca (īp. Čerņičkina - Ungārija), Brian Marton un Meredit Marton (īp. Arbeņjeva - Novosibirska), Ike Alkami (īp. Neumoin - Vladimira), Iman Velči Žleb (īp. Aboloņčikova - 

Petrozavodska); no audzētavas Zlate Jalny (Kržečkova): Skotti k-60 (īp. Žukova), Zorett k-58 (īp. Anaškina), Iorindo (īp. Sadikova), Brilliant (īp. Suhova) - visi no Maskavas un Dellon (īp. Popova - Kišiņeva).

Tā ir tikai tā daļa suņu, no kuriem šajā posmā pie mums iegūti pēcnācēji.

Pēc 1990. gada pamatā iegūti vietējie metieni, bet, sākot ar 1993. gadu to skaits strauji samazinās.

Līdz 1993. gadam visi vaislas suņi bonitēti un pa šo laiku piešķirts

Dikreidžo Sibalt (Rovelburgi Sidney + Ditiketti Riditvikteri) dzim. 23.2.1989, īp. Rola-Pēkšēna, novērtējums "teicami", II. pakāpe VDK
Vaislas čempiona nosaukums 3 suņiem un 2 kucēm, vaislas klase "elite" - 7 suņiem un 8 kucēm, vaislas I. klase - 8 suņiem un 30 kucēm, no kuriem Vissavienības ciltsgrāmatā ierakstīti un saņēmuši vaislas atestātus 11 suņi un 23 kuces. Visiem pārējiem vaislas suņiem bija II. un III. vaislas klase.

1980.-1990. gados notika gan kucēnu skates, gan arī Republikas un pilsētu izstādes, tajā skaitā arī dažādās Latvijas pilsētās. Pati lielākā bija jubilejas izstāde 1982. gadā, kad izstādē tika demonstrēti 170 kolliji. No šī gada izstādēs kollijiem pēc jaunajiem standartnoteikumiem tika prasīta pilna zobu formula un, ja kāds no zobiem trūka, augstāku atzīmi par "labi" tiesneši nevarēja sunim piešķirt, tāpēc no šī 
Dikenni Sibalt (Rovelburgi Sidney + Ditiketti Riditvikteri) dzim. 23.2.1989, īp. Braivo, novērtējums "teicami", I. pakāpe VDK, Republikas izstādes čempione 1992. g., 1990.-1992. g. izstāžu Uzvarētāja, Labākā šķirnes kuce 1990. g.
gada ciltsdarbā tika izmantoti suņi un kuces ar pilnu zobu formulu, kaut gan arī visus iepriekšējos gadus visiem vaislas suņiem bija pilna zobu formula un tika izmantotas tikai dažas kuces ar kādu premolāra trūkumu.

No 1991. gada izstādēs suņi tika vērtēti pēc starptautiskā standarta.

Kolliju sekcijas biedriem bija labi kontakti ar daudziem Savienības klubiem. Daudzreiz mūsu kollisti kopā ar saviem audzēkņiem piedalījās dažādu pilsētu izstādēs, kā arī mēs uzņēmām viesus no citām pilsētām. 1984. gadā Ļeņingradas audzētāji uzaicināja mūsu 7 kollistus ar vaislas suņiem piedalīties vaislas suņu skatē. Kopā ar viņiem brauca arī sekcijas aktīvs.

Pēdējais nozīmīgais brauciens notika 1990. gadā, kad Latvijas komanda

Dikedisa Sibalt (Rovelburgi Sidney + Ditiketti Riditvikteri) dzim. 23.2.1989, īp. Stepe, novērtējums "teicami", I. pakāpe VDK un SAD, II. vaislas klase
piedalījās Vissavienības izstādē Kijevā. Daudzus gadus uz mūsu izstādēm, sevišķi Republikas, tika aicināti kolliju šķirnes speciālisti tieneši - eksperti no lielākajiem Savienības klubiem: Republikas eksperte V. Ivanova (Maskava), N. Jegorova (Ļeņingrada), Viskrievijas kategorijas tiesneši N. Grekova (Sankt-Pēterburga), J. Kozina (Tatarstana). Viņi dalījās savā pieredzē un apmācīja mūsu jaunos ekspertus un mācekļus. Bieži mūsu eksperti T. Ritorova, J. Bergere, I. Stepe tika uzaicināti gan par galvenajiem, gan vecākajiem tiesnešiem ekspertiem dažādu savienības klubu rīkotajās izstādēs.

Nedaudz vārdu jāpasaka arī par sporta darbu. 1980. gadā pirmo reizi notika sacensības starp kluba atsevišķu suņu šķirņu sekciju biedriem, bet pēc tam starp šķirņu sekciju komandām. Kolliju sekcijā tika apstiprināts ceļojošais kauss VDK sacīkšu dalībniekiem. Pirmā šo kausu ieguva J. Savina ar Adelsu, 1981. gadā - I. Stepe ar Dermontu za Zlate Jalny, 1984. gadā - L. Igumnovs ar Šori Riks. Pats rezultatīvākais sacensību dalībnieks bija L. Kļimovs ar Digreju, 3 gadus pēc kārtas

Dikenni Sibalt un Dikedisa Sibalt


viņš izcīnīja 1. vietu, tāpēc šis kauss pārgāja viņa personīgajā jau esošo dažādu balvu kolekcijā. L. Kļimovs ar Digreju bieži bija uzvarētāju rindās kluba VDK sacensībās. Labākie sportisti kopā ar saviem audzēkņiem tika iekļauti sekcijas izlases komandā. Pats labākais panākums bija 1981. gadā, kad kluba rīkotajās Republikas komandu VDK sacensībās kolliju komanda ieņēma 1. vietu, saņēma kluba ceļojošo kausu, bet individuālajā ieskaitē 1. vietu un sacīkšu čempiona nosaukumu dabūja Cvetinska ar Kobaru. Turpmākajos gados sekcijas komanda VDK sacensībās ieņēma 2.-4. vietu. 1984. gada Republikas sacensības individuālajā ieskaitē 1. vietu un sacensību čempiona nosaukumu piešķīra vēl vienai kollistei - J. Stradiņai ar Indoru.

Var uzrakstīt arī par tādām interesantām sacensībām kā daudzcīņa. Ikgadējie Vissavienības čempionāti šajā sporta veidā notika kopš 1972. gada. Šo sacensību programmā bija šādi paņēmieni: skrējiens kopā ar suni 100 metru garā distancē ar šķēršļu pārvarēšanu uz laiku; mērķī šaušana un noziedznieka aizturēšana. Šajās sacensībās dalībniekiem tika piešķirtas sporta kategorijas. Mūsu klubā ar daudzcīņu sāka nodarboties 1975. gadā. Katru gadu Latvijas izlases komanda brauca uz Vissavienības čempionātiem. Šajā izlases komandā bija arī daži kollisti: Tā 1976. gada Vissavienības čempionātā Viļņā piedalījās D. Korna ar Tro-Bridžitu, bet 1980. gadā - N. Kiseļ ar Brindi-Sant (no Ventspils) Vissavienības čempionātā kļuva par uzvarētāju noziedznieka aizturēšanā, bet N. Kiseļ kļuva par sporta meistara kandidātu. Vietējās sacensībās piedalījās arī divas mūsu meitenes: D. Daude un I. Dumbrava, kura saņēma 1. sporta klasi daudzcīņā un piedalījās arī Vissavienības čempionātā 1984. gadā.

1981. gadā bija izveidota kolliju sekcijas paraugdemonstrējumu grupa. Šajā kolektīvā piedalījās 15 līdz 20 kolliju īpašnieki ar saviem audzēkņiem. Kolektīvs aktīvi uzstājās daudzās izstādēs, kultūras namos, skolās un daudzos dažādos pasākumos, kā arī piedalījās paraugdemonstrējumu kolektīvu konkursos, kuros ieņēma godalgotas vietas. Uzstāšanās komentēja V. Jaunrodziņa, T. Ritorova un I. Stepe.

Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas notiek lielas pārmaiņas Latvijas kinologu dzīvē. Ap deviņdesmito gadu vidu Latvijā veidojas daudzi jauni suņu klubi, kuri laika gaitā likvidējas vai veido dažādas apvienības. No ārvalstīm tiek ievesti dažādu šķirņu suņi, līdz ar to veidojas jaunas "modes" suņu šķirnes. Pieprasījums pēc "vietējām" šķirnēm krītas, tajā skaitā arī pēc kollijiem, lai gan īstie šīs šķirnes pazinēji paliek uzticīgi kollijiem un turpina ar viņiem nodarboties. Daudzi kopā ar saviem četrkājainajiem draugiem aizbrauc no Latvijas, līdz ar to klubi zaudē daudzus speciālistus - kinologus. Tāda situācija bija ceturtā posma beigās.

.

» Pirmais  » Otrais  » Trešais  » Ceturtais  » Piektais  » Sestais  » Septītais

 


 
 
 
 

2000-2023 © Kolliju portāls. Visas tiesības patur autors.

0