Latvijas kolliju vēsture - 3. posms  1974 - 1979

 

.

» Pirmais  » Otrais  » Trešais  » Ceturtais  » Piektais  » Sestais  » Septītais

.

Šajā laika posmā ciltsdarbs raksturojas ar vietējo suņu pēcnācēju šķirnības uzlabošanu. Uzmanība tika pievērsta kolliju ausīm, jo otrā un arī šī posma sākumā daudzi vaislas suņi bija ar stāvām ausīm (tā laika Savienības standartos kolliji ar stāvām ausīm netika brāķēti), suņu apspalvojuma uzlabošanai un nostiprināšanai. Šim nolūkam tika izmantoti Savienībā ievestie importa suņi.

Jau pagājušā posma beigās savu ciltsdarbu sāka Uzvarētājs Morries v. Sirius k-52 (īp. Stepe). Šajā posmā turpinājās viņa izmantošana gan vietējām, gan arī citu pilsētu kucēm. Radās iespēja ievest daudzus alimentu svešasiņu kucēnus no Morries v. Sirius un dažādas izcelsmes kucēm. Daudzi no viņiem turpmāk deva pozitīvu ieguldījumu tālākajā šķirnes attīstībā. Izstādēs un skatēs-sacensībās 

Morries von Sirius k-52 (Eddie v. Sirius + Lotus z Gatebeckparku) dzim. 6.4.1971, īp. Stepe,  novērtējums "teicami", I. pakāpe VDK, SAD un pēdu meklēšana, vaislas klase "elite", Vissavienības skates-sacīkšu uzvarētājs eksterjera un darba ringos (VDK) 1973. g., skates-sacīkšu uzvarētājs 1973. g. Ļeņingradas rajonu izstādes, Paņevežas izstādes Uzvarētājs 1974. g., Rīgas izstāžu uzvarētājs


ringu sākumā atradās Morriesa bērni no dažādas izcelsmes kucēm. Kā veiksmīgas vietējās pārošanas var uzskatīt pēcnācējus no divām Brittas 
meitām - 1976. gada skates-sacīkšu Uzvarētājas darba ringā (SAD) Tro-Bridžitas c-117 (īp. Korna) un Tro-Beltas (īp. Jankevica), no Nairas mazmeitas Gra-Taļmiras (īp. Smirnova). No citu pilsētu klubu pārošanām var atzīmēt Pintari (īp. Krasavceva no Ļeņingradas) pēcnācējus. No šī pāra bija iegūti vairāki ļoti veiksmīgi metieni. No 17 pēcnācējiem, kuri piedalījās izstādēs, 11 novērtēti ar atzīmi "teicami", daudzi kļuva par vaislas suņiem. Rīgā no šī metiena izcēlās divas kuces: 1976. gada skates-sacīkšu eksterjera ringa un 1977. gada Liepājas izstādes Uzvarētāja 

Fon-Vest (Morries v. Sirius + Aili-Aida) dzim. 7.12.1973, īp. Molčanovs, novērtējums "teicami", I. pakāpe VDK, III. pakāpe SAD, Liepājas izstādes uzvarētājs 1977. g.


Dimgera (novērtējums "teicami", I. pakāpe VDK, III. pakāpe SAD, īp. Žuravļova) un Dimbiana (novērtējums "teicami", II. pakāpe VDK, I. pakāpe 

SAD, īp. Analte). No šīm kucēm iegūti teicami vairāku paaudžu pēcnācēji un izveidota atsevišķa ģimene. 

Var atzīmēt vairākus Morries v. Sirius dēlus, kuri pie mums tika izmantoti kā vaislas suņi: Tro-Beltas dēlu - Uzvarētāju skatēs-sacīkstēs eksterjera ringā 1976., 1977., 1978. gados, darba ringos - (VDK) 1976. gadā un (SAD) 1978. gadā, Daugavpils izstādē 1977. gadā, Republikas izstādē Rīgā 1978. gadā - Mor-Herteru (novērtējums "teicami", I. pakāpe VDK un SAD, īp. Survilo). Viņš bija Latvijas izlases komandas dalībnieks Vissavienības skatē-sacensībās Vladimirā 

Dimgera (Morries v. Sirius + Pintari - Ļeņingrada) dzim. 29.10.1974, īp. Žuravļova, novērtējums "teicami", I. pakāpe VDK, III. pakāpe SAD, Uzvarētāja skatē-sacīkstēs eksterjera ringā 1976. g., Liepājas izstādē 1977. g.


1978. gadā, kur ieguva 1. vietu eksterjera ringā ar atzīmi "teicami"; Iv-Restas (īp. Borisova no Harkovas) dēlu - skates-sacīkšu Uzvarētāju eksterjera ringā 

1977. gadā Besteru (īp. Dombrovskis); Uzvarētājas Aili-Aidas (īp. Levaškeviča no Minskas) dēlu - Liepājas izstādes Uzvarētāju Fon-Vestu (īp. Molčanovs); Bagiras-Vegas mazdēlu no Uzvarētājas Ter-Vetas (īp. Estrins) - Mor-Veļtu (īp. Žučkovs).

No Morries v. Sirius meitām var atzīmēt Tro-Bridžitas meitu - skates-sacensību Absolūto čempioni un Uzvarētāju darba ringā (VDK) 1976. gadā Mor-Harri c-119 (īp. Maksimjuka), kaut gan arī pārējās šā pāra meitas deva labus pēcnācējus; Gra-Taļmiras (īp. 

Mor-Harri c-119 (Morries v. Sirius + Tro-Bridžita) dzim. 25.7.1974, īp. Maksimjuka, novērtējums "teicami", I. pakāpe VDK un SAD, vaislas klase "elita", skates-sacīkšu Absolūtā Čempione, Uzvarētāja darba ringā (VDK) 1976. g.


Smirnova) meitu - Uzvarētāju skatē-sacensībās eksterjera ringā 1978. un 1979. gados, darba ringā (VDK) 1977. gadā, Republikas izstādēs 1978. un 1979. 

gados - Mor-Taidiju (īp. Prohorova); no Vācijas ievestās Ami v. Belvedere (īp. Eeka no Tallinas) meitu - skates-sacensību Absolūto čempioni, Uzvarētāju eksterjera un darba (VDK) ringos 1978. gadā - Aigu v. Lindenfors (īp. Stepe). Arī citi Morries v. Sirius bērni ir atstājuši daudzus pēcnācējus gan pie mums Latvijā, gan daudzās bijušās Savienības pilsētās.

Morries v. Sirius lielākā daļa meitu tika pārotas ar no Vācijas atvestajiem suņiem vai viņu labākajiem dēliem. Arī citām vietējām kucēm tika izmantoti šie ievestie vācu izcelsmes vaislas suņi. Tika iegūti metieni no Osirisa v. Sirius (īp. Jakovļeva), Gerri v. Salzaspring (īp. Mikuļina), Hassa v. Lossatal (īp. 

Mor-Herter (Morries v. Sirius + Tro-Belta) dzim. 7.2.1975, īp. Survilo, novērtējums "teicami", I. pakāpe VDK un SAD, Uzvarētājs skatē-sacīkstēs eskterjera ringos 1976., 1977., 1978. g., darba ringos (VDK) 1976. g., (SAD) 1978. g., Daugavpils izstādē 1977. g., Republikas izstādēs 1977. un 1978. g.
Žvakina), Heino v. Lossatal (īp. Šolohova), Asco v. Zwillings-Paradies (īp. Jadova).

Bez iepriekš nosauktajiem Morries v. Sirius dēliem šajā laikā bija iespējams izmantot arī labākos suņus no vietējām kucēm. Var atzīmēt Hassa v. Lossatal un Tro-Bridžitas dēlu - Uzvarētāju skatē-sacensībās eksterjera ringā 1978. gadā, Republikas izstādē 1979. gadā - Harliju-Bič (īp. Birzule); Morries v. Sirius mazdēlu un Gerri v. Salzaspring un Dimgeras dēlu Digre (īp. Skreija); Loksa (īp. Dergunova no Ļeņingradas) un Bombinas (īp. Šiļajeva) dēlu Lok-Uraksu (īp. Jaunrodziņa); Nitusa (īp. Prjahina no Ļeņingradas) un Blondas-Dženni (īp. Šostak) dēlu Džonni (īp. Maijorova); vaislas čempiona, Ļeņingradas izstāžu Uzvarētāja Džin-Granda k-26 (īp. Volovs 
Mor-Taidija c-159 (Morries v. Sirius + Gra-Taļmira) dzim. 9.4.1975, īp. Prohorova, novērtējums "teicami", I. pakāpe VDK, II. pakāpe SAD, vaislas I. klase, Uzvarētāja skatē-sacīkstēs eksterjera ringos 1978. un 1979. g., darba ringā (VDK) 1977. g., Republikas izstādēs 1978. un 1979. g.
no Ļeņingradas) un Žuļas (īp. Šinkarjova) dēlu Gran-Ginaru (īp. Balode). Visiem šiem suņiem izstādes novērtējums bija teicami. Viņi bija apmācīti VDK un SAD un 

deva vairākus gan vietējos, gan arī citu pilsētu metienus.

Šajā laikā iegūti pirmie kolliju metieni kluba filiālēs Liepājā un Daugavpilī.

Šajā posmā tika ievesti ne tikai alimentu kucēni no mūsu vaislas suņiem, bet arī svešasiņu kucēni: 1976. gadā no Ļeņingradas Osirisa v. Sirius un Guneļsi (īp. Orļinskaja) dēls Golsijs (īp. Neimanis);  no Valdimiras Heino v. Lossatal un Roksanas (īp. Neumoins) dēls Rok-Roderik (īp. Tropa); no Maskavas Sei-Cjuma (īp. Kuzņecovs) un Nau-Judžas (īp. Jadova) meita Nau-Anni (īp. Veršiņina). 1978. gadā no Ļeņingradas Gerri v. Salzaspring un Danajas (īp. Trofimova) dēls Džanner (īp. Piskunova). Šeit tiek atzīmēti tikai tie kolliji, kuri turpmāk tika izmantoti ciltsdarbā.

Pats veiksmīgākais ievedums Rīgā bija 1978. gadā, kad no ārzemēm tika ievesti četri kolliji: no Anglijas - Rixown Tudor Lord (īp. Tiļiņina) no čempiona Dunsinane Radar Of Rokeby un Rixown Golden Annabella; no Čehoslovākijas (Prāgas) - 

Aiga von Lindenforst (Morries v. Sirius + Ami von Belvedere - Tallina) dzim. 6.5.1976, īp. Stepe, novērtējums "teicami", I. pakāpe VDK un SAD, skates sacīkšu Absolūtā Čempione, Uzvarētāja eksterjera un darba (VDK) ringos 1978. g.
vairākkārtējs izstāžu Uzvarētājs Dermont Ze Zlate Jalny k-67 (īp. Stepe) no Uzvarētājiem Trolla Tatranska Romanca un Little Tatranska Romanca; brālis 

un māsa Dorian z Trebešinskeho ranče k-68 (īp. Korsaņuka) un Republikas un Rīgas pilsētas izstāžu Uzvarētāja 1982. gadā - Ditta z Trebešinskeho ranče c-158 (īp. Stepe) no Uzvarētājiem  Trolla Tatranska Romanca un Tapsy Ze Zlate Jalny. Ar šo suņu izmantošanu sākās ceturtais posms.

Trešajā posmā suņu novērtēšana notika pēc jaunajiem noteikumiem. Kucēni no 4 līdz 10, kā arī no 10 līdz 18 mēnešu vecumam tika demonstrēti kucēnu skatēs. Šajās skatēs vaislas ringā kopā ar saviem pēcnācējiem piedalījās eksponēto kucēnu vecāki, kuri piedalījās 

Rok-Roderik ((Heino v. Lossataļ + Roksana - Maskava) dzim. 11.7.1976, īp. Tropa, novērtējums "ļoti labi", II. pakāpe VDK, I. pakāpe SAD
konkursā par labāko vaislas suni, un pirmās vietas ieguvējiem piešķīra vaislas ringa Uzvarētāja nosaukumu. Vidējās un vecākās grupas suņi piedalījās 

skatēs-sacensībās, kuras notika līdz pat 1980. gadam. Suņiem vajadzēja iziet darba ringu, piedaloties sacensībās (VDK - vidējās, bet SAD - vecākās grupas suņiem), un, tikai saņemot vajadzīgo punktu skaitu, suņi varēja eksponēties eksterjera ringā, kurā suņus novērtēja arī pēc punktu sistēmas. Tika piešķirti tituli: Uzvarētājs darba ringā (VDK vai SAD) un eksterjera ringā, bet suns, kurš ieguvis maksimālo punktu skaitu šajos divos ringos, kļuva par skates-sacensību Absolūto čempionu.

Daudzi mūsu kolliji kļuva par Uzvarētājiem gan darba, gan eksterjera ringos, bet atzīmēsim tikai tos, kuri kļuva par Absolūtajiem čempioniem. 1974. gadā - Veļ-Vaiz (īp. Gaļperina), arī Uzvarētājs SAD ringā un Gra-Tenensi (īp. Alka). 1976. gadā - Harras (īp. Rekšņa), arī Uzvarētājs SAD ringā; Žiblan c-128 (īp. Gavrilova) un Mor-Harri c-119 (īp. Maksimjuka), arī uzvarētāja 

Džanner (Gerri v. Salzaspring + Danaja - Ļeņingrada) dzim. 23.2.1978, īp. Piskunova, novērtējums "teicami", III. pakāpe VDK

VDK. 1978. gadā - Aiga v. Lindenfors (īp. Stepe), arī Uzvarētāja VDK un eksterjera ringos. 1979. gadā - Igara (īp. Konderko), arī Uzvarētāja VDK un eksterjera ringos.

1976. gadā Žiblan (īp. Gavrilova) bija Latvijas izlases komandas sastāvā Vissavienības skatē-sacīkstēs, bet 1978. gadā šādā pat pasākumā piedalījās Mor-Herters (īp. Survilo), par kura rezultātiem bija rakstīts iepriekš.

Šajā laikā notika arī izstādes, sevišķi kluba filiālēs, kurās ļoti aktīvu dalību ņēma Rīgas kolliji. Apmācību laukumos tika apmācīti kolliji atsevišķās VDK un SAD grupās, kuras vadīja tādi kolliju sekcijas aktīvisti-instruktori kā A. Borščovs, A. Pastuhova, V. Jaunrodziņa, D. Korna, S. Jankevica, I. Stepe. Kolliji aktīvi piedalījās kluba 

Rixown Tudor Lord (Dunsinane Radar of Rokeby + Rixown Golden Annabella - Anglija) dzim. 31.3.1978, īp. Tiļiņina, novērtējums "teicami", III. pakāpe VDK, II. pakāpe SAD

organizētajās sacensībās, visvairāk vispārējā apmācības kursā, kā arī paraugdemonstrējumu grupu darbā. Šajā laikā sekcijas aktīvisti mācījās instruktoru, kā arī darba un eksterjera tiesnešu sagatavošanas kursos, kā arī aktīvi piedalījās sacensību, izstāžu, skates-sacīkšu un kucēnu skates tiesnešu kolēģijas darbā.

Dorian z Tršebešinskeho ranče k-68 (Troll Tatranska romanca + Tapsy ze Zlate Jalny - Čehoslovākija) dzim. 23.10.1978, īp. Korsaņuka, novērtējums "teicami", I. pakāpe VDK un SAD, I. vaislas klase

7

Ditta z Tršebešinskeho ranče c-158 (Troll Tatranska romanca + Tapsy ze Zlate Jalny - Čehoslovākija) dzim. 23.10.1978, īp. Stepe, novērtējums "teicami", I. pakāpe VDK, II. pakāpe SAD, I. vaislas klase, Latvijas Republikas izstādes Uzvarētāja 1982. g.


Dermont ze Zlate Jalny k-67 (Troll Tatranska romanca + Little Tatranska romanca - Čehoslovākija) dzim. 25.10.1978, īp. Stepe, novērtējums "teicami", I. pakāpe VDK un SAD, I. vaislas klase, Republikas skates-sacīkšu uzvarētājs darba ringā (VDK) 1980. g., Republikas, Rīgas pilsētas izstāžu uzvarētājs 1981.-1985. g.

Dermont ze Zlate Jalny k-67 un Dorian z Tršebešinskeho ranče k-68

6

0

0

0

9

0


Barnehofs Ocelot Girl (Bririch Blue Ocean + Kick Off - Zviedrija) dzim. 5.10.1979, īp. Korna, novērtējums "teicami", I. pakāpe VDK un SAD


Kucēnu metiens (12 gab.) 1 mēneša vecumā, dzim. 18.7.1975 (Vent Daļmars + Pad-Brina), īp. Barger
.

» Pirmais  » Otrais  » Trešais  » Ceturtais  » Piektais  » Sestais  » Septītais

 


 
 
 
 

2000-2023 © Kolliju portāls. Visas tiesības patur autors.

0