Latvijas kolliju vēsture - 5. posms  1980 - 2003

 

.

» Pirmais  » Otrais  » Trešais  » Ceturtais  » Piektais  » Sestais  » Septītais

.

Lai risinātu dažādus kinoloģiskos uzdevumus, organizētu starptautiska mēroga izstādes, daudzi klubi šajā posmā veido dažādas apvienības. Arī mūsu kluba biedri kopā ar vairāku citu klubu suņu audzētājiem izveido sabiedrisku organizāciju - Latvijas dienesta, sporta un dekoratīvo suņu šķirņu kinologu apvienību - LKA, kura reģistrēta 1998. gada 6. oktobrī. 1998. gada beigās LKA tiek uzņemta kā līdzvērtīgs partneris vienā no lielākajām starptautiskajām organizācijām - UCI (United Kennel Clubs International), kura atrodas Eiropas Padomes patronāžas uzraudzībā un tai ir tiesības nēsāt Eiropas Padomes emblēmu. LKA kā pilntiesīgas UCI partneres reprezentācija notika 1999.  

Nyitramenti Discoverer (H.CH Nyitramenti Narrow Eyed + Int. CH Nyitramenti Zest for Life - Ungārija), dzim. 7.10.1998, īp. I. Stepe, novērtējums "teicami", I. pakāpe VDK, Latvijas Čempions 2000. g., Latvijas Jaunais Čempions 1999. g., Krievijas izstāžu čempiona kandidāts, 2 x CACIB, 1 x R. CACIB, 8 x CAC, 3 x BIS-1, 1 x BIS-2, BIG-4, 6 x BOB, 2 x BOO, 4 x JW, izstāžu uzvarētājs


gada 12. februārī.

Šajā posmā par plānveidīgu ciltsdarbu nevar runāt, jo gadā iegūst tikai pa vienam metienam. Dažādu iemeslu dēļ kuču īpašnieki nevēlas sevi apgrūtināt 

ar kucēnu audzēšanu, jo tas nav viegls darbs. Diemžēl arī no iegūtajiem metieniem tikai neliels skaits suņu tiek demonstrēts izstādēs, un līdz ar to daļa suņu šķirnes ciltsdarba turpināšanai ir zuduši.

Šajā posmā ir iegūti labas kvalitātes suņi, par ko liecina veiksmīgi "starti" starptautiskajās izstādēs pie ārzemju ekspertiem. Tagad par labākajiem suņiem un metieniem.

No Gaby's Dairona iegūti veiksmīgi metieni no Irwina z Nemojova meitām. Vislabākā un ar visvairāk saņemtajiem tituliem ir Neppi Nabl Laiken Prezent mazmeita (no Lisantas Etuaļ, īp. Stepanovs) Lisabigaiļ Dilenastiv (novērtējums "teicami", I. pakāpe VDK, II. pakāpe SAD, īp. Borovika). Viņa ir starptautiskā čempiona 

Praids Golden Zuzan (Irwin z Nemojova + Ruf Starfair) dzim. 10.3.1994, īp. Ruļikova, novērtējums "teicami", I. pakāpe VDK un SAD, 2 x CAC, 1 x BOB, 2 x BOO, 4 x CQ


kandidāte (3 x CACIB), Latvijas čempione 1999. gadā, Krievijas čempiona kandidāte 2000. gadā, 9 x CAC, Maskavā starptautiskās izstādes labākais 

šķirnes pārstāvis, 3 x BOB, 6 x BOO, BIS-3, LJU, 9 x CQ, izstāžu uzvarētāja.

Diemžēl viņa ciltsdarbā netika izmantota, līdz ar to sekcijai zudušas iespējas iegūt šo interesanto kā pēc eksterjera, tā arī izcelšanās, suņu pēcnācējus.

No Irwina z Nemojova un Gaby's Debras var atzīmēt Grand Karlin (novērtējums "teicami", I. pakāpe VDK un SAD), kurš ieguvis titulus: Latvijas čempions (2002. gadā), 3 x CAC, BOB, BOO, 5 x CQ. Arī no šī suņa pēcnācējus neieguvām, jo nebija materiāla ciltsdarbam.

Tā kā LKA sistēmā iekļauto klubu ciltsdarbs, izstādes un apmācības ir savstarpēji saistītas, tad turpmāk būs informācija par kollijiem no LKA klubiem, 

Grand Karlin (LVCH Irwin z Nemojova + Gaby's Debra) dzim. 21.1.1995, īp. Survilo, novērtējums "teicami", I. pakāpe VDK un SAD, Latvijas Čempions 2002. g., 4 x CAC, BOB, BOO, 5 x CQ


kuros ir reģistrēti kolliji (Dienesta suņkopības klubs (DSK) un Favorīts).
Iegūti veiksmīgi metieni no Irwina z Nemojova un Jutana Mamive meitas Ruf-Starfair (īp. Zinovkina) dēla 4 x CAC, BOB, 4 x CQ Praids Golden Zlatta (novērtējums "teicami", īp. Obdarčuka) un 2 x CAC, BOB, 2 x BOO, 4 x CQ Praids Golden Zuzan (novērtējums "teicami", I. pakāpe VDK un SAD, īp. Ruļikova). Zuzana pārota Maskavā ar Krievijas čempionu, CACIB, 10 x BOB, 7 x BIS Dark Duke Double Scoth (īp. Leontjeva), un ciltsdarbā no šī metiena izmantots LJU, LVW-99, CAC, BOB, BOO, 2 x CQ Leonor Ruji Apollon (īp. Ruļikova), kurš, savukārt, ir devis

Praids Golden Zlatt (Irwin z Nemojova + Ruf Starfair) dzim. 10.3.1994, īp. Obdarčuka, novērtējums "teicami", 4 x CAC, 1 x BOB, 4 x CQ


vairākus ciltsdarbā izmantotus suņus: no Drolli Dorli mazmeitas Greenwood Afroditas (īp. Zaula) - Leonor Rufi Citrion Favorīts (novērtējums "teicami", īp. 

Leonor Rufi Citrion Favorīts (Leonor Ruji Apollon + Greenwood Afrodita) dzim. 16.2.2000, īp. Safonova, novērtējums "teicami", LVCH, 4 x CACIB, 6 x CAC, 2 x BOB, 3 x BOO, BIG-4, JW, CQ

Safonova), kurš jau ir kļuvis par Latvijas čempionu (2002. gadā), saņēmis titulus 4 x CACIB, 6 x CAC, 2 x BOB, 3 x BOO, BIG-4; divas viņa māsas tikai no nākamā - atkārtotā metiena: Latvijas čempione (2005.gadā), CACIB, 4 x CAC, BOB Martele Greenwood Favorīts (novērtējums "teicami", īp. Zaula) un Merika Greenwood Favorīts (novērtējums "teicami", īp. Briede); no Drolli Dorli mazmazmeitas Paramount Demijas Favorīts (īp.Grgore) Latvijas čempione 3 x CACIB, 4 x CAC, BOB, BOO Leonor Rufi Della (novērtējums "teicami", īp. Šica); no Superior Light Black Fantastic Star 


(īp. Krilova) - CAC, LJW Leonor Ruji Berta Favorīts (novērtējums "teicami", īp. Zolotarjova, vēlāk Budreiko). No visiem šiem suņiem (pagaidām izņemot  Leonor 

Lisabigaiļ Dilenastiv (Gaby's Dairon + Lisanta Etuaļ) dzim. 6.3.1997, īp Borovika, novērtējums "teicami", I. pakāpe VDK, II. pakāpe SAD, Latvijas Čempions 1999. g., Krievijas izstāžu čempiona kandidāts, 3 x CACIB, 1 x R.CACIB, Maskavā - labākais šķirnes pārstāvis izstādē 2000. g., 9 x CAC, 3 x BOB, 6 x BOO, 1 x BIS-3, 9 x CQ, JW

Rufi Dellu) ir jau iegūti pēcnācēji, par kuriem informācija būs nākamā posma apskatā.

1998. gada beigās no Ungārijas labākās audzētavas tika iegādāts no angļu izcelsmes vecākiem Ungārijas čempiona, Jaunā čempiona, CACIB, 4 x R.CACIB, 15 x CAC, 15 x R.CAC, 3 x BOB Nyitramenti Narrow Eyed un Interčempiona, Ungārijas čempiona, Jaunā čempiona 3 x CACIB, 2 x R.CACIB, 4 x CAC, 4 x R.CAC Nyitramenti Zest for Life (īp. Balašovičs) kucēns Nyitramenti Discoverer (novērtējums "teicami", I. pakāpe VDK, īp. Stepe). Viņš saņēmis titulus 2 x CACIB, 1 x R.CACIB, Latvijas čempions (2000. gadā), Latvijas Jaunais čempions (1999. gadā), Krievijas čempiona kandidāts, 8 x CAC, 6 x BOB, 


2 x BOO, 4 x JW, izstāžu Uzvarētājs, 3 x BIS-1, 1 x BIS-2.

Leonor Rufi Della (Leonor Ruji Apollo + Paramount Demija Favorīts), dzim. 22.05.2000, īp. I. Šica, LVCH, 3 x CAC, CACIB, 2 x CQ

2001. gadā iegūts vienīgais metiens no  Discoverera un Leonor Ruji Bertas Favorīts, no kura 2 kucītes aktīvi tiek demonstrētas dažādās izstādēs, iegūstot labus novērtējumus un titulus pie dažādiem ekspertiem, kā arī izmantotas ciltsdarbā (par to sīkāk - nākamā posma apskatā). Tās ir Latvijas čempione  (2003.gadā), Latvijas Jaunā čempione (2002.gadā), CACIB, 7 x CAC, 3 x BOB, 2 x BOO, 3 x LJU Olanta Favorīts (novērtējums "teicami", īp. Kropačovs) unLatvijas čempione (2003.gadā). CACIB, 7 x CAC, 2 x BOB, 2 x BO, BIG - 

2 Okeira Favorīts (novērtējums "teicami", īp. Juškeviča).

Leonor Ruji Berta Favorīts (Leonor Ruji Apollon + Superior Light Black Fantastic Star), dzim. 19.8.1999, īp. Budreiko, novērtējums "teicami", CAC, JW, CQ.

Šajā posmā notiek starptautiskās, nacionālās un klubu izstādes, kurās eksperti ir no Anglijas, Zviedrijas, Vācijas, Krievijas, Ukrainas u.c. valstīm. Šajās izstādēs labākajiem šķirņu pārstāvjiem ir iespēja iegūt dažādus sertifikātus: Starptautiskā čempiona kandidāts (CACIB), piešķir starptautiskās izstādēs; Nacionālais (Latvijas) čempiona kandidāts (CAC), piešķir starptautiskās, nacionālās, klubu izstādēs; saņemot 3 CAC sertifikātus (vienam jābūt starptautiskā izstādē), sunim piešķir nacionālā (Latvijas) čempiona titulu

(LV CH); jauno suņu grupā (vecums 9 līdz 15 mēneši) - Jaunais uzvarētājs (JW); saņemot 3 JW sertifikātus, sunim piešķir Latvijas Jaunā čempiona titulu 

Martele Greenwood Favorīts (Leonor Ruji Apollo + Greenwood Afrodita), dzim. 08.06.2001, īp. A. Zaula, LVCH, 4 x CAC, BOB, CACIB, 3 x CQ

(LV JCH). Bez tam notiek konkursi par labāko šķirnes pārstāvi (BOB - Best of Breed) un pretējā dzimuma pārstāvi (BOO - Best of Opposite), kā arī tiek piešķirti kvalitātes sertifikāti (CQ). Kucēnu grupā (6 līdz 9 mēneši) ir iespēja saņemt titulu labākais kucēns šķirnē, kā arī kļūt par izstādes labāko kucēnu konkursā starp visām šķirnēm (BP - Best puppie). Izstādes noslēgumā notiek konkursi par vietām šķirņu grupās (BIG - Best in Group) un beigās visu grupu pirmo vietu ieguvēji iziet konkursā par labāko izstādes suni (BIS - Best in Show).

LKA pirmie suņi Latvijas čempionu titulus saņēma, sākot ar 1999. gadu. Šajā laikā mūsu sekcijas 5 kolliji kļuvuši par Latvijas čempioniem: Irwina z Nemojova bērni Dikbessi Karlin (2000. gadā), Grand Karlin (2002. gadā), viņa 

Okeira Favorīts (LVCH Nyitramenti Discoverer + Leonor Ruji Berta Favorits), dzim. 17.4.2001, īp. Juškeviča, novērtējums "teicami", LVCH, CACIB, 7 x CAC, 2 x BOB, 2 x BOO, BIG-2, 10 x CQ

mazmeita Lisabigaiļ Dilenastiv (1999. gadā), mazmazdēls Leonor Rufi Citrion Favorīts (2002. gadā), kā arī Nyitramenti Discoverer (2000. gadā), viņš bija arī pirmais Latvijas Jaunā čempiona titula saņēmējs (1999. gadā). Latvijas jaunā čempiona titulu saņēma Discoverera meita un Irwina mazmazmazmeita Olanta Favorīts (2002. gadā). Bez tam par Latvijas čempiona kandidātiem kļuvuši vēl 5 koliji, bet visaugstākos - Starptautiskā čempiona kandidāta titulus (CACIB) saņēmuši Nyitramenti Discoverer (2 x CACIB, 1 x R.CACIB), 

Lisabigaiļ Dilenastiv (3 x CACIB), Leonor Rufi Citrion Favorīts (4 x CACIB). Vairāk par šiem suņiem bija rakstīts iepriekš.

Olanta Favorits (LVCH Nyitramenti Discoverer + Leonor Ruji Berta Favorīts) dzim. 17.4.2001, īp. Kropačovs, novērtējums "teicami", LVCH, LVJCH, CACIB, 7 x CAC, 2 x BOB, BIG-4, 3 x JW, 10 x CQ

Jāatzīmē arī 2001. gada Dienesta suņkopības kluba izstāde, kurā klubs atzīmēja 55 pastāvēšanas gadus, bet kolliju sekcija - 35 gadu jubileju. Tika apbalvoti vecie kluba, sekcijas, kā arī jaunie aktīvisti, kuri darbojušies kluba un sekcijas darbā pēdējos 5 gadus.

Visā kluba un sekcijas pastāvēšanas laikā līdz 2002. gada beigām ciltsdarba rezultātā iegūti 343 kolliju metieni, no kuriem realizēti jaunajiem īpašniekiem 1951 kucēns (1000 suņi un 951 kuce).

Kolliji ne tikai piedalījās kucēnu skatēs un izstādēs, bet arī sekmīgi tika apmācīti dažādos apmācības


kursos. Diemžēl pēc deviņdesmito gadu vidus strauji sarucis apmācīto suņu skaits. Pa visu šo laiku kolliji nolikuši eksāmenus: vispārējā dresūras kursā (VDK) - 930, sardzes - aizstāvēšanas dienestā (SAD) - 320, sardzes dienestā (SD) - 40, pēdu meklēšanas dienestā - 4, slēpotāju vilkšanā - 6, vieglu nastu pienešanas dienestā - 2.

Mūsu kollisti ne tikai apmācīja savus suņus, bet mācījās arī paši. Pa šiem gadiem ap 60 kolliju īpašnieku nolikuši instruktoru eksāmenu gan par ciltsdarbu, gan arī suņu apmācību. Daudzi no viņiem tālāk paaugstināja savu kvalifikāciju tiesnešu - ekspertu vai sporta tiesnešu sagatavošanas kursos, kā arī piedalījās dažādos pasākumos, iegūstot attiecīgu praksi. Pa visu šo laiku sagatavoti 34 tiesneši - eksperti ar sekojošām kategorijām: Republikas - 1, I. - 5, II. - 9, III. - 11, tieneši - mācekļi - 8, 2 III. kategorijas darba tiesneši un viens II. kategorijas un 5 III. kategorijas sporta tiesneši.

Ar pateicību un atzinību vēlamies nosaukt to vārdus, kuri garus gadus bija par pamatu un atbalstu sekcijas attīstībai, kuru uzticība un mīlestība kolliju šķirnei palīdzēja izaudzināt brīnišķīgu suņu paaudzi, kura aizstāvējusi Republikas godu daudzās izstādēs un sacīkstēs gan pie mums, gan arī ārpus mūsu republikas. Šis gadu skaitlis mums atgādina par tiem, kuru vairs nav mūsu vidū - tie ir tiesneši - eksperti R. Gavrilova, P. Astahovs, I. Damberga, kolliju sekcijas ilggadējs biedrs D. Molčanovs. Gribu sirsnīgi pateikties visiem sekcijas veterāniem, kuru uzticība, šķirnes mīlestība un rūpes par mūsu pūkainajiem mīluļiem veicinājusi tik ilgu un panākumiem bagātu sekcijas darbu: Z. Zvirgzdiņai (no 1971. gada), J. Bargerei (no 1972. gada), V. Jaunrodziņai (no 1971. gada), T. Ritorovai (no 1973. gada), E. Kušnerei (no 1973. gada), A. Bilkenai - Liepāja (no 1974. gada), M. Bemberei (no 1974. gada), I. Analtei (no 1975. gada), I. Zemitānei-Rogovskai (no 1976. gada), I. Kivleniecei (no 1980. gada), M. Survilo (n0 1974. gada), J. Obdarčukai (agrāk - Kozlova, no 1982. gada), L. Frolovai (no 1984. gada), G. Ščerbakai (no 1989. gada).

.

» Pirmais  » Otrais  » Trešais  » Ceturtais  » Piektais  » Sestais  » Septītais

 


 
 
 
 

2000-2023 © Kolliju portāls. Visas tiesības patur autors.

0